Predajte besplatni oglas
brzo i jednostavno
Zastara za zdravstveno osiguranje

Zastara za zdravstveno osiguranje

2012ponedjeljak 17. prosinca 12:48


Suprug ima dugovanje zbog neplaćenog zdravstvenog osiguranja kao stranac. U međuvremenu, točnije, prije 5 godina, dobio je državljanstvo i novi JMBG. U tih 5 godina nismo dobili od porezne više nikakvu obavijest. Je li moguće da taj dug otiđe u zastaru, jer su stavili mog supruga na „stup srama“?


Činjenica da se Vaš suprug našao na "stupu srama" znači da nadležna porezna uprava nije izgubila njegovo dugovanje iz vida. Glede nastupa zastare potraživanja s osnova zdravstvenog osiguranja, razlikujemo relativnu i apsolutnu zastaru. Relativna zastara nastupa protekom roka od pet godina, a taj rok počinje teći za obvezu s naslova zdravstvenog osiguranja za 2006. godinu 01. siječnja 2007. godine i nastupa 01. siječnja 2012. godine. Protekom ovog roka dobivate mogućnost da, ukoliko porezna uprava pokuša naplatu dugovanja prisilnim putem, istaknete prigovor relativne zastare i spriječite naplatu dugovanja. Ova zastara prekida se svakom radnjom Porezne uprave koja je usmjerena na naplatu duga, odnosno ukoliko su unutar petogodišnjeg roka slali opomene, dostavljali obračune svog potraživanja i sl., zastara se prekida i počinje ponovno teći od dana poduzimanja te radnje.

Apsolutna zastara nastupa protekom roka od 10 godina, a počinje teći kad i relativna. Ova zastara se ne može prekidati i njenim nastupom Porezna uprava više nema valjanu pravnu osnovu temeljem koje bi pokušala prisilnu naplatu i zapravo bi sama trebala donijeti rješenje o otpisu duga. 

Zahtjev za utvrđenje zastare pisanim putem možete podnijeti nadležnoj poreznoj upravi.
Kontaktirajte Burzu
Ukoliko imate pitanja, sugestije ili primjedbe, molimo vas da ispunite obrazac