Predajte besplatni oglas
brzo i jednostavno
Kako od općine dobiti stan za nužni smještaj?

Kako od općine dobiti stan za nužni smještaj?

2010srijeda 10. studenog 14:55


Samohrana sam nezaposlena majka dvoje djece. Kako mogu dobiti stan na korištenje bilo od općine gdje živim bilo od Grada Rijeke? Mogu li tražiti stan od Općine Klana na korištenje bez da plaćam punu cijenu kao kod podstanarstva? Što mi sve treba za predaju zahtjeva?


Obratite se službama Općine Klana jer kao samohrana majka živite u Klani. Potrebno je da u uredovne radne dane zatražite da Vas prime kao stranku. Nakon što vam objasne što trebate poduzeti tako i postupite. Treba pribaviti dokumentaciju iz koje je vidljivo vaše imovinsko i obiteljsko stanje.

Jedino tako ćete znati mogućnosti i šanse za osiguranje nužnog smještaja, a da vas se oslobodi plaćanja smještaja (u punoj cijeni kao u podstanarstvu). Nakon toga biste se mogli obratiti centru za socijalnu skrb sa sjedištem u ulici Matka Laginje u Rijeci, sa zahtjevom da vam odobre bilo kakvu socijalnu pomoć u novcu i u naravi.

Kontaktirajte Burzu
Ukoliko imate pitanja, sugestije ili primjedbe, molimo vas da ispunite obrazac