Predajte besplatni oglas
brzo i jednostavno
Imam li pravo na nužni dio nekretnine?

Imam li pravo na nužni dio nekretnine?

2012utorak 11. rujna 14:42


Otac je prije 5 godina darovao mom bratu obiteljsku kuću, što sam ja tek sada saznao. Imam li pravo barem na nužni dio? Kome da se obratim?


Darovanje, kao i svaki drugi pravni posao, podliježe određenim zakonskim normama koje moraju biti zadovoljene. Kako se ovdje radi o darovanju nekretnine, predmetni ugovor morao je biti sastavljen u pisanom obliku, a potpis Vašeg oca mora biti ovjeren kod javnog bilježnika kako bi se prijenos prava vlasništva mogao provesti u zemljišnim knjigama. Bez uvida u sam ugovor i više podataka, mogu Vas tek uputiti na odredbe Zakona o obveznim odnosima, konkretno, članke 479. do 498. te Vam skrenuti pozornost na odredbe članaka 493. i 494. o opozivu darovanja zbog osiromašenja darovatelja, odnosno zbog nezahvalnosti daroprimatelja, no, taj opoziv može izvršiti samo Vaš otac kao darovatelj.

Nužni nasljedni dio je pojam iz nasljednog prava, pa do njegove primjene dolazi tek nakon smrti Vašeg oca, u ostavinskom postupku. Kao sin, vi ste nužni nasljednik, jer ste zajedno sa svojim bratom i majkom dio prvog nasljednog reda, a do povrede nužnog nasljednog dijela može doći samo besplatnim pravnim poslovima poput darovanja. Nužni nasljednici imaju pravo na nužni nasljedni dio, koji iznosi 1/2 onog dijela nasljedstva koji Vam po Zakonu o nasljeđivanju pripada.

Dakle, ukoliko ste zakonski nasljednici iza Vašeg oca, Vi i brat temeljem zakona nasljeđujete 1/2 ukupne vrijednosti imovine iza Vašeg oca, a Vaš nužni nasljedni dio iznosi 1/4 ukupne vrijednosti imovine iza Vašeg oca.

Ukoliko Vas je učinjenim darovanjem obiteljske kuće Vaš otac onemogućio u tome da iza njega naslijedite 1/4 ukupne vrijednosti njegove imovine, imat ćete pravo na traženje povrata tako učinjenog dara u njegovu ostavinu, ali samo do one visine koja je potrebna da se namiri Vaš nužni nasljedni dio.

Međutim, ako i bez udjela u darovanoj kući nasljeđujete 1/4 ukupne vrijednosti imovine iza Vašeg oca ili još i više od toga, nećete imati pravo na povrat dara u ostavinu. Kako sam ranije istaknuo, prigovor povrede nužnog nasljednog dijela možete istaknuti u ostavinskom postupku iza Vašeg oca, a u tom slučaju javni bilježnik koji vodi postupak uputit će Vas da pokrenete parnicu kod nadležnog suda radi povrata dara u ostavinu iza Vašeg oca.

Povrat dara može se zahtijevati u roku od tri godine od ostaviteljeve smrti, odnosno od dana pravomoćnosti rješenja o proglašenju ostavitelja umrlim. Taj rok je objektivan, što znači da počinje teći i istječe bez obzira kada je nužni nasljednik koji traži vraćanje dara saznao za postojanje ugovora o darovanju i povredu nužnog dijela.

Kontaktirajte Burzu
Ukoliko imate pitanja, sugestije ili primjedbe, molimo vas da ispunite obrazac