Predajte besplatni oglas
brzo i jednostavno

Obveze kod zatvaranje obrta

2008četvrtak 24. travnja 12:40


Vlasnica sam obrta za proizvodnju i prodaju rukotvorina, suvenira i nakita. Budući je ova godina jako teška, razmišljam o zatvaranju obrta jer sve što zaradim dajem za najam, obveze državi, nabavu robe i sl., te još nisam uspjela postići plaću. Svi računi su podmireni kao i obveze prema državi. Kako zatvoriti obrt, koliko to košta, kako zatvaram trgovačku knjigu, postoji li neka obveza za robu koja ostaje na stanju, moram li to razdužiti po papirima i kol-iko dugo sve to moram čuvati? Što se događa ako sad zatražim poticaj za žene poduzetnice, koje daje ministarstvo, a ja sam to propustila tražiti prošle godine dok u travnju zatvaram obrt? Imam li na to pravo? 

Obveze obrtnika koji zatvara obrt detaljnije su uređene propisima o porezu na dohodak, kao i propisima o porezu na dodanu vrijednost ako je obrtnik bio u sustavu PDV-a. Iz ovih propisa proizlazi da treba zaključiti sve poslovne knjige do dana poslovanja obrta, radi utvrđivanja poreznih obveza. Kod toga je najvažnije pravilno zaključiti knjigu primitaka i izdataka u kojoj, uz ranije ostvareno, treba kao primitke evidentirati sljedeće: usporedivu tržišnu vrijednost dugotrajne imovine; usporedivu tržišnu vrijednost zaliha robe, proizvoda, reprodukcijskog materijala i drugog, te nenaplaćene tražbine od kupaca, a na strani izdataka: knjigovodstvenu vrijednost dugotrajne imovine prema popisu, te imovine u trenutku zatvaranja; neplaćene obveze dobavljačima i druge neplaćene obveze u svezi s djelatnošću, te druge izdatke u svezi s zatvaranjem obrta. Kod obveza PDV-a, ukoliko ste u njegovom sustavu, potrebno je obračunati ovaj porez na sve izdane račune bez obzira da li su naplaćeni, kao i na vrijednost imovine-dobara koji preostaju i koja se smatraju izuzimanjem za vlastite potrebe, a za koja je korišten pretporez pri nabavi. Kod toga se priznaje kao pretporez na sve ulazne račune nabave robe bez obzira da li su ti računi i plaćeni ili nisu. Utvrđeni porez treba iskazati na obrascu PDV-a za odnosno razdoblje, dok u roku od tri mjeseca treba predati i konačni obračun ovog poreza. Godišnja porezna prijava na dohodak predaje se do kraja veljače slijedeće godine. Evidenciju i isprave o dnevnom prometu treba čuvati najmanje 3 godine, a poslovne knjige i ostalu dokumentaciju najmanje do nastupa apsolutnog roka zastare prava na utvrđivanje poreznih obveza tj. 6 godina računajući od isteka godine u kojoj su utvrđene porezne obveze. U odnosu na pitanje vezano na prvo korištenje poticaja nema dovoljno elemenata za precizniji odgovor, no ipak držimo da, uz istodobno zatvaranje obrta, nema osnova za traženje poticaja za tu djelatnost bez obzira što isti niste ranije koristili.

Kontaktirajte Burzu
Ukoliko imate pitanja, sugestije ili primjedbe, molimo vas da ispunite obrazac