Predajte besplatni oglas
brzo i jednostavno
Djelatnost iznajmljivanja soba otvaranjem obrta

Djelatnost iznajmljivanja soba otvaranjem obrta

2010ponedjeljak 03. svibnja 15:04Registriran sam kao privatni iznajmljivač. Zanima me da li mogu otvoriti obrt za tu djelatnost, može li to biti sezonski i koje su prednosti ili nedostaci u odnosu na postojeće obavljanje te djelatnosti?


Navedenu djelatnost možete obavljati i otvaranjem obrta jer je, prema propisima o obrtu, dopuštena svaka gospodarska djelatnost koja nije zakonom zabranjena. Pri tome treba istaći da ova djelatnost spada u vezane obrte te su za njegovo otvaranje nešto stroži uvjeti jer se, osim uvjeta koji se traže za izdavanje odobrenja na osnovi propisa o ugostiteljstvu, traže i određeni stručni uvjeti.

Tako npr. za otvaranje obrta izdavanja turističkih apartmana bez usluge prehrane, pića, napitaka i slastica potrebno je imati zanimanje konobar, kuhar ili drugo ugostiteljsko zanimanje, s tim da vlasnik obrta koji ne ispunjava navedene stručne uvjete, može otvoriti obrt na svoje ime pod uvjetom da na tim poslovima zaposli djelatnika na puno radno vrijeme, koji udovoljava tim uvjetima.

Na pitanje prednosti ili nedostataka otvaranja obrta za ovu djelatnost nije moguće dati precizniji odgovor jer bi s tim u svezi trebalo raspolagati s više podataka. No, ako se ovo gleda s motrišta poreznih obveza po osnovi ove djelatnosti, odgovaramo da tu ne nalazimo neku prednost u otvaranju obrta za obavljanje ove djelatnosti.

Naime, kod obavljanja ove djelatnosti po osnovi dobivenog odobrenja i bez otvaranja obrta, u pravilu se plaća paušalni porez ovisno o broju soba i sl., osim ako se u prethodnoj godini ne ostvari primitke iznad propisanog iznosa, dok obrtnik porez na dohodak plaća po osnovi poslovnih knjiga. Međutim, i osoba koja nije otvorila obrt za ovu djelatnost može zatražiti, do kraja tekuće godine kod nadležnog poreznog tijela, da porez plaća kao i obrtnik tj. da joj se dohodak utvrđuje na osnovi poslovnih knjiga gdje dohodak čini razlika između ostvarenih poslovnih primitaka i poslovnih izdataka.

Vezano za sezonsko obavljanje obrta odgovaramo da ovu djelatnost možete obavljati kao sezonski obrt i to najduže 6 mjeseci unutar jedne kalendarske godine što se trajno upisuje u obrtni registar.
Kontaktirajte Burzu
Ukoliko imate pitanja, sugestije ili primjedbe, molimo vas da ispunite obrazac