Predajte besplatni oglas
brzo i jednostavno
Otvaranje trgovine s dječjom robom

Otvaranje trgovine s dječjom robom

2012petak 25. svibnja 14:23


Prijatelj bi htio otvoriti trgovinu s dječjom robom, ali nema završenu srednju školu. Može li otvoriti obrt na svoje ime i zaposliti nekog trgovca?  Koliko je novaca potrebno za otvoriti obrt?


Člankom 3. Zakona o obrtu  propisano je da fizička osoba može obavljati obrt ako ispunjava uvjete da joj pravomoćnom sudskom presudom, rješenjem o prekršaju ili odlukom Suda časti nije izrečena sigurnosna mjera ili zaštitna mjera zabrane obavljanja djelatnosti dok ta mjera traje i da ima pravo korištenja prostorom ako je to potrebno za obavljanje obrta.

Uvjeti glede stručne spreme su propisani Pravilnikom o vezanim i povlaštenim obrtima i načinu izdavanja povlastica (Narodne novine RH, br. 42/08). U konkretnom slučaju, za otvaranje obrta trgovačke djelatnosti za prodaju na malo dječje odjeće, propisana je trogodišnja škola u zvanju trgovca ili četverogodišnja škola u zvanju ekonomski tehničar.

Osoba koja ne udovoljava  tom uvjetu može zaposliti radnika koji udovoljava istom uvjetu i to u punom radnom vremenu.

Djelatnost trgovina je propisana odredbama  Zakona o trgovini (Narodne novine RH, br. 87/08-pročišćeni tekst, 96/08 i 76/09).

Člankom 12. Zakona o trgovini, propisano je da za obavljanje trgovine moraju biti ispunjeni  minimalno tehnički uvjeti kojima moraju udovoljavati  prodajni objekti, oprema i sredstva rada te opći sanitarni i zdravstveni uvjeti.

Trebate se obratiti nadležnom Uredu za graditeljstvo zbog dobivanja propisanog dokumenta da se poslovni prostor može upotrebljavati za obavljanje trgovačke djelatnosti.

Jednako tako, obratite se i nadležnom tijelu Ureda državne uprave županije, Službi za gospodarstvo, radi podizanja propisanih tiskanica, a tamo možete dobiti i detaljnije informacije.

Glede troškova osnivanja obrta, upis obrta u obrtni registar iznosi 470 kuna, a izdavanje rješenja o udovoljavanju minimalno tehničkim uvjetima poslovnog prostora i sredstava rada iznosi 520 kuna, pa ukupno to iznosi 990 kuna.

Kontaktirajte Burzu
Ukoliko imate pitanja, sugestije ili primjedbe, molimo vas da ispunite obrazac