Predajte besplatni oglas
brzo i jednostavno
Pravo na povrat poreza

Pravo na povrat poreza

2011petak 25. veljače 14:29


Imam li pravo na povrat poreza s obzirom da sam na zavodu za zapošljavanje od 01.04.2010. godine i primam naknadu za nezaposlene?


Ukoliko ste tijekom 2010. godine bili zaposleni i ostvarivali plaću na koju je obračunat i uplaćen pripadajući porez, Vi imate mogućnosti da ostvarite pravo na povrat poreza. Naime, kod godišnjeg obračuna dohotka po podnesenoj poreznoj prijavi, uzimaju se u obzir osnovni porezni odbici za svih dvanaest mjeseci, a koji iznose najmanje 1.800,00 kn mjesečno odnosno 21.600,00 kuna za cijelu godinu.

Kod isplate i obračuna plaće Vama je priznato onoliko mjesečnih poreznih odbitaka koliko je bilo isplata plaća. Kada se na godišnju razinu svede ostvareni dohodak i umanji za porezni odbitak svih 12 mjeseci, dolazi do smanjenja porezne osnovice ili ona uopće ne postoji, ovisno o visini ostvarenog dohotka, kojeg ste ostvarili za razdoblje dok ste bili zaposleni, što dovodi do više plaćenog poreza i prava na njegov povrat.  

Visina ostvarenog dohotka, obračunatog i uplaćenog poreza (ako je uplaćen) treba proizlaziti iz Obrasca IP koje vam je dužan dati poslodavac i koji prilažete poreznoj prijavi. Kada isti dobijete, na osnovi podataka koji se u njemu nalaze i naprijed navedenog, sami možete zaključiti odnosno izračunati svotu povrata poreza. Ostvarenu naknadu za nezaposlenost ne unosite u poreznu prijavu jer ta naknada ne podliježe oporezivanju.

Kontaktirajte Burzu
Ukoliko imate pitanja, sugestije ili primjedbe, molimo vas da ispunite obrazac