Predajte besplatni oglas
brzo i jednostavno
Porez kod darovanja nekretnine sestri

Porez kod darovanja nekretnine sestri

2013petak 01. ožujka 15:43


Supruga i ja kupujemo jednu staru ruševnu kuću. Supruga je naslijedila 1/3 kuće od oca, ali svoj dio želi pokloniti sestri. Plaća li se na taj dio koji poklanja plaća porez? Kada to supruga daruje sestri, hoćemo li biti oslobođeni od plaćanja poreza kod kupnje kuće?


Kod darovanja supruginog dijela kuće njenoj sestri, plaća se porez na promet nekretnina jer prijenos vlasništva dijela nekretnine po osnovi darovanja podliježe plaćanju ovog poreza, a sestra ne spada u srodnike koji su oslobođeni od plaćanja ovog poreza. Obveznik ovog poreza je daroprimateljica, a porez se plaća po stopi od 5% na tržišnu vrijednost nekretnine u trenutku darovanja.

Vezano za porezno oslobođenje kod Vaše i suprugine kupnje kuće, ističemo da se ovdje radi o poreznom oslobođenju koje je propisano kod kupnje nekretnine radi rješavanja vlastitog stambenog pitanja, sukladno članku 11.a Zakona o porezu na promet nekretnina.

Ovo porezno oslobođenje može se ostvariti ako su kumulativno ispunjeni svi propisani uvjeti. Tako je, uz ostale uvjete, propisano da građanin te članovi njegove uže obitelji (bračni drug i djeca) ne bi smjeli imati, u tuzemstvu ili inozemstvu, u vlasništvu, suvlasništvu ili zajedničkom vlasništvu građevine (stan i/ili kuću) čija je ukupna (zbrojna) površina jednaka, veća ili do najviše 10 m2 manja od površine nekretnine do koje se, ovisno o broju članova uže obitelji, može ostvariti ovo porezno oslobođenje.

Ovo ograničenje je propisano i za ostale vrste nekretnine (osim poljoprivrednog zemljišta i poslovnog prostora u kojem građanin ili član njegove uže obitelji obavlja registriranu djelatnost) na način da njihova ukupna (zbrojna) vrijednost svih nekretnina ne smije biti jednaka ili veća od tržišne vrijednosti nekretnine koju građanin kupuje, pri čemu se u izračun uzimaju i vrijednosti naprijed spomenutih nekretnina. Ako je porezni obveznik, u razdoblju od 01. siječnja 2003. do trenutka kupnje nekretnine, otuđio nekretnine na bilo koji način, tada se u izračun vrijednosti ostalih nekretnina uzimaju i te otuđene nekretnine. Iz ovog proizlazi da će se pri kupnji predmetne kuće od strane Vas i supruge, pri ocjeni ispunjenja uvjeta za porezno oslobođenje, uzeti u obzir i vrijednost darovanog supruginog dijela stana, jednako kao i sve ostale nekretnine ako one postoje. Hoće li ovo darovanje utjecati na ostvarivanje prava na porezno oslobođenje, ovdje nije moguće odgovoriti, jer to ovisi o nizu podataka, kao npr. o vrijednosti nekretnine koja se kupuje, vrijednosti svih ostalih nekretnina itd., što će sve biti predmetom ocjene u poreznom postupku kod nadležnog poreznog tijela.

Kontaktirajte Burzu
Ukoliko imate pitanja, sugestije ili primjedbe, molimo vas da ispunite obrazac