Predajte besplatni oglas
brzo i jednostavno
Imam li pravo na naknadu za nezaposlene?

Imam li pravo na naknadu za nezaposlene?

2012ponedjeljak 24. rujna 14:18


Nedavno sam dobio otkaz nakon 3 godine i 3 mjeseca rada. Prije toga sam radio  kod drugog poslodavca godinu i 8 mjeseci, s tim da sam između imao 7 mjeseci prekida. Kolika bi mi bila naknada s burze i koliko dugo imam pravo na nju? Navedeni staž mi je sav staž.


Osnovicu za utvrđivanje visine novčane naknade čini prosjek obračunate plaće, umanjen za doprinose za obvezna osiguranja ostvaren u tromjesečnom razdoblju koje je prethodilo prestanku radnog odnosa.  U osnovicu  ne ulaze naknade plaće ostvarene po posebnim propisima. Ako se osnovica za utvrđivanje novčane naknade ne može utvrditi prema plaći, nezaposlenoj osobi se utvrđuje osnovica u visini minimalne plaće, umanjene za doprinose za obvezna osiguranja utvrđene posebnim propisom, ovisno o postotku. Novčana naknada za prvih 90 dana korištenja iznosi 70%, a za preostalo vrijeme korištenja 35% od osnovice.

Budući da ste na radu proveli više od tri godine, imate pravo na novčanu naknadu u trajanju od 150 dana.

Kontaktirajte Burzu
Ukoliko imate pitanja, sugestije ili primjedbe, molimo vas da ispunite obrazac