Zamjena motocikala  1

kupujem. U zamjenu nudim drva, pijesak i zemlju za vrtove, iskope bagerom.