Štete na stvarima, uključivši i vozilo, nisu pokrivene osiguranjem, ako je vozač ostao nepoznat

 

„Dogodilo mi se to u Z., u vrlo frekventnoj ulici M., ostavio sam auto pred ulazom u samoposlugu i kad sam se vratio našao sam veliku ogrebotinu na vratima. Za popravak koje mi lakirer traži 1.500,00 kuna.

Jedan prolaznik mi je rekao da se tu vozao neki dečko s biciklom, koji je imao vrlo široke gume, na električni je pogon, nema nikakve registracije, osim oznake, valjda, tipa bicikla „City Coco“. Imam li pravo na naknadu štete i od koga..., C.I.

 

Prema Zakonu o obveznim osiguranjima u prometu vlasnici/korisnici vozila dužni su sklopiti ugovor o obveznom osiguranju od odgovornosti za štete uzrokovane uporabom toga vozila na cestama. Pod „vozilom“ se podrazumijeva „svako motorno vozilo namijenjeno za promet na kopnu koje se kreće snagom vlastita motora...koje podliježe obvezi registracije te po propisima o registraciji mora imati prometnu dozvolu.“

Bicikli očito ne spadaju u tu kategoriju, bez obzira na širinu guma. Shodno tomu, štetu koju trpi naš čitatelj C.I. može naplatiti jedino od vlasnika/korisnika/vozača bicikla. No, i da postoji obveza sklapanja ugovora o osiguranju od odgovornosti, C.I. ne bi imao pravo na naknadu štete ako je vozač ostao neidentificiran, jer štete na stvarima, uključivši i vozilo, nisu pokrivene osiguranjem, ako je vozač ostao nepoznat (osim u iznimnim slučajevima teških prometnih nesreća u kojima je bilo mrtvih i teško ozlijeđenih osoba, v. čl.30. Zakona). Međutim, slučaj našeg čitatelja potvrđuje da su potpuno utemeljena upozorenja da, zahvaljujući novim prijevoznim sredstvima, koja prema staroj definiciji „vozila,“ ostaju izvan obveze sklapanja ugovora o obveznom osiguranju od odgovornosti, odredbe o obvezi osiguranja od odgovornosti i  vlasnika takvih prijevoznih sredstava treba promijeniti u interesu oštećenih, kojih je sve više i koji ostaju bez naknade štete. To tim prije što vozači takvih prijevoznih sredstava u pravilu voze po površinama koje su (nekada bile) rezervirane za pješake, i to brzinom koja jamči da će se nesreće događati.