24.01.2019.

FREE-TECHNICS d.o.o. u stečaju oglašava prodaju pokretnina

FREE-TECHNICS d.o.o. u stečaju  51 000 Rijeka, Lužine , OIB 09086658920

Stečajni upravitelj u stečajnom postupka nad stečajnim dužnikom  Free- tehnichs doo u stečaju,  koji se vodi pri Trgovačkom sudu u Rijeci, poslovni broj: 14 St-607/2016 na temelju Odluke skupštine vjerovnika od dana 03. svibnja 2017 godine objavljuje:

OGLAŠAVA

drugu javnu prodaju pokretnina stečajnog dužnika prihvaćanjem najpovoljnije pismene ponude

 

1. PREDMET PRODAJE: Pokretnine stečajnog dužnika na skladištu u Gerovu.

 

Pokretninakomadacijena ukupna za ukupan broj
1. Banjomarijakom 23.000,00
2. Fritezakom 25.250,00
3. Frižiderkom 23.750,00
4. Klima jedinice unutarnje i vanjske Deko kom 106225000
5. Kuhalo za paštukom 115.000,00
6. Kuhinjski blok topli- Montenikom 1225.000,00
7. Pult kasakom 23.750,00
8. Peć Dexionkom 145.000,00
9. Plehovi, tacne,razne veličinekom 414.125,00
10. Razvodna kutija za kuhinjukom 16.625,00
11.Rezač sira – vitrinakom 1375,00
12.Mikserkom 16.375,00
13.Stroj za mljevenje mesakom 14.125,00
14 Salamoreznica sa opremom velika autom.kom 126.250,00
15 Stol za obradu ribe od inoxa 2m x 1mkom 23.750,00
16. Šank sa dva kutna elementakom 19.000,00
17. Škrinje za zamrzavanje (Lidlove) Izolakom 2075.000,00
18. Police za kruhkom 107.500,00
19. Štednjak s pećnicom- plinkom 17.500,00
20. Sitnopotrošni mat. Za Frigo sustave4 palete33.000,00
21.Stroj za pranje čaša i tanjura kom 16.750,00
22. Pisaći stolkom 1450,00
23. Sudoper sa ocjeđivačemkom 12.250,00
24. Vitrine Roatan i Trinidadkom 548.750,00
25.Stolovi inox 100*65,75kom 53.750,00
26.Vitrina  Costankom 13.750,00
27.Vitrina rashladna za pultkom 211.250,00
28. Vitrina razni modeli potrebno slaganje dio rastavljen Linde, De rigo, Longinikom 1637.500,00
29. Vitrine Linde i Focakom 722.500,00
30. Vitrine rash- Barbados razne potrebno slaganjekom 1242.000,00
 
Sveukupno 888.075,00


2. UVJETI PRODAJE:


2.1
.   Prednost kod prodaje pokretnina iz točke 1.1. ovog Oglasa imaju kupci koji ponude cijenu za cjelinu, po početnoj prodajnoj cijeni od 888.075,00 kn uvećano za pripadajući PDV.

 

2.2.  Sve poreze, pristojbe i ostale troškove u svezi s prodajom pokretnina snosi kupac.

Pokretnine se nalaze u skladištu Free-tehnichs doo u stečaju u Gerovu, kupac snosi sve troškove prijevoza i ukrcaja robe.

 

2.3. Pravo podnijeti pismenu ponudu imaju sve pravne i fizičke osobe, pod uvjetima određenim zakonom i ovim Oglasom uz preduvjet da su uplatili jamčevinu, a kako je to navedeno pod točkom 2.5 Oglasa. Ponude se dostavljaju isključivo  u zatvorenoj omotnici na adresu:

javnog bilježnika Zorana Vrsalovića,  Korzo 40, 51 000 Rijeka, s naznakom na omotnici: „Ponuda za St 607/2016 ne otvarati“

Pismena ponuda se mora dostaviti  do zaključno: 25.02.2019. godine do 11,30 sati.

Kasnije pristigle ponude smatrat će se nepravodobnim i neće se uzeti u obzir.

 

2.4. Pismena ponuda mora sadržavati sve bitne podatke o ponuditelju:

   ime, prezime/naziv, adresu/sjedište, OIB, broj kontakta (telefon/e-mail),

   broj žiro računa ili drugog računa ponuditelja, naznaku visine ponuđene cijene

dokaz o uplati jamčevine u iznosu u 10% od početne prodajne cijene.

 

2.5.  Jamčevina iznosi 10 % od početne prodajne cijene u slučaju kupnje imovine kao cjeline, a uplaćuje se u korist žiro računa stečajnog dužnika FREE-TEHNICHS doo u stečaju, broj IBAN: HR9041240031125001229 otvoren kod Kent banke d.d. uz opis plaćanja: „jamčevina u predmetu St-607/2016 “.  Uplata jamčevine mora biti vidljiva na žiro računu najkasnije na dan: 25.02.2019. godine. Najpovoljnijem ponuditelju-kupcu će plaćena jamčevina biti uračunata u kupoprodajnu cijenu, dok će se ostalim ponuditeljima jamčevina vratiti u roku od 8 dana od dana javnog otvaranja ponuda bez kamata.

2.6. Javno otvaranje pravodobnih pismenih ponuda zakazuje se za dan: 25.02.2019. godine u 12:00 sati pri javnom bilježniku Zorana Vrsalovića ,Korzo 40,  51 000 Rijeka.

2.7. Najpovoljnija pismena ponuda je ona koja ponudi najveću cijenu. Svi ponuditelji bit će u roku od 3 dana od javnog otvaranja ponuda pismeno obaviješteni o rezultatima otvaranja ponuda, a najbolji ponuditelj bit će pozvan radi sklapanja kupoprodajnog ugovora. Ponuditelj čija se ponuda prihvati kao najpovoljnija dužan je u roku od 15 dana od sklapanja kupoprodajnog ugovora na žiro račun stečajnog dužnika uplatiti cjelokupan kupoprodajni iznos iz ponude. Ukoliko ponuditelj ne uplati kupoprodajni iznos u cijelosti i u roku gubi pravo na povrat jamčevine.

2.8. Prodaja se vrši po načelu viđeno-kupljeno u trenutku otvaranja pismenih ponuda, pa prodavatelj ne odgovara kupcu za materijalne i pravne nedostatke kupljenih pokretnina.

2.9. Sve dodatne informacije u svezi prodaje predmetnih pokretnina kao i o načinu i vremenu razgledavanja istih mogu se dobiti radnim danom na telefon broj: 098240286. Ovaj oglas bit će objavljen na web stranicama FINA, VTS RH, kao i u Burzi.

Podijeli