Osiguranje

Ozljede nastale u tučnjavi nisu pokrivene osiguranjem od nezgode

29.11.2017.

Kako pak sam I.T. priznaje da je sudjelovao u fizičkom obračunu (laički: tučnjava između dvije grupe navijača) to osiguratelju neće biti teško utvrditi da se radi o slučaju koji isključuje osigurateljevu obvezu isplate osigurnine

Osiguranje

Osiguranje bicikla

11.10.2017.

Sve je više zahtjeva za osiguranjem bicikla kao prijevoznog sredstva sve veće vrijednosti od sve većih rizika