Osiguranje

Kako do naknade za štetu koja se dogodila u Italiji?

23.03.2018.

Postupak naknade štete koju osobe sa stalnim prebivalištem u Hrvatskoj pretrpe u nekoj od zemalja članica EU znatno je olakšan i omogućuje oštećenome da naknadu ostvari i u Hrvatskoj

Osiguranje

Nasljeđivanje tražbine naknade neimovinske štete

10.02.2018.

Da biste osigurali pravo nasljeđivanja majčine tražbine za naknadu neimovinske štete potrebno je da majka podnese odštetni zahtjev (pismeni, preporučeno) osiguratelju ili da protiv njega podnese tužbu

Osiguranje

Zastara prava na naknadu štete od osiguratelja

09.02.2018.

Zahtjev za naknadu štete neposredno od osiguratelja zastarijeva u isto vrijeme za koje zastarijeva njegov zahtjev prema osiguraniku osiguratelja koji je odgovoran za štetu