Ako mogu roditelju (ili roditeljima) darovati nekretninu i pri tome ne platiti porez na promet nekretnina, mogu li roditelju (ili roditeljima) prodati nekretninu za iznos višestruko manji od tržišnog, a da pri tome porez na promet nekretnina platim po prodajnoj cijeni, ili bi porezna uprava porez na promet nekretnina razrezala po vlastitoj procjeni tržišne vrijednosti iste nekretnine?

 

Porezno oslobođenje iz članka 13. stavak 1. točka 7. Zakona o porezu na promet nekretnina propisuje da porez na promet nekretnina ne plaćaju, između ostalih, potomci i preci koji čine uspravnu liniju, a to ste vi i vaši roditelji. Isti zakon propisuje da se po njemu oporezuje promet nekretnina, a promet nekretnina je svako stjecanje vlasništva nekretnine u Republici Hrvatskoj. Stjecanjem nekretnine smatra se kupoprodaja, zamjena, nasljeđivanje, darovanje, unošenje i izuzimanje nekretnina iz trgovačkog društva, stjecanje dosjelošću, stjecanje nekretnina u postupku likvidacije ili stečaja, stjecanje na temelju odluka suda ili drugog tijela, stjecanje temeljem zakona te ostali načini stjecanja nekretnina od drugih osoba.

Dakle, porezno oslobođenje koje vrijedi za darovanje, u vašem slučaju, vrijedi i za kupoprodaju.