03.05.2018.

Prikupljanje ponuda za prodaju garaža na Rujevici u Rijeci

R E P U B L I K A   H R V A T S K A

PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA

GRAD RIJEKA

 

AGENCIJA ZA DRUŠTVENO POTICANU
STANOGRADNJU GRADA RIJEKE

 

 

BROJ: IZ-5087-A/FS/

Rijeka, 26.04.2018.g.

                       

Na temelju čl. 24. Zakona o društveno poticanoj stanogradnji (NN 109/01, 82/04, 76/07, 38/09, 86/12, 07/13 i 26/15) Agencija za društveno poticanu stanogradnju Grada Rijeke raspisuje:

 

JAVNI POZIV

za prikupljanje ponuda za prodaju garaža na Rujevici u Rijeci (POS Rujevica II. faza)

 

Tekst natječaja istaknut je na oglasnoj ploči Agencije za društveno poticanu stanogradnju Grada Rijeke, Milana Smokvine Tvrdog 2/II kat te na web stranicama Agencije www.apos.hr.

Podijeli