Radno pravo

Model profesionalne rehabilitacije
Model profesionalne rehabilitacije

Osobe s invaliditetom su osobe s dugotrajnim tjelesnim, mentalnim, intelektualnim ili osjetilnim ograničenjima

Stručno osposobljavanje za rad bez zasnivanja radnog odnosa
Stručno osposobljavanje za rad bez zasnivanja radnog odnosa

Poslodavci su sve više oprezni kada je u pitanju zapošljavanje makar jednog novog radnika zbog varljivog tržišta

Kada radnik ima pravo na povećanu plaću?
Kada radnik ima pravo na povećanu plaću?

Radnik radi prekovremeno na zahtjev poslodavca ako postoji posebno opravdani razlog. Trajanje je zakonom ograničeno

Savjetovanje s radničkim vijećem
Savjetovanje s radničkim vijećem

Osnovni cilj Zakona o radu je da se obveže poslodavca da se prije donošenja odluka za položaj radnika, mora savjetovati s radničkim vijećem, a ako nije osnovano onda sa sindikatima

Utvrđivanje privremene nesposobnosti za rad
Utvrđivanje privremene nesposobnosti za rad

Privremena nesposobnost, odnosno spriječenosti za rad utvrđuje izabrani doktor medicine primarne zdravstvene zaštite

Prekršaji u zaštiti na radu
Prekršaji u zaštiti na radu

Poslodavci se često žale na inspektore i na visoke kazne što im izriču prekršajni sudovi

Položaj starijih osoba na tržištu rada
Položaj starijih osoba na tržištu rada

Svjetski i naši pokazatelji govore o želji starijih ljudi da što duže rade i ostanu u radnom odnosu

Muškarci i žene nisu jednaki u mirovinskom sustavu
Muškarci i žene nisu jednaki u mirovinskom sustavu

Jedna od osnovnih determinanti za određivanje visine mirovine je plaća, ali i dob osiguranika

Dopunski rad zdravstvenih radnika
Dopunski rad zdravstvenih radnika

Zdravstveni radnik može uz odobrenje poslodavca za svoj račun sklopiti posao iz zdravstvene djelatnosti poslodavca

Godišnji odmor – naknada plaće
Godišnji odmor – naknada plaće

Godišnji odmor stječe radnik u radnom odnosu nakon šest mjeseci neprekidnog rada, odnosno radnog odnosa