Radno pravo

Dopunski rad zdravstvenih radnika
Dopunski rad zdravstvenih radnika

Zdravstveni radnik može uz odobrenje poslodavca za svoj račun sklopiti posao iz zdravstvene djelatnosti poslodavca

Godišnji odmor – naknada plaće
Godišnji odmor – naknada plaće

Godišnji odmor stječe radnik u radnom odnosu nakon šest mjeseci neprekidnog rada, odnosno radnog odnosa

Ozljeda na radu i naknada štete
Ozljeda na radu i naknada štete

Pored drugih posljedica ozljede radnika na radu, u individualnim radnim sporovima utvrđuje se naknada štete zbog povreda prava osobnosti na tjelesno i duševno zdravlje radnika

Prekršaji poslodavca iz radnih odnosa
Prekršaji poslodavca iz radnih odnosa

Česti su prekršaji poslodavca koji radno angažira osobu s kojom nije a trebao je zaključiti ugovor o radu i prijaviti na obvezno mirovinsko osiguranje

Socijalni kriteriji prilikom otkaza ugovora o radu
Socijalni kriteriji prilikom otkaza ugovora o radu

Nema opravdanja za onoga koji upotrebljava svoje pravo samo zato da bi drugome nanio štetu.

Poticanje zapošljavanja
Poticanje zapošljavanja

Poslodavac može s nezaposlenom osobom sklopiti ugovor o stručnom osposobljavanju ali to nije radni odnos

Odlučivanje o poslovno uvjetovanom otkazu ugovora o radu
Odlučivanje o poslovno uvjetovanom otkazu ugovora o radu

Nema više obveze da prije otkaza poslodavac pokuša da radnika zaposli na nekim drugim poslovima odnosno da se radnik obrazuje, osposobi za druge poslove

Kaznenopravna odgovornost poslodavca u radnom odnosu
Kaznenopravna odgovornost poslodavca u radnom odnosu

“Zviždači” su radnici koji u dobroj vjeri pokreću postupak i obraćaju se nadležnim tijelima, da ih obavijeste da imaju saznanja o korupciji

Agencija za privremeno zapošljavanje može raditi i kao obrt
Agencija za privremeno zapošljavanje može raditi i kao obrt

Glavni posao agencije je sklapanje ugovora o ustupanju radnika drugim poslodavcima kao korisnicima za privremeno obavljanje poslova

Osobno uvjetovani otkaz ugovora o radu
Osobno uvjetovani otkaz ugovora o radu

Osobno uvjetovani otkaz je onaj kojega daje poslodavac radniku „ako radnik nije u mogućnosti uredno izvršavati svoje obveze iz radnog odnosa zbog određenih trajnih osobina ili sposobnosti…“