02.08.2018.

THEMA d.o.o. u stečaju prodaje poslovni udio u poduzeću Blu K d.o.o.

THEMA d.o.o. u stečaju, Rijeka, A. B. Šimića 18/4, OIB: 80428291703, Stečajni upravitelj: Ana Glavan Dukić

Na temelju odluke Skupštine vjerovnika od 23. 05. 2018. godine društvo THEMA d.o.o. u stečaju Rijeka, zastupano po stečajnom upravitelju Ani Glavan Dukić

OGLAŠAVA

javnu prodaju udjela stečajnog dužnika u trgovačkom društvu Blu K d.o.o.

prihvaćanjem najpovoljnije pismene ponude


I. Predmet prodaje je poslovni udio od 57,25% kojeg stečajni dužnik ima u trgovačkom društvu Blu K d.o.o., Rijeka, A. B. Šimića 18/4, OIB: 33340089998 procijenjene vrijednosti 2.139.776,00 kn.


II. Navedeni udio prodaje se prikupljanjem pismenih ponuda s tim da početna cijena ne može biti manja od gore navedene.


III. Ponude za kupnju dostavljaju se u zatvorenoj omotnici s naznakom „PONUDA ZA KUPNJU IMOVINE (UDIO) THEMA d.o.o. u stečaju – NE OTVARATI“ na adresu: Stečajni upravitelj Ana Glavan Dukić, Agatićeva 6/II, 51000  Rijeka.

IV. Rok za prikupljanje ponuda (predaju na pošti) je 60 dana od objave oglasa u Burzi, tj. zaključno do 02. 10. 2018. godine.


V. Javno otvaranje ponuda bit će u prostorijama stečajnog upravitelja Ane Glavan Dukić, Agatićeva 6/II 51000 Rijeka dana 09. 10. 2018. godine u 14,00 sati.


VI. Odabrani kupac s najpovoljnijom ponudom dužan je platiti kupoprodajnu cijenu u roku od 8 dana od prihvaćanja ponude na račun: IBAN: HR3324840081135072803.


VII. Po uplati cjelokupnog iznosa prodavatelj će s kupcem sklopiti pisani ugovor o kupoprodaji, odnosno prijenosu udjela.


VIII. Sve troškove u svezi sa sklapanjem ugovora, kupoprodajom i prijenosom udjela snosi kupac.


IX. U slučaju neplaćanja u roku iz točke VII. udio će biti prodan sljedećem najpovoljnijem ponuđaču.


X. Zainteresirane osobe mogu se radi dobivanja potrebnih informacija javiti stečajnom upravitelju na mob: 091/ 315 1755


XI. Ovaj oglas bit će objavljen na web stranici VTS RH – WEB STEČAJ, kao i u Burzi.

Stečajni upravitelj:
Ana Glavan Dukić

Podijeli