Burza Bodovi

Što su Burza Bodovi?

Burza Bodovi (skraćeno BB) su valuta koja se koristi na portalu Burza.com.hr za plaćanje usluga.
Cijena jednog Burza boda je 1 kn (PDV uključen).
Što veći broj bodova kupite odjednom, cijena po bodu je manja. Najmanji broj BB koji se može zakupiti je 10.

U ponudi su sljedeći paketi Burza Bodova:

  • 10 BB – 10 kn (8 kn + PDV), 1 BB = 1 kn
  • 50 BB – 50 kn (40 kn + PDV), 1 BB = 1 kn
  • 100 BB – 90 kn (72 kn + PDV) (popust 10%), 1 BB = 90 lp
  • 300 BB – 240 kn (192 kn + PDV) (popust 20%), 1 BB = 80 lp
  • 500 BB – 350 kn (280 kn + PDV) (popust 30%), 1 BB = 70 lp
  • 1000 BB – 600 kn (480 kn + PDV) (popust 40%), 1 BB = 60 lp

Cjenik usluga naplativih u Burza bodovima:

  • plaćeni mali oglasi – 1 BB po danu
  • istaknuti mali oglas na internetu – 1 BB po danu
  • postavljanje oglasa na vrh kategorije – 2 BB po danu
  • Hitno paket – oznaka hitno uz oglas, potavljanje oglasa na vrh, istaknuti oglas, 7 dana - 50 BB

Kako zakupljujem Burza Bodove?

Burza Bodovi zakupljuju se preko linka Nadoplati koji se nalazi u korisničkom dijelu stranice Moja Burza, a možete mu pristupiti nakon što se prijavite u svoj korisnički račun. Odaberite paket bodova koji želite zakupiti, a plaćanje možete izvršiti bankovnim karticama ili putem opće uplatnice.

Kako koristiti Burza bodove?

Kod odabira usluge koja se plaća u Burza Bodovima, bit će istaknuta i cijena u BB po danu. Naplata plaćenih malih oglasa te promocije oglasa u vidu istaknutih oglasa na internetu vrši se na dnevnoj bazi. 

Vaše je samo da odaberete period objave i da osigurate dostatni broj Burza Bodova. Dnevna naplata usluga omogućuje Vam da maksimalno iskoristite svoja uplaćena sredstva. U bilo kojem trenutku svoj oglas možete pauzirati i tako zaustaviti daljnju potrošnju. Kad ste spremni za ponovnu objavu, aktivirajte oglas i naplata se nastavlja.

Kada potrošite sve BB, plaćene usluge bit će pauzirane do nadoplate sredstava. Kada iznos na Vašem računu bude 10 BB ili manji, dobit ćete obavijest na svoj e-mail.

Što se događa s Burza bodovima ako pauziram ili obrišem oglas?

S obzirom da se naplata usluga vrši dnevno, pauziranjem ili brisanjem oglasa, bez obzira na odabrani period objave, Vaši Burza Bodovi neće biti potrošeni. Kada oglas pauzirate, pauzira se i potrošnja, a kada oglas obrišete, ništa se naknadno neće naplatiti, jedini naplaćeni iznos će biti onaj koji je realno i potrošen.