Natječaji

Javni natječaj za davanje u zakup poslovnog prostora

Općina Klana daje u zakup poslovni prostor u Škalnici, Općina Klana, na adresi Škalnica 6, u prizemlju, neto građevinske površine 33,35 m2

Natječaj za prodaju građevinskog terena u vlasništvu Općine Klana

Predmet prodaje je K.č. 2374/2, zk 2376, k.o. Klana nova, u naravi pašnjak (Kalužica), površine 1023 m2, početna cijena iznosi 22.598,07 eura. Jamčevina iznosi: 2.259,80 eura