Natječaji

Natječaj za prodaju građevinskih terena u vlasništvu Općine Klana

Predmet prodaje: k.č. 1024/38, zk. 301 k.o. Škalnica, u naravi dvorište površine 1540 m2; k.č. 1024/39, zk 301, k.o. Škalnica, u naravi dvorište i put površine 260 m2, k.č. 1024/40, zk 301, k.o. Škalnica, u naravi cesta, površine 55 m2

Natječaj za prodaju građevinskih terena u vlasništvu Općine Klana

Pravo podnošenja pisane ponude imaju fizičke osobe, pravne osobe registrirane u Republici Hrvatskoj i državama članicama Europske unije te fizičke osobe koje su registrirane u Republici Hrvatskoj za obavljanje samostalne i trajne djelatnosti sukladno odredbama Zakona o obrtu te fizičke osobe