Natječaji

Javni natječaj za prodaju građevinskih terena u vlasništvu Općine Klana
Javni natječaj za prodaju građevinskih terena u vlasništvu Općine Klana

Predmet natječaja su tereni u k.o. Klana-nova