Natječaji

Natječaj za prodaju građevinskog zemljišta mješovite namjene za formiranje gradilišta

Predmet natječaja: 680/4021 idealnog suvlasničkog dijela k.č. br. 16047, sjenokoša, ukupne površine 4021 m², upisane u z.k.ul. 6865, k.o. Novi