Obavijesti

Općina Skrad evidentira nerazvrstane ceste u u katastarskoj općini Divjake

13.06.2019.

Dana 27. lipnja 2019. u 10:00 sati, Općina Skrad započet će s obilježavanjem granica zemljišta na kojemu je izgrađena predmetna nerazvrstana cesta uz stručnu pomoć geometra, koji će se brinuti da lomne točke granica zemljišta budu ispravno stabilizirane i obilježene