Radno pravo

Repatrijacija pomoraca

14.02.2018.

U ovom pravu izjednačeni su pomorci državljani Republike Hrvatske i stranci koji plove na brodovima koji viju hrvatsku zastavu

Radno pravo

Pravo na regres

09.02.2018.

U praksi regres znači jednokratnu novčanu (pomoć) isplatu radniku od poslodavca prije korištenja godišnjeg odmora

Radno pravo

Nedopuštenost otkaza

22.01.2018.

Poslodavac je donio odluku o otkazu ugovora o radu zbog poslovno uvjetovanih razloga

Radno pravo

Noćni rad i noćni radnik

04.12.2017.

Za noćni rad bitno je da ga radnik obavlja u bilo koji sat u vremenu noćnog rada, a noćni radnik najmanje jednu trećinu u tom vremenu