Radno pravo

Prekršaji poslodavca iz radnih odnosa

24.07.2017.

Česti su prekršaji poslodavca koji radno angažira osobu s kojom nije a trebao je zaključiti ugovor o radu i prijaviti na obvezno mirovinsko osiguranje

Radno pravo

Poticanje zapošljavanja

10.07.2017.

Poslodavac može s nezaposlenom osobom sklopiti ugovor o stručnom osposobljavanju ali to nije radni odnos

Radno pravo

Osobno uvjetovani otkaz ugovora o radu

05.06.2017.

Osobno uvjetovani otkaz je onaj kojega daje poslodavac radniku „ako radnik nije u mogućnosti uredno izvršavati svoje obveze iz radnog odnosa zbog određenih trajnih osobina ili sposobnosti…“

Radno pravo

Osnovanost otkaza ugovora o radu

29.05.2017.

Sama činjenica i sumnja poslodavca nije osobito važna činjenica koja bi opravdala izvanredni otkaz ugovora o radu. Mora se utvrditi postojanje kaznenog djela

Radno pravo

Privremena nesposobnost za rad

22.05.2017.

Ako zbog opravdanih razloga radnik nije mogao prijaviti privremenu nesposobnost za rad (zbog bolesti), dužan je to učiniti što je moguće prije, a najkasnije u roku od tri dana od dana prestanka razloga koji ga je u tome onemogućavao