Radno pravo

Osnovanost otkaza ugovora o radu

29.05.2017.

Sama činjenica i sumnja poslodavca nije osobito važna činjenica koja bi opravdala izvanredni otkaz ugovora o radu. Mora se utvrditi postojanje kaznenog djela

Radno pravo

Privremena nesposobnost za rad

22.05.2017.

Ako zbog opravdanih razloga radnik nije mogao prijaviti privremenu nesposobnost za rad (zbog bolesti), dužan je to učiniti što je moguće prije, a najkasnije u roku od tri dana od dana prestanka razloga koji ga je u tome onemogućavao

Radno pravo

Otpremnina kod prestanka ugovora o radu

01.05.2017.

Pravo na otpremninu imaju radnici kojima bez njihove krivnje prestaje radni odnos bez obzira da li su imali ugovor o radu na neodređeno ili određeno vrijeme

Radno pravo

Što je ugovor o djelu?

17.04.2017.

Kod ugovora o radu radnik ne radi samostalno, a kod ugovora o djelu naglašena je samostalnost, bez obzira na različite oblike nadzora odnosno kontrole

Radno pravo

Pozitivna diskriminacija u radnom odnosu

10.04.2017.

Prednost pri zapošljavanju predviđena je i za pripadnike nacionalnih manjina koji uživaju u RH posebna prava i slobode sukladno Ustavu RH

Radno pravo

Pravila kod zapošljavanja maloljetnika

03.04.2017.

Maloljetnik koji pohađa obvezno osnovno obrazovanje ne smije se zaposliti bez obzira što je za to sposoban i bez obzira što ga na to ovlasti zakonski zastupnik

Radno pravo

Rad kod kuće

27.03.2017.

Poslodavac ne smije uvjetovati količine i kvalitetu rezultata posla ako bi tako onemogućavao radniku korištenje prava na dnevni, tjedni i godišnji odmor