Radno pravo

Vještačenje radne sposobnosti

16.01.2017.

Nezaobilaznu ulogu i značaj u postupku vještačenja ima izabrani doktor medicine primarne zdravstvene zaštite

Radno pravo

Izvršenje odluka europskog suda

09.01.2017.

Pred Europskim sudom tuži se država pa je presudom Europskog suda, ako se usvoji tužbeni zahtjev, država obvezna platiti podnositelju tužbe na ime pravične zadovoljštine

Radno pravo

Vođenje evidencije o radnom vremenu

31.10.2016.

Evidencija se vodi u obliku knjige ili u elektronskom obliku. Evidencija se čuva najmanje šest godina ili do pravomoćnog okončanja radnog spora