Radno pravo

Rad kod kuće

27.03.2017.

Poslodavac ne smije uvjetovati količine i kvalitetu rezultata posla ako bi tako onemogućavao radniku korištenje prava na dnevni, tjedni i godišnji odmor

Radno pravo

Vijeće Europe i radno pravo

13.03.2017.

Najveći je doseg Vijeće Europe učinilo donoseći Konvenciju za zaštitu ljudskih prava i temeljnih sloboda, propisanoj 1950 godine

Radno pravo

Povezana društva i radni odnos

27.02.2017.

Kada poslodavac nema potrebe za radom određenog broja radnika koji su s njim u radnom odnosu, može ih povremeno ustupiti u s njim povezano društvo, u trajanju u najduže 6 mjeseci

Radno pravo

Što je radni odnos?

20.02.2017.

Zakon o radu naglašava ugovor o radu kao temelj radnog odnosa. Ugovor o radu je individualni, između točno određenog poslodavca i određenog radnika

Radno pravo

Posvojiteljski i roditeljski dopust

30.01.2017.

Zaposleni ili samozaposleni posvojitelj ostvaruje pravo na posvojiteljski dopust u trajanju od šest mjeseci za dijete do navršene 18 godine života

Radno pravo

Vještačenje radne sposobnosti

16.01.2017.

Nezaobilaznu ulogu i značaj u postupku vještačenja ima izabrani doktor medicine primarne zdravstvene zaštite

Radno pravo

Izvršenje odluka europskog suda

09.01.2017.

Pred Europskim sudom tuži se država pa je presudom Europskog suda, ako se usvoji tužbeni zahtjev, država obvezna platiti podnositelju tužbe na ime pravične zadovoljštine