Radno pravo

Specifična zdravstvena zaštita radnika
Specifična zdravstvena zaštita radnika

Svrha i cilj zaštite zdravlja i sigurnosti na radu jest sprječavanje ozljeda na radu, profesionalnih bolesti, drugih bolesti u vezi s radom te zaštita radnog okoliša

Sukob interesa državnih i lokalnih službenika
Sukob interesa državnih i lokalnih službenika

Sukob interesa je situacija u kojoj je privatni interes službenika u suprotnosti s javnom službom koju obavlja ili kad privatni interes utječe ili može utjecati na njegovu nepristranost u obavljanju službe

Čuvanje dokumentacije u radnim odnosima
Čuvanje dokumentacije u radnim odnosima

Osobni podaci radnika trajno se moraju čuvati. Pogrešni se moraju ispraviti, a koji više nisu potrebni moraju se uništiti

Darivanje krvi i slobodan dan radnika
Darivanje krvi i slobodan dan radnika

Radnik, dobrovoljni davatelj krvi ima pravo na slobodan dan koji mu je plaćen

Krivotvorenje diplome
Krivotvorenje diplome

Radnik je dužan da vodi brigu o ugledu poslodavca i njegove djelatnosti te stjecanju i zadržavanju povjerenja svih u njegovo poslovanje

Prenošenje godišnjeg odmora u iduću godinu
Prenošenje godišnjeg odmora u iduću godinu

Radnik je dužan sav preostali a neiskorišteni godišnji odmor, a prenesen u iduću godinu iskoristiti do 30 lipnja te „iduće godine“.

Ugovor o radu na izdvojenom mjestu rada
Ugovor o radu na izdvojenom mjestu rada

Najviše ugovora o radu na izdvojenom mjestu rada u dosadašnjoj praksi poslodavaca u državama Europe bilo je sklopljeno za obavljanje poslova kod kuće radnika

Sudska praksa o radnom vremenu i odmorima
Sudska praksa o radnom vremenu i odmorima

Za vrijeme trajanja radnog odnosa, promijenilo se zdravstveno stanje i sposobnost radnika, pa je odlukom nadležnog tijela mirovinsko-invalidskog osiguranja, prestalo ograničenje u pogledu trajanja radnog vremena

Plaća i minimalna plaća
Plaća i minimalna plaća

Minimalna plaća jest najniži mjesečni iznos bruto plaće koji pripada radniku za rad u punom radnom vremenu

Sudska praksa o radnom vremenu i odmorima
Sudska praksa o radnom vremenu i odmorima

Radnik je, u predmetnom radnom sporu imao zaključen ugovor o radu u kome je pisalo „radnik će raditi u nepunom radnom vremenu...