Radno pravo

Odluka o prekovremenom radu

04.11.2019.

Prekovremeni rad vezan je za: slučaj više sile; izvanredno povećanje opsega poslova i „u drugim sličnim slučajevima prijeke potrebe“

Radno pravo

Ugovor o radu pripravnika

28.10.2019.

Pripravnik je osoba koja se prvi put zapošljava u zanimanju za koje se školovala

Radno pravo

Pravilnik o radu

21.10.2019.

Obvezu donošenja pravilnika o radu ima poslodavac koji zapošljava najmanje dvadeset radnika

Radno pravo

Raspored korištenja godišnjeg odmora

17.10.2019.

Poslodavac mora radnika najmanje petnaest dana prije korištenja godišnjeg odmora obavijestiti o trajanju godišnjeg odmora i razdoblju njegova korištenja

Radno pravo

Odluka o preraspodjeli radnog vremena

07.10.2019.

Preraspodjela radnog vremena može se vršiti u kraćim i dužim vremenskim periodima, ali razdoblje preraspodjele ne može biti duže od dvanaest neprekidnih mjesec

Radno pravo

Potvrda o sklopljenom ugovoru o radu

30.09.2019.

Ako poslodavac prije početka rada ne sklopi s radnikom ugovor o radu u pisanom obliku ili mu ne izda pisanu potvrdu o sklopljenom ugovoru o radu, smatra se da je s radnikom sklopio ugovor o radu na neodređeno vrijeme

Radno pravo

Zaposleni i pravo na njegu oboljelog djeteta

13.09.2019.

Pravo na bolovanje radi njege djeteta uređuje Zakon o obveznom zdravstvenom osiguranju i Pravilnik o uvjetima i načinu ostvarivanja prava iz obveznog zdravstvenog osiguranja

Radno pravo

Rodiljne i roditeljske potpore

02.09.2019.

Skrbnik maloljetnog djeteta je osoba kojoj je rješenjem nadležnog tijela maloljetno dijete povjereno na čuvanje i odgoj pod uvjetom da s njim živi u zajedničkom kućanstvu