Radno pravo

Raspored korištenja godišnjeg odmora

17.10.2019.

Poslodavac mora radnika najmanje petnaest dana prije korištenja godišnjeg odmora obavijestiti o trajanju godišnjeg odmora i razdoblju njegova korištenja

Radno pravo

Odluka o preraspodjeli radnog vremena

07.10.2019.

Preraspodjela radnog vremena može se vršiti u kraćim i dužim vremenskim periodima, ali razdoblje preraspodjele ne može biti duže od dvanaest neprekidnih mjesec

Radno pravo

Potvrda o sklopljenom ugovoru o radu

30.09.2019.

Ako poslodavac prije početka rada ne sklopi s radnikom ugovor o radu u pisanom obliku ili mu ne izda pisanu potvrdu o sklopljenom ugovoru o radu, smatra se da je s radnikom sklopio ugovor o radu na neodređeno vrijeme

Radno pravo

Zaposleni i pravo na njegu oboljelog djeteta

13.09.2019.

Pravo na bolovanje radi njege djeteta uređuje Zakon o obveznom zdravstvenom osiguranju i Pravilnik o uvjetima i načinu ostvarivanja prava iz obveznog zdravstvenog osiguranja

Radno pravo

Rodiljne i roditeljske potpore

02.09.2019.

Skrbnik maloljetnog djeteta je osoba kojoj je rješenjem nadležnog tijela maloljetno dijete povjereno na čuvanje i odgoj pod uvjetom da s njim živi u zajedničkom kućanstvu

Radno pravo

Osobno uvjetovani otkaz

23.08.2019.

U sudskoj praksi osnov za osobno uvjetovani otkaz nalazi se u nedostatku potrebnog znanja, sporosti, neurednosti, neusvajanje nove tehnologije, učestala bolovanja koja utječu na proces rada

Radno pravo

Potpore za samozapošljavanje

12.08.2019.

U 2018. godini u programe aktivne politike zapošljavanja uključeno je 36.935 novih osoba