Radno pravo

Specifičnosti radnog vremena vatrogasaca

29.10.2018.

Vatrogasci imaju stalna dežurstva i moraju biti spremni za intervenciju u svakom trenutku, a rade dok se intervencija ne završi, po hijerarhijskoj i zapovjednoj strukturi

Radno pravo

Radno-pravna zaštita trudnica

22.10.2018.

Zaštita trudnica sastoji se od zaštita pri zasnivanju radnog odnosa; zaštita za vrijeme trajanja radnog odnosa i zaštita od prestanka radnog odnosa

Radno pravo

Lojalnost radnika poslodavcu

10.10.2018.

Konvencija za zaštitu ljudskih prava i sloboda naglašava slobodu izražavanja, ali ta sloboda sa sobom nosi i „dužnosti i odgovornosti“

Radno pravo

Rukovođenje u strateškim trgovačkim društvima

17.09.2018.

Trgovačka društva i druge pravne osobe od strateškog interesa za Republiku Hrvatsku su ona u kojima Republika Hrvatska kao dioničar ili udjeličar, osim gospodarskih, ostvaruje i strateške ciljeve