Radno pravo

Što je radni odnos?

20.02.2017.

Zakon o radu naglašava ugovor o radu kao temelj radnog odnosa. Ugovor o radu je individualni, između točno određenog poslodavca i određenog radnika

Radno pravo

Posvojiteljski i roditeljski dopust

30.01.2017.

Zaposleni ili samozaposleni posvojitelj ostvaruje pravo na posvojiteljski dopust u trajanju od šest mjeseci za dijete do navršene 18 godine života

Radno pravo

Vještačenje radne sposobnosti

16.01.2017.

Nezaobilaznu ulogu i značaj u postupku vještačenja ima izabrani doktor medicine primarne zdravstvene zaštite

Radno pravo

Izvršenje odluka europskog suda

09.01.2017.

Pred Europskim sudom tuži se država pa je presudom Europskog suda, ako se usvoji tužbeni zahtjev, država obvezna platiti podnositelju tužbe na ime pravične zadovoljštine