Radno pravo

Skrivljeno ponašanje radnika i posljedice
Skrivljeno ponašanje radnika i posljedice

Poslodavac ima opravdani razlog za otkaz. On je od radnika očekivao i zahtijevao da savjesno ispunjava svoje radne obveze

Što je „novo“ u zakonu o tržištu rada?
Što je „novo“ u zakonu o tržištu rada?

Nema pravo na novčanu naknadu radnik/radnica ako im je radni odnos prestao sporazumom; zbog krivnje radnika i zbog izdržavanja kazne zatvora duže od tri mjeseca

Socijalni dijalog
Socijalni dijalog

Socijalni dijalog obuhvaća „sve vrste pregovora, savjetovanja i jednostavno razmjene informacija između predstavnika vlada, poslodavca i radnika ili između samih socijalnih partnera o pitanjima od značajnog interesa vezanima uz ekonomsku i socijalnu politiku“

Povjerenik radnika za zaštitu na radu
Povjerenik radnika za zaštitu na radu

Povjerenik radnika za zaštitu na radu je radnik koji je u skladu sa Zakonom o zaštiti na radu izabran od drugih radnika kod poslodavca, da zastupa interese radnika na području zaštite na radu

Redovni otkaz ugovora o radu s ponudom izmjene ugovora
Redovni otkaz ugovora o radu s ponudom izmjene ugovora

Tuženik – poslodavac otkazao je radniku – tužitelju ugovor o radu odlukom od određenog dana, a istovremeno mu je ponudio (novog) ugovora o radu na neodređeno vrijeme za drugo radno mjesto

Materijalna prava službenika
Materijalna prava službenika

Za lokalne službenike i namještenike važi kolektivni ugovor kojega sklopi općinski načelnik, gradonačelnik ili župan s odgovarajućim sindikatom na razini općine, grada ili županije

Sudski raskid ugovora o radu na prijedlog poslodavca
Sudski raskid ugovora o radu na prijedlog poslodavca

Tužiteljica je odbila prijedloge (ponude) poslodavca imajući u vidu da je imala „zaštićeni“ status radnice sa skraćenim radnim vremenom

Dozvola za boravak i rad stranaca
Dozvola za boravak i rad stranaca

Poslodavac može zaposliti državljanina treće zemlje samo na onim poslovima za koje mu je izdana dozvola za boravak i rad

Minimalna plaća
Minimalna plaća

Za 2019. godinu minimalna plaća utvrđena je u iznosu od 3.750,00 kuna bruto, odnosno 3.000,00 neto

Zabrana konkurencije s poslodavcem
Zabrana konkurencije s poslodavcem

Radnik je tužio poslodavca zbog neplaćanja ugovorene naknade zbog konkurencije