Ako poslodavac prije početka rada ne sklopi s radnikom ugovor o radu u pisanom obliku ili mu ne izda pisanu potvrdu o sklopljenom ugovoru o radu, smatra se da je s radnikom sklopio ugovor o radu na neodređeno vrijeme

 

          Zakon o radu je predvidio mogućnost da se radnik zaposli kod poslodavca i bez ugovora o radu, a da se to smatra legalnim. To će biti u slučaju da poslodavac izda radniku potvrdu u pisanom obliku o sklopljenom ugovoru o radu. Tu potvrdu izdaje poslodavac prije početka rada radnika, ako ugovor o radu nije sklopljen u pisanom obliku.

          Ako poslodavac prije početka rada ne sklopi s radnikom ugovor o radu u pisanom obliku ili mu ne izda pisanu potvrdu o sklopljenom ugovoru o radu, smatra se da je s radnikom sklopio ugovor o radu na neodređeno vrijeme.

          U navedenom slučaju izdavanje pisane potvrde radniku Zakon o radu propisuje njen obvezni sadržaj, koji ima iste podatke kao i ugovor o radu. Suprotno ponašanje poslodavca je jedan od najtežih prekršaja poslodavca, za kojega se poslodavac pravna osoba može kazniti novčanom kaznom od 61.000,00 do 100.000,00 kuna, a kada je u pitanju poslodavac fizička osoba onda je kazna od 7.000,00 do 10.000,00 kuna. Toliku kaznu plaća i odgovorna osoba pravne osobe. Kako je vidljivo, Zakon o radu vrlo strogo sankcionira protupravno ponašanje poslodavca kada je u pitanju sklapanje ugovora o radu odnosno izdavanje pisane potvrde o tome. Tome treba dodati i pretpostavku da je, bez tih dokumenata, sklopljen ugovor na neodređeno vrijeme, a teret dokazivanja je na poslodavcu.

          Kada se to analizira onda je zaključiti da poslodavac ne može naći opravdanje za činjenicu da ne sklopi s radnikom pisani ugovor o radu na temelju čega zasniva radni odnos i na temelju čega podnosi prijavu za obvezna osiguranja radnika o sklopljenom ugovoru o radu s istim (obveznim) sadržajem. Najčešće se to može okvalificirati kao nemar uz činjenicu da se tako ruši dostojanstvo radnika ali i ugled pa i autoritet poslodavca u poslovnom svijetu. No, ako ipak poslodavac „dođe“ u priliku da umjesto ugovora o radu, radniku izdaje pisanu potvrdu o sklopljenom ugovoru o radu, onda ona treba da ima ovaj (obvezni) sadržaj:

          Na temelju članka 14. st.3. i članka 15. Zakona o radu „N.N“ 93/14 i 127/17., poslodavac Izvor d.o.o. iz Rijeke, ulica Kružna b.b., kojega zastupa direktor Ivo Ivić, predsjednik uprave (dalje u tekstu: Poslodavac), dana 11.11.2019. godine radniku Marku Mikiću iz Rijeke, ulica Riva 111., izdaje ovu Potvrdu o sklopljenom ugovoru o radu

 

                                                         POTVRDA

                       O sklopljenom ugovoru o radu

  1. Poslodavac Izvor d.o.o. iz Rijeke… (i dalje se navode svi podaci o tvrtki i sjedištu kako su upisani u trgovački registar) izdaje ovu potvrdu radniku Marku Mikiću (svi podaci i prebivalište, kako propisuju propisi o obveznim evidencijama radnika) i potvrđuje da je s njim zasnovao radni odnos.
  2. Radni odnos se zasniva na neodređeno vrijeme.
  3. Mjesto rada: Rijeka, u označenom sjedištu poslodavca.
  4. Radno mjesto je: trgovac, označen brojem 11. u Pravilniku o sistematizaciji i opisanim poslovima za navedeni broj od 05.rujna 2018. godine, kako je objavljen u službenim prostorijama u sjedištu poslodavca.
  5. Radnik počinje s radom 11.11.2018. u 6.00 sati
  6. Radno vrijeme: puno s pet radnih dana, uz mogućnost smjenskog rada i rada subotom, te prekovremenog rada.
  7. Odmori i dopusti (dnevni odmor, odmor između dva radna dana, tjedni odmor, godišnji odmor, plaćeni dopust i neplaćeni dopust) uređeni su Pravilnikom o radu poslodavca od 05.rujna 2018., kako je objavljen u službenim prostorijama u sjedištu poslodavca.
  8. Plaća i naknada plaća, te otkaz i rokovi utvrđeni su Pravilnikom iz točke 7. ove Potvrde.
  9. Potvrda se uručuje radniku prije početka rada.
  10. Potpisi Poslodavca i Radnika.