Vaš liječnik

Nove spoznaje kod krvnih grupa

05.10.2019.

Uvođenje novih dodatnih utvrđivanja novo pronađenih krvnih grupa kod testiranja kompatibilnosti krvi davatelja i primatelja u velikom postotku smanjuje komplikacije davanja transfuzije

Vaš liječnik

Starost i mi

27.09.2019.

Koja je to granična dob nakon koje se postaje star? Nekad je osoba s 40 godina bila stara, a danas, u ovisnosti o sredini, netko je star nakon 80. ili 90. godine života. Prije 56 godina u Japanu su bila 153 čovjeka koji su imali više od 100 godina. Danas ih ima više od 70.000 tisuća

Vaš liječnik

Autoimune hemolitičke anemije

13.09.2019.

Kod ove bolesti organizam sam uništava svoje eritrocite i samim time narušava prijenos kisika i ugljičnog dioksida

Vaš liječnik

Anemija kronične bolesti

31.08.2019.

Anemije kroničnih bolesti češće se javljaju kod pretilih osoba (s povećanom tjelesnom težinom) te kod starijih osoba zbog smanjenog potencijala stvaranja novih stanica

Vaš liječnik

Sideropenična anemija

24.08.2019.

Sideropenična anemija uzrokovana je manjkom željeza u hemoglobinu kao osnovnim sastojkom eritrocita

Vaš liječnik

Anemije

16.08.2019.

Tema anemija je danas vrlo "popularna" i često u razgovoru s pacijentima čujem raznorazna tumačenja o anemijama i njihovom liječenju

Vaš liječnik

Uretritis - upala mokraćnog kanala

03.08.2019.

Uzroci nastajanja uretritisa mogu biti različiti, ali najčešće je to bakterijska, virusna ili gljivična infekcija

Vaš liječnik

Cistitis – dijagnoza i liječenje

27.07.2019.

Akutni cistitis nastupa brzo i s jačim simptomima dok kronična forma cistitisa uglavnom prolazi bez akutne kliničke slike, ali kod bilo kakve promjene stanja organizma kada se smanjuje odgovor imunološkog sustava, odmah se javlja i akutizacija upale mjehura