Postoji li krvna grupa A+-? Otac kaže da ima takvu krvnu grupu.  Također imamo i dokaz u jednoj njegovoj iskaznici iz 80-ih godina. Ništa o toj krvoj grupi ne mogu naći na Internetu. Molim vaše mišljenje. 

 

O krvnim grupama smo dosta do sada pisali. Osnovna podjela je na ABO i RH sustav.

Vaše pitanje je postoji li po RH sustavu negativan i pozitivan nalaz. Moram reći da do danas o takvom slučaju nemam informacije. Do sada, a i dalje, važi da postoji Rh pozitivan i Rh negativan nalaz.

U transfuziologiji postoje rigorozna pravila pa se uvijek konroliraju grupe  kod ABO i Rh sustava. Kao primjer mogu navesti da se kod dragovoljnih davatelja krvi koji su krv dali i preko stotinu puta, uvijek provjeravaju rezultati. O davanju transfuzije i da ne govorim.

Mislim da je jedino rješenje da gospodin otiđe na transfuziologiju da se ponovno testira i na taj način će biti ispravno informiran. Ponavljam da je važno znati svoju krvnu grupu u slučaju da je potrebna primjena transfuzije, a isto tako da će u takvoj situaciji ista biti ponovno testirana i raditi će se testiranje podudaranja krvi davatelja i primatelja.