Porezi i financije

Izmjene Zakona o trgovačkim društvima

15.05.2019.

Napušta se obveza upisa predmeta poslovanja u glavnu knjigu sudskog registra te se ono upisuje tek kao evidencijski podatak u sudskom registru, osim za djelatnosti koje se mogu obavljati samo na temelju neke suglasnost, dozvole i slično. To znači da prilikom neke buduće promjene ili dopune djelatnosti više neće biti potrebno mijenjati akt o osnivanju

Porezi i financije

Sitni inventar

01.05.2019.

Kada evidentiramo imovinu u poslovnim knjigama, kao kriterij za razvrstavanje uzima se isključivo vijek uporabe (neovisno o vrijednosti). Sva imovina za koju se očekuje da će biti u upotrebi dulje od jedne godine treba se evidentirati kao dugotrajna imovina

Porezi i financije

Naknada plaće za vrijeme godišnjeg odmora

30.04.2019.

Prosjek isplaćenih plaća u posljednja tri mjeseca utvrđuje se od bruto plaće isplaćene radniku za redoviti rad, a u izračun je potrebno uključiti sva primanja u novcu i naravi koja su predstavljala plaćanje za rad

Porezi i financije

Isplata dobiti

23.04.2019.

Kod isplate oporezive dividende/dobiti obvezno je podnošenje Obrasca JOPPD na dan isplate ili sljedeći radni dan, dok je kod isplate neoporezive dividende/dobiti dovoljno podnijeti obrazac do 15. idućeg mjeseca, s propisanim oznakama

Porezi i financije

Obračun PDV-a prilikom prodaje nekretnine i primjena prava na izbor oporezivanja

29.03.2019.

Pravo izbora na oporezivanje (tuzemni prijenos porezne obveze) moguće je primijeniti u situaciji kada su otuđitelj i stjecatelj nekretnine porezni obveznici upisani u Registar poreznih obveznika za PDV u Republici Hrvatskoj i stjecatelj nekretnine mora biti porezni obveznik koji ima pravo na odbitak pretporeza u cijelosti na osnovu isporuke na koju se želi primijeniti pravo izbora na oporezivanje

Porezi i financije

Naknada za općekorisne funkcije šuma

20.03.2019.

Veliki dio malih poduzetnika od sada je oslobođen ovog nameta koji se često navodio kao primjer nepotrebnih utega nametnutih poduzetnicima

Porezi i financije

Inozemni autobusni prijevoznici - prijava obavljanja usluga u RH na obrascu MCP

13.03.2019.

Od 1. siječnja 2019. godine, sukladno izmjenama i dopunama Pravilnika o PDV-u, inozemni autobusni prijevoznici koji obavljaju uslugu međunarodnog cestovnog prijevoza putnika u RH, obvezni su prije obavljanja navedene usluge podnositi i Prijavu obavljanja navedenih usluga Poreznoj upravi RH, na posebnom Obrascu MCP

Porezi i financije

Jednonamjenski i višenamjenski vrijednosni kuponi - PDV

27.02.2019.

Ako prijenos (prodaju) jednonamjenskog vrijednosnog kupona obavlja posrednik, koji djeluje u ime druge osobe, ne smatra se da taj porezni obveznik sudjeluje u isporuci vrijednosnog kupona, te oporezivanju PDV-om podliježe njegova posrednička provizija po trenutno važećoj stopi PDV-a od 25%