Porezi i financije

Troškovi parkiranja na službenom putovanju

23.06.2018.

Troškovi parkiranja koji nastanu na službenom putovanju neoporezivi su u smislu poreza na dohodak te porezno priznati rashodi društva koji umanjuju poreznu osnovicu, u smislu poreza na dobit

Porezi i financije

Najava nove porezne reforme

24.05.2018.

Ministar financija Zdravko Marić najavio je da se planira smanjenje poreznog opterećenja. Najočigledniji scenarij se čini smanjenje stope PDV-a za 1%

Porezi i financije

Kontinuirano izbjegavanje ulaska u sustav PDV-a

04.05.2018.

Shema izbjegavanja ulaska u sustav PDV-a osobito je prisutna u ugostiteljskoj djelatnosti od 1. siječnja 2017. godine, kada je povećana stopa PDV-a na ugostiteljske usluge

Porezi i financije

Plaćanja u gotovini

24.04.2018.

Poduzetnici i druge osobe račun za kupljenu robu ili usluge, kao i druge primitke obrtnicima moraju platiti na njihov žiro račun

Porezi i financije

Prijenos poreznog gubitka

29.03.2018.

Prije konačnog utvrđivanja porezne osnovice u izvještajnom razdoblju, porezni obveznik ima pravo na pokrivanje poreznog gubitka prenesenog iz prethodnih poreznih razdoblja

Porezi i financije

Vrijednosno usklađenje i otpis potraživanja

22.03.2018.

Poduzetnik je dužan osigurati evidenciju o tome koje je radnje poduzeo radi naplate potraživanja, podatak o troškovima koje izazivaju daljnji postupci naplate te dokaze na temelju kojih je utvrdio nemogućnost naplate

Porezi i financije

Bilješke uz temeljne godišnje financijske izvještaje

15.03.2018.

Svrha bilješki uz financijske izvještaje je korisnicima financijskih izvještaja pružiti dodatne i dopunske informacije koje im mogu pomoći u boljem razumijevanju temeljnih godišnjih financijskih izvještaja