Porezi i financije

Isplate u gotovini

18.10.2017.

Isplatama u gotovu novcu smatra se izravna predaja gotova novca i sve druge isplate obavljene izravno, odnosno mimo računa poreznih obveznika kod banke

Porezi i financije

Oporezivanje primitaka učenika i studenata

11.10.2017.

Novim Pravilnikom o porezu na dohodak propisano je da se neoporezivi primici po posebnim propisima učenika i studenata na redovnom školovanju za rad preko učeničkih i studentskih udruga smatraju primici u iznosu do 15.000 kuna godišnje, odnosno na iste se ne plaća porez na dohodak

Porezi i financije

Hitne izmjene zakona o lokalnim porezima

27.09.2017.

Je li to konačni kraj poreza na nekretnine, ostaje za vidjeti, budući da Vlada predlaže da se i dalje razmatraju te traže najbolja rješenja financiranja jedinica lokalne samouprave

Porezi i financije

Izmjene u evidencijama o radnicima

20.09.2017.

Od 01. rujna 2017. na snazi je novi Pravilnik (NN 73/17) koji donosi smanjenje u broju obveznih podataka koje je potrebno voditi

Porezi i financije

Revizija financijskih izvještaja za 2017. godinu

14.09.2017.

Za razliku od ranijih godina, kad je obveza revizije bila propisana sa dva Zakona, od 2016. godine obveza revizije financijskih izvještaja propisana je jednim zakonom – Zakonom o računovodstvu

Porezi i financije

Dvojezično izdavanje računa u Republici Hrvatskoj

13.09.2017.

U RH računi moraju biti izdani na hrvatskom jeziku i latiničnom pismu, ali se sukladno sudskoj praksi Suda Europske unije, račun može izdati i na nekom stranom jeziku u obliku dvojezičnog računa

Porezi i financije

Kazne po Zakonu o PDV-u

30.08.2017.

Često nismo svjesni rizika nekih poslovnih odluka ili knjiženja dok se ne upoznamo s posljedicama novčanih kazni za iste

Porezi i financije

Promjene u ovrhama na plaće

16.08.2017.

Ukoliko Vam je neto plaća manja od 5.035 kn, na zaštićeni račun isplaćivat će Vam se 3/4 plaće