Porezi i financije

Izmjene i dopune Zakona o porezu na dobit

13.12.2018.

Općenito se izmjenama i dopunama nastoji na globalnoj razini sprečiti premještanje dobiti te će se onemogućiti odnosno obeshrabriti premještanje dobiti ostvarene na području Republike Hrvatske na područje neke druge države

Porezi i financije

Božićnice i prigodne nagrade za 2018. godinu

05.12.2018.

Od 01. prosinca 2018. očekuju se izmjene Pravilnika o porezu na dohodak kojima će se iznos prigodnih nagrada koje poslodavac može neoporezivo isplatiti sa 2.500 kn povećati na 7.500 kn. Izmjene Pravilnika biti će objavljene u Narodnim novinama, a primjenjivat će se od 01. prosinaca 2018. Tako će već za 2018. godinu biti moguće neoporezivo isplatiti prigodne nagrade do 7.500 kn

Porezi i financije

Primjena eRačuna u Javnoj nabavi

30.11.2018.

Obveznici primjene Zakona o javnoj nabavi od 1. prosinca 2018., moraju biti u mogućnosti zaprimiti i ne smiju odbiti eRačun, ako mu dobavljač pošalje takav račun. Za dobavljače obveznika javne nabave ne postoji obveza da takvom primatelju izda eRačun, odnosno dobavljači obveznika javne nabave i dalje mogu do 1. srpnja 2019. izdavati svoje račune u papirnatom obliku

Porezi i financije

Porezni aspekt troškova darovanja

15.11.2018.

Darovanja veća od 2% ukupnog prihoda prethodne godine porezno su nepriznati rashod te uvećavaju osnovicu poreza na dobit

Porezi i financije

Porezni tretman ugovora o osiguranju

02.11.2018.

Ukoliko poslodavac isplaćenu osiguranu svotu nakon smrtnog slučaja odluči isplatiti nasljednicima, može to neoporezivo napraviti samo ukoliko istu isplati djeci, kao potporu djeci u slučaju smrti roditelja, dok se isplata drugim nasljednicima (supruzi, rođacima) smatra drugim dohotkom i primitak je oporeziv

Porezi i financije

Porezni tretman najma parkirnog mjesta

24.10.2018.

Ako je besplatno parkiranje omogućeno svim zaposlenicima, poslovnim partnerima (gostima) i slično na parkiralištu ili u garaži u vlasništvu poslodavca, tada niti jedan zaposlenik za korištenje parkirališta ili garaže ne ostvaruje primitak u naravi

Porezi i financije

Ulaganje u tuđu imovinu

17.10.2018.

Ulaganja u tuđu imovinu mogu se klasificirati kao dugotrajna imovina ako se očekuje da će se imovina koristiti duže od godine dana

Porezi i financije

Porezni tretman nagrada učenicima na praksi

19.09.2018.

Prema Zakonu o državnoj potpori za obrazovanje i izobrazbu, poduzetnik u čijim se pogonima ili radionicama izvodi praktična nastava i vježbe naukovanja za zanimanja u sustavu vezanih obrta može osnovicu za obračun poreza na dobitak ili dohodak od samostalne djelatnosti smanjiti za svotu isplaćenih nagrada učenicima u vrijeme pohađanja praktične nastave i vježbi naukovanja