Porezi i financije

Uvjeti za oslobođenja od PDV-a za isporuke dobara unutar EU od 01.01.2020. godine
Uvjeti za oslobođenja od PDV-a za isporuke dobara unutar EU od 01.01.2020. godine

Radi smanjenja prijevara u području oporezivanja PDV-om, prilikom isporuka dobara u drugu državu članicu EU propisuje se da je PDV identifikacijski broj (engl. VAT Number) materijalni uvjet za oslobođenje od PDV-a

Najteži porezni prekršaji prema Općem poreznom zakonu
Najteži porezni prekršaji prema Općem poreznom zakonu

Najtežim prekršajima smatra se neizdavanje računa i neiskazivanje isporuka dobara i usluga preko naplatnog uređaja ili na drugi odgovarajući način

Otpis potraživanja i PDV
Otpis potraživanja i PDV

U praksi je češće primjenjivo da se potraživanja otpisuju/vrijednosno usklađuju u bruto iznosu (osnovica +PDV) na teret rashoda razdoblja u kojem se otpis/vrijednosno usklađenje i provodi

Nova minimalna plaća i minimalna plaća direktora za 2020. godinu
Nova minimalna plaća i minimalna plaća direktora za 2020. godinu

Nova minimalna plaća za 2020. godinu iznosi minimalni bruto od 4.062,51 kn te se odnosi na puno radno vrijeme

Oslobođenje od PDV-a za određene djelatnosti od javnog interesa
Oslobođenje od PDV-a za određene djelatnosti od javnog interesa

Uključene su i usluge usko povezane uz sport ili tjelesni odgoj što ih obavljaju neprofitne pravne osobe osobama koje se bave sportom ili sudjeluju u tjelesnom odgoju, usluge u kulturi i s njima usko povezane isporuke dobara

Oporezivanje građevinskih usluga u Hrvatskoj koje obavljaju strani porezni obveznici
Oporezivanje građevinskih usluga u Hrvatskoj koje obavljaju strani porezni obveznici

Od 01.01.2019. godine porezno pojednostavljenje isključivo mogu primjenjivati strani porezni obveznici koji nisu registrirani za potrebe PDV-a u RH

Porezni tretman usluge sajmova iz drugih država članica EU
Porezni tretman usluge sajmova iz drugih država članica EU

Ukoliko tuzemni poduzetnik primi poziv na plaćanje predujma za uslugu sajma koji će se održati u drugoj državi članici EU, nema obvezu obračuna PDV-a na tako plaćeni predujam

Najavljene izmjene u Zakonu o porezu na dobit
Najavljene izmjene u Zakonu o porezu na dobit

Prag ostvarenih prihoda za plaćanje poreza na dobit po stopi od 12% podiže se s 3 milijuna kuna na 7,5 milijuna kuna

Najavljene izmjene Zakona o fiskalizaciji u prometu gotovinom
Najavljene izmjene Zakona o fiskalizaciji u prometu gotovinom

Za one obveznike koji imaju potrebu izdavanja pratećih dokumenata, najavljene Zakonske izmjene nameću obvezu fiskalizacije i pratećih dokumenata i fiskalizaciju samog računa

Novi neoporezivi primici i ovrhe
Novi neoporezivi primici i ovrhe

Paušalna naknada za troškove prehrane, naknada za troškove smještaja radnika ako je radnik sam sklopio ugovor o najmu i naknada za troškove redovne skrbi djece, nisu zaštićene od ovrhe