Porezi i financije

Vrijednosno usklađenje pozajmica

11.01.2017.

Čak niti u slučaju kada je poduzetnik pokrenuo radnje prisilne naplate, vrijednosno usklađenje ili otpis pozajmice ne može biti porezno priznati rashod

Porezi i financije

Promjene u Zakonu o doprinosima

21.12.2016.

Teza da se j.d.o.o. može otvoriti za manje od 1.000 kn pada u vodu, kada se uzmu u obzir troškovi koje će početnik imati već u prvom mjesecu poslovanja

Porezi i financije

Goodwill i dobitak od povoljne kupnje

14.12.2016.

Osnovna značajka goodwilla je u tome što je stjecatelj platio veći iznos za društvo u odnosu na fer vrijednost imovine tog društva

Porezi i financije

Kome i koliko će porasti plaće?

07.12.2016.

Značajne promjene događaju se i kod osnovice za odbitak za djecu i uzdržavane članove koja pada sa 2.600 kn na 2.500 kn, ali uz istovremenu promjenu faktora

Porezi i financije

Ustup prava na povrat poreza

30.11.2016.

Porezna uprava dužna je donijeti rješenje o prihvaćanju ili odbacivanju ugovora o ustupu potraživanja u roku od 15 dana od dana zaprimanja

Porezi i financije

Porezni rizici kod prestanka ugovora o zakupu

16.11.2016.

Ulaganja u tuđi prostor koja su u poslovnim knjigama zakupnika obično priznata kao nematerijalna imovina, po prestanku ugovora o zakupu potrebno je isknjižiti iz poslovnih knjiga

Porezi i financije

Izmjene poreza pomažu gospodarstvu

09.11.2016.

Najznačajnija promjena trebala bi biti snižavanje stope poreza na dobit s 20% na 12% za poljoprivrednike, obrtnike i male poduzetnike te snižavanje stope sa 20% na 18% za sve ostale poduzetnike