Porezi i financije

Novi neoporezivi primici i ovrhe

02.10.2019.

Paušalna naknada za troškove prehrane, naknada za troškove smještaja radnika ako je radnik sam sklopio ugovor o najmu i naknada za troškove redovne skrbi djece, nisu zaštićene od ovrhe

Porezi i financije

Rok za imenovanje revizorskog društva i obveza revizije za 2019. godinu

26.09.2019.

Obvezi revizije podliježu i godišnji pojedinačni i konsolidirani financijski izvještaji poduzetnika koji su podnijeli zahtjev za uvrštavanje svojih vrijednosnih papira na uređeno tržište te poduzetnici koji su sudjelovali u poslovnim pripajanjima, spajanjima, odnosno podjelama kao preuzimatelj ili novoosnovana društva

Porezi i financije

Isplata plaće izvan rokova

13.09.2019.

Ukoliko poslodavac plaću ne uspije isplatiti u rokovima, dužan je radniku do kraja mjeseca dostaviti obračun plaće koju mu je bio dužan isplatiti, a isti dokument je i ovršna isprava

Porezi i financije

Porezna reforma – 4. krug

30.08.2019.

Naknade za podmirivanje troškova korištenja ugostiteljskih, turističkih i drugih usluga namijenjenih odmoru radnika prema propisima ministarstva nadležnog za turizam do 2.500 kn

Porezi i financije

Ovo nije fiskalizirani račun!

26.08.2019.

Izdavanje predračuna, ponuda, narudžbi i sličnih dokumenata umjesto fiskaliziranih računa najteži je porezni prekršaj na koji se ne primjenjuje načelo oportuniteta

Porezi i financije

Isplata naknade za neiskorišteni godišnji odmor

20.08.2019.

Ukoliko radnik ima status mlade osobe, bez obzira na oslobođenje od obračuna doprinosa na plaću, kod ove isplate isto se ne može primijeniti, odnosno obvezno je obračunati doprinose na plaću

Porezi i financije

Službeni put vanjskih suradnika

31.07.2019.

Ukoliko vanjski suradnik upućen na službeni put ostvaruje naknadu za poslove koje obavlja za potrebe neprofitne organizacije, tada neprofitna organizacija može neoporezivo isplatiti samo naknadu za noćenje i naknadu za prijevoz

Porezi i financije

Registar stvarnih vlasnika

24.07.2019.

Obveznici upisa podataka o stvarnim vlasnicima u Registar su trgovačka društva, podružnice stranih trgovačkih društava, udruge, zaklade, fundacije i ustanove kojima RH ili jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave nije jedini osnivač