Porezi i financije

Novi Pravilnik o porezu na dohodak

22.02.2017.

Radnik koji ostvaruje dohodak od nesamostalnog rada kod dva ili više poslodavaca može osobni odbitak koristiti kod više isplatitelja

Porezi i financije

Porezni aspekt troškova rezerviranja

08.02.2017.

Rezerviranja za troškove u jamstvenim rokovima su "najopasnija". To su rezerviranja za troškove otklanjanja nedostataka u jamstvenim rokovima u visini utvrđenoj na temelju ugovora

Porezi i financije

Vrijednosno usklađenje pozajmica

11.01.2017.

Čak niti u slučaju kada je poduzetnik pokrenuo radnje prisilne naplate, vrijednosno usklađenje ili otpis pozajmice ne može biti porezno priznati rashod

Porezi i financije

Promjene u Zakonu o doprinosima

21.12.2016.

Teza da se j.d.o.o. može otvoriti za manje od 1.000 kn pada u vodu, kada se uzmu u obzir troškovi koje će početnik imati već u prvom mjesecu poslovanja

Porezi i financije

Goodwill i dobitak od povoljne kupnje

14.12.2016.

Osnovna značajka goodwilla je u tome što je stjecatelj platio veći iznos za društvo u odnosu na fer vrijednost imovine tog društva