Porezi i financije

Smanjenje porezne osnovice

22.03.2017.

Reinvestirana dobit jedna je od poreznih olakšica koju će biti moguće iskoristiti još samo za 2016. godinu budući da je u sklopu porezne reforme ukinuta

Porezi i financije

PDV kod zdravstvenih usluga

08.03.2017.

Zdravstvene usluge koje trgovačko društvo obavi u istim uvjetima u kojima se te usluge obavljaju u bolnicama i drugim zdravstvenim ustanovama oporezive su PDV-om jer se osnivaju radi ostvarivanja dobiti te se ne smatraju ostalim osobama

Porezi i financije

Novi Pravilnik o porezu na dohodak

22.02.2017.

Radnik koji ostvaruje dohodak od nesamostalnog rada kod dva ili više poslodavaca može osobni odbitak koristiti kod više isplatitelja

Porezi i financije

Porezni aspekt troškova rezerviranja

08.02.2017.

Rezerviranja za troškove u jamstvenim rokovima su "najopasnija". To su rezerviranja za troškove otklanjanja nedostataka u jamstvenim rokovima u visini utvrđenoj na temelju ugovora