Porezi i financije

Registar stvarnih vlasnika
Registar stvarnih vlasnika

Obveznici upisa podataka o stvarnim vlasnicima u Registar su trgovačka društva, podružnice stranih trgovačkih društava, udruge, zaklade, fundacije i ustanove kojima RH ili jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave nije jedini osnivač

Otpremnina
Otpremnina

Sukladno odredbama Zakona, otpremnina se ne može odrediti u iznosu manjem od jedne trećine prosječne mjesečne (bruto!) plaće koju je radnik ostvario u tri mjeseca prije prestanka ugovora o radu, za svaku navršenu godinu rada kod toga poslodavca

Bilješke uz temeljne godišnje financijske izvještaje
Bilješke uz temeljne godišnje financijske izvještaje

Svrha bilješki uz financijske izvještaje je korisnicima financijskih izvještaja pružiti dodatne i dopunske informacije koje im mogu pomoći u boljem razumijevanju temeljnih godišnjih financijskih izvještaja

Porez na dodanu vrijednost – snižena stopa na usluge i povezana autorska prava
Porez na dodanu vrijednost – snižena stopa na usluge i povezana autorska prava

Zakon o PDV-u i Pravilnik o PDV-u propisuju da se sniženom stopom PDV-a od 13% oporezuju usluge i povezana autorska prava pisaca, skladatelja i umjetnika izvođača koji su članovi odgovarajućih organizacija za kolektivno ostvarivanje prava

Apartmani, kuće za odmor, plovila i zrakoplovi
Apartmani, kuće za odmor, plovila i zrakoplovi

Činjenica da je osnovno sredstvo u potpunosti amortizirano ne znači da moramo prestati pratiti prihode jer bez obzira što ne postoje troškovi amortizacije, neostvarenje uvjeta iz Zakona o porezu na dobit znači nepriznavanje pripadajućih ostalih troškova

Pretvaranje papirnatih knjigovodstvenih isprava u elektroničke zapise
Pretvaranje papirnatih knjigovodstvenih isprava u elektroničke zapise

Od 1. siječnja 2019. godine omogućeno je pretvaranje i arhiviranje poslovne dokumentacije (originalnih knjigovodstvenih isprava) u elektroničke zapise

Kolektivni ugovor za ugostiteljstvo
Kolektivni ugovor za ugostiteljstvo

Kolektivni ugovor ugostiteljstva se primjenjuje na sve pravne i fizičke osobe iz ove djelatnosti, bez obzira što većina poslodavaca nije izravni potpisnik ovog ugovora

Naknadni popusti i zalihe
Naknadni popusti i zalihe

Najčešće naknadne popuste priznajemo u trenutku njihovog odobrenja od strane dobavljača, no ono što može odrediti trenutak njihova iskazivanja je i vjerojatnost odobravanja

Izmjene Zakona o trgovačkim društvima
Izmjene Zakona o trgovačkim društvima

Napušta se obveza upisa predmeta poslovanja u glavnu knjigu sudskog registra te se ono upisuje tek kao evidencijski podatak u sudskom registru, osim za djelatnosti koje se mogu obavljati samo na temelju neke suglasnost, dozvole i slično. To znači da prilikom neke buduće promjene ili dopune djelatnosti više neće biti potrebno mijenjati akt o osnivanju

Sitni inventar
Sitni inventar

Kada evidentiramo imovinu u poslovnim knjigama, kao kriterij za razvrstavanje uzima se isključivo vijek uporabe (neovisno o vrijednosti). Sva imovina za koju se očekuje da će biti u upotrebi dulje od jedne godine treba se evidentirati kao dugotrajna imovina