Porezi i financije

Isplata dobiti

23.04.2019.

Kod isplate oporezive dividende/dobiti obvezno je podnošenje Obrasca JOPPD na dan isplate ili sljedeći radni dan, dok je kod isplate neoporezive dividende/dobiti dovoljno podnijeti obrazac do 15. idućeg mjeseca, s propisanim oznakama

Porezi i financije

Obračun PDV-a prilikom prodaje nekretnine i primjena prava na izbor oporezivanja

29.03.2019.

Pravo izbora na oporezivanje (tuzemni prijenos porezne obveze) moguće je primijeniti u situaciji kada su otuđitelj i stjecatelj nekretnine porezni obveznici upisani u Registar poreznih obveznika za PDV u Republici Hrvatskoj i stjecatelj nekretnine mora biti porezni obveznik koji ima pravo na odbitak pretporeza u cijelosti na osnovu isporuke na koju se želi primijeniti pravo izbora na oporezivanje

Porezi i financije

Naknada za općekorisne funkcije šuma

20.03.2019.

Veliki dio malih poduzetnika od sada je oslobođen ovog nameta koji se često navodio kao primjer nepotrebnih utega nametnutih poduzetnicima

Porezi i financije

Inozemni autobusni prijevoznici - prijava obavljanja usluga u RH na obrascu MCP

13.03.2019.

Od 1. siječnja 2019. godine, sukladno izmjenama i dopunama Pravilnika o PDV-u, inozemni autobusni prijevoznici koji obavljaju uslugu međunarodnog cestovnog prijevoza putnika u RH, obvezni su prije obavljanja navedene usluge podnositi i Prijavu obavljanja navedenih usluga Poreznoj upravi RH, na posebnom Obrascu MCP

Porezi i financije

Jednonamjenski i višenamjenski vrijednosni kuponi - PDV

27.02.2019.

Ako prijenos (prodaju) jednonamjenskog vrijednosnog kupona obavlja posrednik, koji djeluje u ime druge osobe, ne smatra se da taj porezni obveznik sudjeluje u isporuci vrijednosnog kupona, te oporezivanju PDV-om podliježe njegova posrednička provizija po trenutno važećoj stopi PDV-a od 25%

Porezi i financije

Vrijednosni kuponi - oporezivanje PDV-om

13.02.2019.

Prema čl. 11.a st. 1. Zakona o PDV-u vrijednosni kupon, u smislu Zakona i Pravilnika o PDV-u, je instrument za koji postoji obveza da ga se prihvati kao naknadu ili djelomičnu naknadu za isporuku dobara ili usluga

Porezi i financije

Izmjene Zakona o doprinosima

08.02.2019.

Ukida se obveza plaćanja dva doprinosa na plaću, doprinosa za zapošljavanje (1,7%) i doprinosa za zaštitu zdravlja na radu (0,5%), dok se stopa doprinosa za obvezno zdravstveno osiguranje povećava s 15% na 16,5%

Porezi i financije

Isplate nerezidentima

02.02.2019.

Ako se primjenom Međudržavnog ugovora porez uopće ne plaća u RH, nerezident može dostaviti i samo Potvrdu o rezidentnosti izdanu od strane inozemnog poreznog tijela ili za to ovlaštene osobe te ista vrijedi 12 mjeseci od datuma izdavanja