Od 01.01.2019. godine porezno pojednostavljenje isključivo mogu primjenjivati strani porezni obveznici koji nisu registrirani za potrebe PDV-a u RH

 

Početkom 2019. godine, izmjenama i dopunama Zakona o PDV-u, uvedene su promjene u svezi pojednostavljenja za pružene građevinske usluge koje se primjenjuje kada porezni obveznici iz trećih zemalja ili drugih država članica EU (u nastavku: „strani porezni obveznici“) pružaju tuzemnim poreznim obveznicima.

Polazne činjenice koje je potrebno utvrditi kako bi se primijenio ispravan porezni tretman oporezivanja građevinskih usluga je:

  1. Porezni položaj pružatelja građevinskih usluga: Je li strani porezni obveznik koji pruža građevinske usluge tuzemnom poreznom obvezniku upisan u registar poreznih obveznika za PDV u RH i ima li dodijeljen hrvatski PDV identifikacijski broj, ili nije;

 

  1. Porezni položaj tuzemnog naručitelja građevinskih usluga: Je li riječ o osobi koja je upisana u registar poreznih obveznika za PDV u RH ili je riječ o fizičkoj osobi i/ili malom poreznom obvezniku iz čl. 90. st. 1. Zakona o PDV-u.

Od 01.01.2019. godine u čl. 75. st. 2. Zakona o PDV-u propisano je slijedeće:Ako oporezive isporuke dobara ili usluga obavlja porezni obveznik koji nema sjedište, prebivalište ili uobičajeno boravište i nije registriran za potrebe PDV-a u tuzemstvu, PDV plaća porezni obveznik, odnosno pravna osoba koja nije porezni obveznik, ali je registrirana za potrebe PDV-a, kojemu je obavljena isporuka dobara ili usluga“.

Iz navedenog proizlazi da od 01.01.2019. godine tzv. porezno pojednostavljenje ne mogu primjenjivati strani porezni obveznici koji su registrirani za potrebe PDV-a u RH, tj. porezno pojednostavljenje isključivo mogu primjenjivati strani porezni obveznici koji nisu registrirani za potrebe PDV-a u RH.

Pri tom strani porezni obveznici koji nisu registrirani za potrebe PDV-a u RH, moraju voditi računa tko je naručitelj njihovih građevinskih usluga:

  • Ako je riječ o naručitelju - osobi koja je registrirana za potrebe PDV-a u RH, onda prilikom izdavanja računa za izvršene građevinske usluge prenose poreznu obvezu na naručitelja usluge, tj. primjenjuju porezno pojednostavljenje.
  • Ako je riječ o naručitelju građevinskih usluga koji nije registriran za potrebe PDV-a u RH (npr. fizičkoj osobi), porezno pojednostavljenje nije moguće primijeniti i strani porezni obveznik se u tom slučaju, a prije početka pružanja građevinskih usluga, mora  upisati u Registar poreznih obveznika za PDV u RH. Nakon registriranja i po izvršenoj građevinskoj usluzi tuzemnoj osobi koja nije registrirana za potrebe PDV-a, strani porezni obveznik dužan je na svom izlaznom računu obračunati PDV po trenutno važećoj stopi od 25%.

Zahtjev za registriranjem za potrebe PDV-a u RH podnosi se Poreznoj upravi, Područnom uredu Zagreb na Obrascu P-PDV. Strani porezni obveznici iz drugih država članica EU mogu, a iz trećih zemalja moraju, prilikom registracije za potrebe PDV-a u RH imenovati poreznog zastupnika koji će u njihovo ime podnositi sve prijave Poreznoj upravi. Također od trenutka upisa u navedeni registar, strani porezni obveznici imaju pravo i na odbitak pretporeza iz ulaznih računa, jednako kao i tuzemni porezni obveznici koji su registrirani za potrebe PDV-a u RH.