Porezi i financije

Bilješke uz temeljne godišnje financijske izvještaje

15.03.2018.

Svrha bilješki uz financijske izvještaje je korisnicima financijskih izvještaja pružiti dodatne i dopunske informacije koje im mogu pomoći u boljem razumijevanju temeljnih godišnjih financijskih izvještaja

Radno pravo

Liječnički pregledi radnika

13.03.2018.

Cilj svakog pregleda je osposobiti radnika za rad i zadržati ga u procesu rada što duže i na što je moguće adekvatnijem radnom mjestu