Porezi i financije

Obračun PDV-a na troškove prehrane i smještaja sezonskih zaposlenika

18.07.2018.

Ako je smještaj i hranu pružio sam poslodavac u okviru svoje djelatnosti, tada se obavljanje tih usluga smatra obavljanjem usluga uz naknadu u smislu članka 8. stavka 3. Zakona o PDV-u, pri čemu je porezna osnovica ukupni trošak obavljanja tih usluga

Porezi i financije

Potpore – računovodstveni i porezni tretman

13.07.2018.

Česta pogreška nastaje kod potpora za nabavu nematerijalne/materijalne imovine. Takva potpora priznaje se u prihode u razdobljima i omjerima u kojima se priznaje trošak amortizacije te imovine, a u bilanci se potpora iskazuje kao odgođeni prihod

Radno pravo

Zaštita zviždača

13.07.2018.

Radnici se boje otkaza ugovora o radu pa i ne koriste pravo i dužnost prijavljivanja okolnosti za koje opravdano sumnjaju da je počinjeno kazneno djelo

Porezi i financije

Privremeno porezno rješenje

29.06.2018.

Privremeno porezno rješenje o utvrđenom godišnjem dohotku ostvarenom u poreznom razdoblju te razlici poreza na dohodak i prireza porezu na dohodak PU dostavlja najkasnije do 30. lipnja tekuće za prethodnu godinu

Porezi i financije

Porezni tretman dnevne parkirne karte

26.06.2018.

Dnevna parkirna karta za parkiranje službenih vozila na službenim putovanjima smatra se troškom parkinga te je porezno priznati trošak kod obračuna poreza na dobit

Porezi i financije

Troškovi parkiranja na službenom putovanju

23.06.2018.

Troškovi parkiranja koji nastanu na službenom putovanju neoporezivi su u smislu poreza na dohodak te porezno priznati rashodi društva koji umanjuju poreznu osnovicu, u smislu poreza na dobit

Osiguranje

Osiguranje „na prvi rizik“

22.06.2018.

Ovaj način osiguranja primjenjuje se kad je osiguratelj svjestan da je stvarna vrijednost možda veća od osigurane vrijednosti, ali ipak pristaje na takvo osiguranje i ne traži osiguranje stvari na punu vrijednost