Porezi i financije

Smanjenje porezne osnovice

22.03.2017.

Reinvestirana dobit jedna je od poreznih olakšica koju će biti moguće iskoristiti još samo za 2016. godinu budući da je u sklopu porezne reforme ukinuta

Osiguranje

Osiguranje starije perilice rublja

15.03.2017.

Osiguratelj je iz mogućnosti osiguranja isključio električne aparate koji su stariji od četiri, odnosno od pet godina

Radno pravo

Vijeće Europe i radno pravo

13.03.2017.

Najveći je doseg Vijeće Europe učinilo donoseći Konvenciju za zaštitu ljudskih prava i temeljnih sloboda, propisanoj 1950 godine

Porezi i financije

PDV kod zdravstvenih usluga

08.03.2017.

Zdravstvene usluge koje trgovačko društvo obavi u istim uvjetima u kojima se te usluge obavljaju u bolnicama i drugim zdravstvenim ustanovama oporezive su PDV-om jer se osnivaju radi ostvarivanja dobiti te se ne smatraju ostalim osobama