Poslovni svijet

Radne dozvole za strance
Radne dozvole za strance

Nedostatak radne snage predstavlja veliki problem u Hrvatskoj i svake je godine sve veći. Prema procjenama, u Hrvatskoj konstantno nedostaje oko 60.000 radnika

Sezonski rad u turizmu
Sezonski rad u turizmu

Iako uvjeti rada i plaće u turizmu rastu iz godine u godinu, procjenjuje se da u ovom trenutku i dalje nedostaje više od 40.000 turističkih djelatnika

Koje promjene kod rada od kuće nam donosi novi Zakon o radu?
Koje promjene kod rada od kuće nam donosi novi Zakon o radu?

Iako danas rad od kuće više nije nužan u kontekstu ugroze zdravlja, mnogi radnici i dalje biraju tu mogućnost, a poslodavci je nude kao benefit

Naknada štete nastale u lančanom sudaru
Naknada štete nastale u lančanom sudaru

Da bi oštećeni vozač dobio naknadu štete za štetu na prednjem dijelu vozila mora dokazati da je za tu štetu odgovoran, odnosno kriv, vozač vozila koje je naletjelo na njegovo vozilo i odbacilo ga na vozilo ispred njega

Isplata primitaka na račun kreditne institucije Revolut Bank UAB
Isplata primitaka na račun kreditne institucije Revolut Bank UAB

Porezna uprava u mišljenju ističe da nema zapreke za isplatom primitka na račune koje porezni obveznici imaju otvorene u Revolut Bank UAB

Isplata regresa za godišnji odmor radnika
Isplata regresa za godišnji odmor radnika

Svrha regresa je podmirivanje troškova za vrijeme godišnjeg odmora, a koji radniku nastaju kao povećani troškovi radi putovanja i slično

Ususret euru - praktične smjernice za prilagodbu poduzeća na novu valutu
Ususret euru - praktične smjernice za prilagodbu poduzeća na novu valutu

Republika Hrvatska priprema se za zamjenu kune eurom koja obuhvaća 3 ključna razdoblja: pripremno razdoblje, razdoblje dvojnog optjecaja te razdoblje nakon završetka dvojnog optjecaja

Neoporezive prigodne nagrade zaposlenicima i ostali neoporezivi primici radnika za 2021. godinu
Neoporezive prigodne nagrade zaposlenicima i ostali neoporezivi primici radnika za 2021. godinu

Zakon o porezu na dohodak propisuje primitke na koje se ne plaća porez na dohodak, a Pravilnik o porezu na dohodak navodi naknade, potpore, nagrade i druge primitke koji se ne smatraju dohotkom od nesamostalnog rada te maksimalni iznosi istih koji su neoporezivi

Otpis potraživanja kod poreznih obveznika koji obračunavaju PDV po naplaćenim naknadama
Otpis potraživanja kod poreznih obveznika koji obračunavaju PDV po naplaćenim naknadama

Jednostrani ispravak porezne obveze zbog nemogućnosti naplate potraživanja od kupca od strane poreznog obveznika koji je isporučio dobra ili obavio uslugu nije dopušten, odnosno isti se može isključivo provesti na način kako je to propisano u čl. 33. st. 7. Zakona o PDV-u

Porez na promet nekretnina stečenih temeljem ugovora o doživotnom ili dosmrtnom uzdržavanju
Porez na promet nekretnina stečenih temeljem ugovora o doživotnom ili dosmrtnom uzdržavanju

Za ugovor o doživotnom uzdržavanju, porezna obveza nastaje danom smrti primatelja uzdržavanja, dok kod ugovora o dosmrtnom uzdržavanju porezna obveza nastaje u trenutku sklapanja ugovora o uzdržavanju