Poslovni svijet

Sudar dva vozila koja su u vlasništvu istog davatelja u leasing
Sudar dva vozila koja su u vlasništvu istog davatelja u leasing

Sve do pred par godina šteta na vozilu koju je pretrpio vozač koji ga je imao u leasingu krivnjom drugog vozača koji je upravljao vozilom koje je u leasingu kod istog poduzeća – nije bila pokrivena obveznim osiguranjem

Uvjeti za oslobođenja od PDV-a za isporuke dobara unutar EU od 01.01.2020. godine
Uvjeti za oslobođenja od PDV-a za isporuke dobara unutar EU od 01.01.2020. godine

Radi smanjenja prijevara u području oporezivanja PDV-om, prilikom isporuka dobara u drugu državu članicu EU propisuje se da je PDV identifikacijski broj (engl. VAT Number) materijalni uvjet za oslobođenje od PDV-a

Krivotvorenje diplome
Krivotvorenje diplome

Radnik je dužan da vodi brigu o ugledu poslodavca i njegove djelatnosti te stjecanju i zadržavanju povjerenja svih u njegovo poslovanje

Najteži porezni prekršaji prema Općem poreznom zakonu
Najteži porezni prekršaji prema Općem poreznom zakonu

Najtežim prekršajima smatra se neizdavanje računa i neiskazivanje isporuka dobara i usluga preko naplatnog uređaja ili na drugi odgovarajući način

Oštećeni nije dužan osiguratelju dovesti štetnika
Oštećeni nije dužan osiguratelju dovesti štetnika

Uredno popunjeni i potpisani obrazac Europskog izvješća o nezgodi stvara pretpostavku da je ono što su vozači napisali točno i to oštećenome služi kao dokaz prava na odštetu

Prenošenje godišnjeg odmora u iduću godinu
Prenošenje godišnjeg odmora u iduću godinu

Radnik je dužan sav preostali a neiskorišteni godišnji odmor, a prenesen u iduću godinu iskoristiti do 30 lipnja te „iduće godine“.

Prestanak ugovora o kasko osiguranju zbog ekonomske totalne štete vozila
Prestanak ugovora o kasko osiguranju zbog ekonomske totalne štete vozila

Osiguratelj, sukladno uvjetima osiguranja, utvrđuje tržnu vrijednost vozila, tu vrijednost umanjuje za tržnu vrijednost ostataka (spašeni dijelovi) i razliku isplaćuje osiguraniku

Otpis potraživanja i PDV
Otpis potraživanja i PDV

U praksi je češće primjenjivo da se potraživanja otpisuju/vrijednosno usklađuju u bruto iznosu (osnovica +PDV) na teret rashoda razdoblja u kojem se otpis/vrijednosno usklađenje i provodi

Ugovor o radu na izdvojenom mjestu rada
Ugovor o radu na izdvojenom mjestu rada

Najviše ugovora o radu na izdvojenom mjestu rada u dosadašnjoj praksi poslodavaca u državama Europe bilo je sklopljeno za obavljanje poslova kod kuće radnika

Osiguranje života – isplata predujma
Osiguranje života – isplata predujma

Ako slučajno ugovaratelj osiguranja zakasni s plaćanjem dospjelih kamata, osiguratelj će postupiti kao da je ugovaratelj zatražio otkup osiguranja, a to znači da bi ugovor o osiguranju prestao