Poslovni svijet

Kasko osiguranje motornog vozila ne pokriva štete koje uzrokuje vozilo za pomoć na cesti
Kasko osiguranje motornog vozila ne pokriva štete koje uzrokuje vozilo za pomoć na cesti

Naš čitatelj može dokazati da mu je šteta nastala za vrijeme prijevoza kolima za pomoć na cesti izjave svjedoka, fotografije vozila prije ukrcaja

Odštetni zahtjev za kasko odbijen zbog štete koja je postojala ranije
Odštetni zahtjev za kasko odbijen zbog štete koja je postojala ranije

Ugovorila sam potpuno kasko osiguranje s rizikom od krađe. Nakon prijavljene štete na braniku koja je nastala prilikom parkiranja u garažu, odštetni zahtjev mi je odbijen uz obrazloženje kako je pravno neosnovan iz razloga što su na braniku postojala ranija oštećenja koja su već tada zahtijevala zamjenu branika. Smatram kako sam ispunila sve uvjete ugovora, platila potpuno kasko osiguranje te da u polici nigdje nije navedeno kako je branik dio koji nije osiguran s obzirom na njihovu procjenu kako je prije sklapanja police taj dio bio za zamjenu.

Raskid ugovora o osiguranju sklopljenog na neodređeno vrijeme
Raskid ugovora o osiguranju sklopljenog na neodređeno vrijeme

Nikakva najava da osiguratelj neće prihvatiti otkaz koji je dan u roku nema pravnog učinka, jer je odredba Zakona prinudne prirode

Osiguranje kuće od potresa
Osiguranje kuće od potresa

Gotovo svi naši osiguratelji nude takav proizvod osiguranja u kojemu je i rizik potresa i oštećenja ili uništenja zgrada od rizika potresa

Premještanje dobara iz Republike Hrvatske u države članice EU
Premještanje dobara iz Republike Hrvatske u države članice EU

Prijenos dobara koji obavlja porezni obveznik, a koja čine dio njegove poslovne imovine, u drugu državu članicu EU na temelju aranžmana za premještanje dobara ne smatra se isporukom dobara uz naknadu

Novčana nagrada za radne rezultate
Novčana nagrada za radne rezultate

Poslodavac može samostalno odlučiti hoće li novčanu nagradu za radne rezultate isplatiti svim radnicima ili samo dijelu radnika, a pri čemu visina isplaćene nagrade ne mora biti u jednakim iznosima

Podliježe li prodaja poslovnih udjela oporezivanju PDV-om?
Podliježe li prodaja poslovnih udjela oporezivanju PDV-om?

Prodaju poslovnog udjela moguće je realizirati samo dvostranoobveznim pravnim poslom, tj. sklapanjem ugovora o prodaji i prijenosu između prenositelja i stjecatelja. Navedeni ugovor mora biti sklopljen u obliku javnobilježničkog akta ili privatne isprave koju potvrđuje javni bilježnik

Šteta na kućnim elektroinstalacijama zbog udara groma
Šteta na kućnim elektroinstalacijama zbog udara groma

Izričito uvjeti isključuju iz pokrića tzv. posredne štete, štete koje nastaju na električnim vodovima zbog nastalog prenapona ili zagrijavanja ili atmosferskih utjecaja

Specifična zdravstvena zaštita radnika
Specifična zdravstvena zaštita radnika

Svrha i cilj zaštite zdravlja i sigurnosti na radu jest sprječavanje ozljeda na radu, profesionalnih bolesti, drugih bolesti u vezi s radom te zaštita radnog okoliša

Suvozač bocom razbio staklo drugom vozilu. Je li šteta pokrivena osiguranjem?
Suvozač bocom razbio staklo drugom vozilu. Je li šteta pokrivena osiguranjem?

Bacanje stvari iz vozila ili sa vozila tijekom vožnje predstavlja štetu koja je nastala uporabom motornog vozila