Radno pravo

Osnovanost otkaza ugovora o radu

29.05.2017.

Sama činjenica i sumnja poslodavca nije osobito važna činjenica koja bi opravdala izvanredni otkaz ugovora o radu. Mora se utvrditi postojanje kaznenog djela

Osiguranje

Što kada padne vrijednost osigurane kuće?

24.05.2017.

Ako je vrijednost zgrade u trenutku sklapanja ugovora o osiguranju bila stvarna, pa je kasnije tijekom vremena došlo do smanjenja te vrijednosti, svakako se radi o promjeni koja je značajna za ugovorne strane

Radno pravo

Privremena nesposobnost za rad

22.05.2017.

Ako zbog opravdanih razloga radnik nije mogao prijaviti privremenu nesposobnost za rad (zbog bolesti), dužan je to učiniti što je moguće prije, a najkasnije u roku od tri dana od dana prestanka razloga koji ga je u tome onemogućavao

Osiguranje

Ima li supruga pravo na odštetu?

17.05.2017.

Prema Zakonu o obveznim osiguranjima u prometu, pravo na naknadu štete koju uzrokuje vozač motornog vozila imaju treće osobe. Tko su treće osobe?

Porezi i financije

Volonterska naknada

17.05.2017.

Volonterski rad se ipak na neki način može potpomoći i na porezno priznati način podmiriti dio troškova koje ostvaruju volonteri