Porezi i financije

Godišnji obračun poreza na dohodak

06.12.2017.

Izmjenama Zakona o porezu na dohodak uvedene su nove stope poreza na dohodak i porezni razredi te nove vrijednosti osobnog odbitka. Na navedene izmjene treba obratiti pažnju prilikom sastavljanja godišnjeg obračuna

Radno pravo

Noćni rad i noćni radnik

04.12.2017.

Za noćni rad bitno je da ga radnik obavlja u bilo koji sat u vremenu noćnog rada, a noćni radnik najmanje jednu trećinu u tom vremenu

Porezi i financije

Isplata dobiti

29.11.2017.

Kod j.d.o.o.-a postoji dodatna odredba koja ih razlikuje od „običnih“ d.o.o.-a, a to je da se dobit obvezno raspoređuje za unos u zakonske rezerve i to u iznosu 25% ostvarene dobiti nakon pokrića gubitka, sve dok temeljni kapital ne dosegne ili postane veći od 20.000 kn

Osiguranje

Ozljede nastale u tučnjavi nisu pokrivene osiguranjem od nezgode

29.11.2017.

Kako pak sam I.T. priznaje da je sudjelovao u fizičkom obračunu (laički: tučnjava između dvije grupe navijača) to osiguratelju neće biti teško utvrditi da se radi o slučaju koji isključuje osigurateljevu obvezu isplate osigurnine