Radno pravo

Odluka o prekovremenom radu

04.11.2019.

Prekovremeni rad vezan je za: slučaj više sile; izvanredno povećanje opsega poslova i „u drugim sličnim slučajevima prijeke potrebe“

Radno pravo

Ugovor o radu pripravnika

28.10.2019.

Pripravnik je osoba koja se prvi put zapošljava u zanimanju za koje se školovala

Radno pravo

Pravilnik o radu

21.10.2019.

Obvezu donošenja pravilnika o radu ima poslodavac koji zapošljava najmanje dvadeset radnika

Radno pravo

Raspored korištenja godišnjeg odmora

17.10.2019.

Poslodavac mora radnika najmanje petnaest dana prije korištenja godišnjeg odmora obavijestiti o trajanju godišnjeg odmora i razdoblju njegova korištenja