Poslovni svijet

Je li potrebno osigurati od odgovornosti za štete laku prikolicu?
Je li potrebno osigurati od odgovornosti za štete laku prikolicu?

Zbog gradnje vikendice bit ću prinuđen češće voziti materijal, zbog čega ću koristiti prikolicu priključenu za moj terenac. Moram li tu prikolicu posebno osigurati od odgovornosti za štete koje bi ona mogla uzrokovati drugima u prometu?

Iznimni rokovi za javnu objavu godišnjih financijskih izvještaja za 2019. godinu
Iznimni rokovi za javnu objavu godišnjih financijskih izvještaja za 2019. godinu

Rok za predaju nekonsolidiranih godišnjih financijskih izvještaja (s pripadajućim revizorskim izvješćem) za 2019. godinu je 31. kolovoz 2020. godine, a rok za predaju konsolidiranih financijskih izvještaja (s pripadajućim revizorskim izvješćem) za 2019. godinu je 31. listopad 2020. godine

Otkup police ili predujam na policu životnog osiguranja
Otkup police ili predujam na policu životnog osiguranja

Glavna razlika između otkupa police i predujma na policu je u tome što kod otkupa ugovor o osiguranju prestaje, a kod predujma ugovor ne prestaje, traje i dalje

Koji je rok za rješavanje kasko štete?
Koji je rok za rješavanje kasko štete?

Ako je potrebno izvjesno vrijeme za utvrđivanje osigurateljeve obveze ili njezina iznosa, što je u pravilu slučaj, rok za isplatu osigurnine je trideset dana računajući od dana primitka odštetnog zahtjeva kasko osiguranika

Izvanredni raskid ugovora o dopunskom zdravstvenom osiguranju
Izvanredni raskid ugovora o dopunskom zdravstvenom osiguranju

Htio bih raskinuti svoje dopunsko osiguranje koje sam, prije nego je poslodavac sklopio kolektivno dopunsko osiguranje s osigurateljem X, osobno zaključio kod osiguratelja Y. Mogu li to napraviti i na koji način?

Novi kriteriji i iznosi za naknadu neimovinske štete zbog pretrpljenih ozljeda ili smrti bliske osobe
Novi kriteriji i iznosi za naknadu neimovinske štete zbog pretrpljenih ozljeda ili smrti bliske osobe

Na konstantne kritike Vrhovni sud je konačno odgovorio donoseći nove Orijentacijske kriterije, točnije, kriteriji ostaju, ali se iznosi iz 2002.g. , povećavaju za 50%

COVID-19 i bilješke uz financijske izvještaje za 2019. godinu
COVID-19 i bilješke uz financijske izvještaje za 2019. godinu

Šteta kod obrtnika zbog nemogućnosti korištenja vozila
Šteta kod obrtnika zbog nemogućnosti korištenja vozila

Priznavanjem troška najma zamjenskog vozila zahtjev oštećenog obrtnika za naknadom gubitka zbog toga što nije koristio svoje vozilo (tzv. paušal o kojemu govori oštećenik) postaje pravno neutemeljen, jer je priznavanjem troška najma obrtnik stavljen u prvobitno stanje, stanje prije nezgode

Potpore za očuvanje radnih mjesta
Potpore za očuvanje radnih mjesta

Kod primljene potpore imamo nekoliko situacija, budući da osim same neto potpore imamo i prihode od oslobođenja plaćanja obveznih doprinosa za iznos isplaćene sufinancirane neto plaće, a uz ispunjenje uvjeta (pad 50%) te podnošenje zahtjeva Poreznoj upravi može doći i do oslobođenja od plaćanja poreza i doprinosa obračunatih iz/na iznos plaće iznad iznosa sufinanciranog od strane HZZ-a

Osiguratelj ne krši zakon ako traži dokumentaciju od obiteljskog liječnika
Osiguratelj ne krši zakon ako traži dokumentaciju od obiteljskog liječnika

Nije li osiguratelj dužan isplatiti mi odštetu u roku od 60 dana od dana kad je primio moj odštetni zahtjev, a temeljem bolničke dokumentacije o ozljedama i terapiji koju sam provodio u Thalassotherapiji ili bar nesporni dio štete?