Porezi i financije

Novi Pravilnik o porezu na dohodak

22.02.2017.

Radnik koji ostvaruje dohodak od nesamostalnog rada kod dva ili više poslodavaca može osobni odbitak koristiti kod više isplatitelja

Radno pravo

Što je radni odnos?

20.02.2017.

Zakon o radu naglašava ugovor o radu kao temelj radnog odnosa. Ugovor o radu je individualni, između točno određenog poslodavca i određenog radnika

Porezi i financije

Porezni aspekt troškova rezerviranja

08.02.2017.

Rezerviranja za troškove u jamstvenim rokovima su "najopasnija". To su rezerviranja za troškove otklanjanja nedostataka u jamstvenim rokovima u visini utvrđenoj na temelju ugovora

Radno pravo

Posvojiteljski i roditeljski dopust

30.01.2017.

Zaposleni ili samozaposleni posvojitelj ostvaruje pravo na posvojiteljski dopust u trajanju od šest mjeseci za dijete do navršene 18 godine života