Porezi i financije

Porezni tretman nagrada učenicima na praksi

19.09.2018.

Prema Zakonu o državnoj potpori za obrazovanje i izobrazbu, poduzetnik u čijim se pogonima ili radionicama izvodi praktična nastava i vježbe naukovanja za zanimanja u sustavu vezanih obrta može osnovicu za obračun poreza na dobitak ili dohodak od samostalne djelatnosti smanjiti za svotu isplaćenih nagrada učenicima u vrijeme pohađanja praktične nastave i vježbi naukovanja

Radno pravo

Rukovođenje u strateškim trgovačkim društvima

17.09.2018.

Trgovačka društva i druge pravne osobe od strateškog interesa za Republiku Hrvatsku su ona u kojima Republika Hrvatska kao dioničar ili udjeličar, osim gospodarskih, ostvaruje i strateške ciljeve

Porezi i financije

Službeni put za vrijeme godišnjeg odmora

12.09.2018.

Za razliku od nemogućnosti poreznog priznavanja izdataka dnevnica, nema zapreka za porezno priznavanje (i nadoknade) svih ostalih izdataka u slučaju da je radnik upućen na službeni put iz mjesta u kojem privremeno boravi za vrijeme godišnjeg odmora

Porezi i financije

Otpis obveza

07.09.2018.

Otpis obveza izravno utječe na financijske izvještaje društva, a ponekad može služiti i za izbjegavanje prikazivanja gubitka. Na taj način povećavaju se ukupni prihodi društva, a umanjuju obveze