Radno pravo

Vještačenje radne sposobnosti

16.01.2017.

Nezaobilaznu ulogu i značaj u postupku vještačenja ima izabrani doktor medicine primarne zdravstvene zaštite

Porezi i financije

Vrijednosno usklađenje pozajmica

11.01.2017.

Čak niti u slučaju kada je poduzetnik pokrenuo radnje prisilne naplate, vrijednosno usklađenje ili otpis pozajmice ne može biti porezno priznati rashod

Radno pravo

Izvršenje odluka europskog suda

09.01.2017.

Pred Europskim sudom tuži se država pa je presudom Europskog suda, ako se usvoji tužbeni zahtjev, država obvezna platiti podnositelju tužbe na ime pravične zadovoljštine

Porezi i financije

Promjene u Zakonu o doprinosima

21.12.2016.

Teza da se j.d.o.o. može otvoriti za manje od 1.000 kn pada u vodu, kada se uzmu u obzir troškovi koje će početnik imati već u prvom mjesecu poslovanja