Porezi i financije

Isplate u gotovini

18.10.2017.

Isplatama u gotovu novcu smatra se izravna predaja gotova novca i sve druge isplate obavljene izravno, odnosno mimo računa poreznih obveznika kod banke

Porezi i financije

Oporezivanje primitaka učenika i studenata

11.10.2017.

Novim Pravilnikom o porezu na dohodak propisano je da se neoporezivi primici po posebnim propisima učenika i studenata na redovnom školovanju za rad preko učeničkih i studentskih udruga smatraju primici u iznosu do 15.000 kuna godišnje, odnosno na iste se ne plaća porez na dohodak

Osiguranje

Osiguranje bicikla

11.10.2017.

Sve je više zahtjeva za osiguranjem bicikla kao prijevoznog sredstva sve veće vrijednosti od sve većih rizika

Porezi i financije

Hitne izmjene zakona o lokalnim porezima

27.09.2017.

Je li to konačni kraj poreza na nekretnine, ostaje za vidjeti, budući da Vlada predlaže da se i dalje razmatraju te traže najbolja rješenja financiranja jedinica lokalne samouprave