Poslovni svijet

Smije li osiguratelj mijenjati iznos premije kod obveznog osiguranja ugovorenog na tri godine?
Smije li osiguratelj mijenjati iznos premije kod obveznog osiguranja ugovorenog na tri godine?

S osigurateljem sam sklopio obvezno osiguranje auta s trajanjem od tri godine. Ugovorio sam premiju i platio za prvu godinu. Sad kad sam išao ponovno registrirati auto i platiti premiju osiguratelj mi je naplatio drugačiju premiju, povećanu za, koliko vidim, cca 20% u odnosu na premiju koju sam platio kod sklapanja ugovora. Zašto je to tako?

Je li bolje da sam platim štetu ili da plati osiguranje pa izgubim bonus?
Je li bolje da sam platim štetu ili da plati osiguranje pa izgubim bonus?

Naš čitatelj imao je lakšu prometnu nesreću u kojoj je uzrokovao štetu na vozilu ispred sebe i za koju drži da će biti vrlo mala, jer je to vozilo dobilo udarac u branik te je „malo oštećen lak što je vidljivo tek kod prelijevanja svjetlosti na laku“... Pita što mu je bolje, platiti štetu sam ili oštećenoga uputiti na osiguratelja kod kojega ima sklopljen ugovor o osiguranju od automobilske odgovornosti. Jer, „ako ga uputim na mog osiguratelja, izgubit ću bonus koji sada imam, a opet, zašto imam osiguranje ako moram sam platiti…“.

Kada počinje vrijediti kasko osiguranje?
Kada počinje vrijediti kasko osiguranje?

Članak 946. Zakona o obveznim odnosima (ZOO) koji regulira početak i prestanakučinaka osiguranjaodređuje da„ugovor o osiguranju proizvodi svoje učinke istekom dana koji je njime označen kao dan početka trajanja osiguranja…“

Koje promjene kod rada od kuće nam donosi novi Zakon o radu?
Koje promjene kod rada od kuće nam donosi novi Zakon o radu?

Iako danas rad od kuće više nije nužan u kontekstu ugroze zdravlja, mnogi radnici i dalje biraju tu mogućnost, a poslodavci je nude kao benefit

Majka je nastradala u prometnoj nesreći, mogu li njena djeca tražiti isplatu naknade štete?
Majka je nastradala u prometnoj nesreći, mogu li njena djeca tražiti isplatu naknade štete?

Ima li majka pravo na naknadu štete i, ako ona umre, možemo li mi – sestra i ja – naslijediti to pravo i tražiti od osiguranja da nam isplati njezinu odštetu? Napominjem da majka još nije tražila naknadu

Koji je rok za isplatu odštete?
Koji je rok za isplatu odštete?

U prometnoj nezgodi oštećeno mi je vozilo. Prijavio sam štetu osiguratelju krivca i on mi je doista u roku od 14 dana poslao pismo u kojemu potvrđuje pokriće i odgovornost svoga osiguranika te traži da dostavim račune popravka vozila. Kad sam vozilo popravio, poslao sam račune. Od tada je prošlo gotovo mjesec dana, a isplate nema. Konačno sam dobio prijedlog nagodbe (priznaju mi cijeli iznos popravka) u kojem se osiguratelj obvezuje da će isplatiti odštetu u roku od 30 dana od dana potpisa nagodbe. Postoji li neki rok u kojemu mi osiguratelj mora isplatiti izvršeni popravak?

Naknada štete nastale u lančanom sudaru
Naknada štete nastale u lančanom sudaru

Da bi oštećeni vozač dobio naknadu štete za štetu na prednjem dijelu vozila mora dokazati da je za tu štetu odgovoran, odnosno kriv, vozač vozila koje je naletjelo na njegovo vozilo i odbacilo ga na vozilo ispred njega

Isplata primitaka na račun kreditne institucije Revolut Bank UAB
Isplata primitaka na račun kreditne institucije Revolut Bank UAB

Porezna uprava u mišljenju ističe da nema zapreke za isplatom primitka na račune koje porezni obveznici imaju otvorene u Revolut Bank UAB

Isplata regresa za godišnji odmor radnika
Isplata regresa za godišnji odmor radnika

Svrha regresa je podmirivanje troškova za vrijeme godišnjeg odmora, a koji radniku nastaju kao povećani troškovi radi putovanja i slično

Smanjenje naknade iz osiguranja u slučaju podosiguranja zgrade
Smanjenje naknade iz osiguranja u slučaju podosiguranja zgrade

U potresu mi je stradala zgrada. Zgrada je bila za popravak, a ja sam imao i osiguranje kuće od potresa, pa sam se sam upustio u popravak i konačno završio. Kad sam konačno predao račune mom osiguratelju, vidio sam da mi je naknada umanjena za 20 posto uz obrazloženje da je zgrada bila podosigurana.