Osiguranje

Značaj “Izjave o namirenju”

05.04.2017.

Izjava o namirenju je očitovanje kasko osiguranika kojim izjavljuje i potpisom potvrđuje da su njegova potraživanja s naslova štetnog događaja prema osiguratelju izmirena i da više nema potraživanja

Osiguranje

Osiguranje starije perilice rublja

15.03.2017.

Osiguratelj je iz mogućnosti osiguranja isključio električne aparate koji su stariji od četiri, odnosno od pet godina

Osiguranje

Prijevoz kasko osiguranog vozila

01.03.2017.

Izrazi kao “potpuni kasko” ili “svi rizici uključeni” ne znači da će osiguratelj kod kasko osiguranja platiti sve štete vezane uz nastanak prometne nezgode i štete