Osiguranje

Osiguranje „na prvi rizik“

22.06.2018.

Ovaj način osiguranja primjenjuje se kad je osiguratelj svjestan da je stvarna vrijednost možda veća od osigurane vrijednosti, ali ipak pristaje na takvo osiguranje i ne traži osiguranje stvari na punu vrijednost

Osiguranje

Isplata životnog osiguranja

06.04.2018.

Ako sam ugovorio životno osiguranje u jednoj osiguravajućoj kući i to osiguranje je kupilo neko drugo, veće, osiguranje, da li moja polica vrijedi sa svim što piše i kod tog osiguravajućeg društva koje je vlasnik mog prethodnog osiguranja?