Osiguranje

Nasljeđivanje tražbine naknade neimovinske štete

10.02.2018.

Da biste osigurali pravo nasljeđivanja majčine tražbine za naknadu neimovinske štete potrebno je da majka podnese odštetni zahtjev (pismeni, preporučeno) osiguratelju ili da protiv njega podnese tužbu

Osiguranje

Zastara prava na naknadu štete od osiguratelja

09.02.2018.

Zahtjev za naknadu štete neposredno od osiguratelja zastarijeva u isto vrijeme za koje zastarijeva njegov zahtjev prema osiguraniku osiguratelja koji je odgovoran za štetu

Osiguranje

Ponovno utvrđivanje invaliditeta

20.12.2017.

Konačni postotak invaliditeta određuje prema Tablici invaliditeta poslije završenog liječenja u vrijeme kad je kod osiguranika u odnosu na ozljede i nastale posljedice nastupilo stanje ustaljenosti