Osiguranje

Kasko osiguranje motornog vozila ne pokriva štete koje uzrokuje vozilo za pomoć na cesti
Kasko osiguranje motornog vozila ne pokriva štete koje uzrokuje vozilo za pomoć na cesti

Naš čitatelj može dokazati da mu je šteta nastala za vrijeme prijevoza kolima za pomoć na cesti izjave svjedoka, fotografije vozila prije ukrcaja

Odštetni zahtjev za kasko odbijen zbog štete koja je postojala ranije
Odštetni zahtjev za kasko odbijen zbog štete koja je postojala ranije

Ugovorila sam potpuno kasko osiguranje s rizikom od krađe. Nakon prijavljene štete na braniku koja je nastala prilikom parkiranja u garažu, odštetni zahtjev mi je odbijen uz obrazloženje kako je pravno neosnovan iz razloga što su na braniku postojala ranija oštećenja koja su već tada zahtijevala zamjenu branika. Smatram kako sam ispunila sve uvjete ugovora, platila potpuno kasko osiguranje te da u polici nigdje nije navedeno kako je branik dio koji nije osiguran s obzirom na njihovu procjenu kako je prije sklapanja police taj dio bio za zamjenu.

Raskid ugovora o osiguranju sklopljenog na neodređeno vrijeme
Raskid ugovora o osiguranju sklopljenog na neodređeno vrijeme

Nikakva najava da osiguratelj neće prihvatiti otkaz koji je dan u roku nema pravnog učinka, jer je odredba Zakona prinudne prirode

Osiguranje kuće od potresa
Osiguranje kuće od potresa

Gotovo svi naši osiguratelji nude takav proizvod osiguranja u kojemu je i rizik potresa i oštećenja ili uništenja zgrada od rizika potresa

Šteta na kućnim elektroinstalacijama zbog udara groma
Šteta na kućnim elektroinstalacijama zbog udara groma

Izričito uvjeti isključuju iz pokrića tzv. posredne štete, štete koje nastaju na električnim vodovima zbog nastalog prenapona ili zagrijavanja ili atmosferskih utjecaja

Suvozač bocom razbio staklo drugom vozilu. Je li šteta pokrivena osiguranjem?
Suvozač bocom razbio staklo drugom vozilu. Je li šteta pokrivena osiguranjem?

Bacanje stvari iz vozila ili sa vozila tijekom vožnje predstavlja štetu koja je nastala uporabom motornog vozila

Osiguratelj mi nije specificirao naknadu
Osiguratelj mi nije specificirao naknadu

Kod određivanja iznosa naknade sud (osiguratelj) mora voditi računa o sljedećim kriterijima: jačina i trajanje povredom uzrokovanih fizičkih boli, duševnih boli i straha

Sudar dva vozila koja su u vlasništvu istog davatelja u leasing
Sudar dva vozila koja su u vlasništvu istog davatelja u leasing

Sve do pred par godina šteta na vozilu koju je pretrpio vozač koji ga je imao u leasingu krivnjom drugog vozača koji je upravljao vozilom koje je u leasingu kod istog poduzeća – nije bila pokrivena obveznim osiguranjem

Oštećeni nije dužan osiguratelju dovesti štetnika
Oštećeni nije dužan osiguratelju dovesti štetnika

Uredno popunjeni i potpisani obrazac Europskog izvješća o nezgodi stvara pretpostavku da je ono što su vozači napisali točno i to oštećenome služi kao dokaz prava na odštetu

Prestanak ugovora o kasko osiguranju zbog ekonomske totalne štete vozila
Prestanak ugovora o kasko osiguranju zbog ekonomske totalne štete vozila

Osiguratelj, sukladno uvjetima osiguranja, utvrđuje tržnu vrijednost vozila, tu vrijednost umanjuje za tržnu vrijednost ostataka (spašeni dijelovi) i razliku isplaćuje osiguraniku