Osiguranje

Što kada padne vrijednost osigurane kuće?

24.05.2017.

Ako je vrijednost zgrade u trenutku sklapanja ugovora o osiguranju bila stvarna, pa je kasnije tijekom vremena došlo do smanjenja te vrijednosti, svakako se radi o promjeni koja je značajna za ugovorne strane

Osiguranje

Ima li supruga pravo na odštetu?

17.05.2017.

Prema Zakonu o obveznim osiguranjima u prometu, pravo na naknadu štete koju uzrokuje vozač motornog vozila imaju treće osobe. Tko su treće osobe?

Osiguranje

Značaj “Izjave o namirenju”

05.04.2017.

Izjava o namirenju je očitovanje kasko osiguranika kojim izjavljuje i potpisom potvrđuje da su njegova potraživanja s naslova štetnog događaja prema osiguratelju izmirena i da više nema potraživanja