Osiguranje

Osiguranje bicikla

11.10.2017.

Sve je više zahtjeva za osiguranjem bicikla kao prijevoznog sredstva sve veće vrijednosti od sve većih rizika

Osiguranje

Stranac mi je oštetio auto ali nije imao zelenu kartu

30.08.2017.

Strano vozilo pri ulasku u Republiku Hrvatsku mora imati valjanu međunarodnu ispravu o osiguranju (popularno nazvanom zelena karta) ili neki drugi dokaz o postojanju valjanog osiguranja od odgovornosti