Osiguranje

Promjena stana i osiguranje

31.10.2018.

Osiguratelj kad sklapa ugovor o osiguranju ocjenjuje sve okolnosti koje su mu važne za ocjenu rizika i određivanje premije

Osiguranje

Promjena stana i osiguranje

26.09.2018.

Nije ista cijena/premija za osiguranje stana odnosno kućanstva u području koje je svake godine izloženo plavljenju i stana kojemu takav rizik ne prijeti