Osiguranje

Smije li osiguratelj mijenjati iznos premije kod obveznog osiguranja ugovorenog na tri godine?
Smije li osiguratelj mijenjati iznos premije kod obveznog osiguranja ugovorenog na tri godine?

S osigurateljem sam sklopio obvezno osiguranje auta s trajanjem od tri godine. Ugovorio sam premiju i platio za prvu godinu. Sad kad sam išao ponovno registrirati auto i platiti premiju osiguratelj mi je naplatio drugačiju premiju, povećanu za, koliko vidim, cca 20% u odnosu na premiju koju sam platio kod sklapanja ugovora. Zašto je to tako?

Je li bolje da sam platim štetu ili da plati osiguranje pa izgubim bonus?
Je li bolje da sam platim štetu ili da plati osiguranje pa izgubim bonus?

Naš čitatelj imao je lakšu prometnu nesreću u kojoj je uzrokovao štetu na vozilu ispred sebe i za koju drži da će biti vrlo mala, jer je to vozilo dobilo udarac u branik te je „malo oštećen lak što je vidljivo tek kod prelijevanja svjetlosti na laku“... Pita što mu je bolje, platiti štetu sam ili oštećenoga uputiti na osiguratelja kod kojega ima sklopljen ugovor o osiguranju od automobilske odgovornosti. Jer, „ako ga uputim na mog osiguratelja, izgubit ću bonus koji sada imam, a opet, zašto imam osiguranje ako moram sam platiti…“.

Suprug je pod utjecajem alkohola uzrokovao nesreću u kojoj sam ozlijeđena. Hoće li osiguranje ako tražim isplatu naknade tražiti povrat od njega?
Suprug je pod utjecajem alkohola uzrokovao nesreću u kojoj sam ozlijeđena. Hoće li osiguranje ako tražim isplatu naknade tražiti povrat od njega?

Moj suprug je pod utjecajem alkohola uzrokovao prometnu nezgodu našim automobilom. Sjedila sam u autu kao suputnica i bila sam teže ozlijeđena. Imali smo uz obvezno osiguranje i osiguranje putnika od posljedica nesretnog slučaja na istoj polici. Mogu li tražiti naknadu štete po osiguranju od posljedica nesretnog slučaja i bi li osiguratelj nakon isplate takve naknade mogao tražiti od moga supruga povrat isplaćene naknade?

Ima li unuk pravo na naknadu štete koju trpi zbog invaliditeta djeda?
Ima li unuk pravo na naknadu štete koju trpi zbog invaliditeta djeda?

Moj djed, koji mi je u životu učinio mnogo dobroga, zadobio je u prometnoj nesreći, za koju nije on kriv nego drugi vozač, teške ozljede, prijelom natkoljenične kosti desne noge i druge ozljede, zbog čega je sada u situaciji da mu je zdravlje teško narušeno, često ide k liječniku, teško se kreće po kući, a pogotovo ne ide izvan kuće, i to pomoću štapa i više ne može obavljati uobičajene aktivnosti koje smo znali zajedno raditi dok je bio zdrav. Imam 14 godina i moje pitanje je - imam li pravo na naknadu štete, jer mi djedovo stanje uzrokuje bol i nelagodu?

Kada počinje vrijediti kasko osiguranje?
Kada počinje vrijediti kasko osiguranje?

Članak 946. Zakona o obveznim odnosima (ZOO) koji regulira početak i prestanakučinaka osiguranjaodređuje da„ugovor o osiguranju proizvodi svoje učinke istekom dana koji je njime označen kao dan početka trajanja osiguranja…“

Majka je nastradala u prometnoj nesreći, mogu li njena djeca tražiti isplatu naknade štete?
Majka je nastradala u prometnoj nesreći, mogu li njena djeca tražiti isplatu naknade štete?

Ima li majka pravo na naknadu štete i, ako ona umre, možemo li mi – sestra i ja – naslijediti to pravo i tražiti od osiguranja da nam isplati njezinu odštetu? Napominjem da majka još nije tražila naknadu

Mogu li tužiti veterinara zbog nesavjesnog liječenja?
Mogu li tužiti veterinara zbog nesavjesnog liječenja?

Na godišnjem odmoru bila sam s psićem. Iz meni nepoznatih razloga počeo je šmrcati, odbijao hranu pa sam ga odvezla na pregled kod veterinara, koji mu je dao, prema mojem mišljenju, krivi ili neadekvatni lijek, psić je nakon tjedan dana uginuo. Tužit ću veterinara jer mislim da ga je površno pregledao i nije mu dao pravu dijagnozu. No, prije toga, čula sam da veterinari moraju imati obvezno osiguranje za ovakve slučajeve, pa molim savjet.

Koji je rok za isplatu odštete?
Koji je rok za isplatu odštete?

U prometnoj nezgodi oštećeno mi je vozilo. Prijavio sam štetu osiguratelju krivca i on mi je doista u roku od 14 dana poslao pismo u kojemu potvrđuje pokriće i odgovornost svoga osiguranika te traži da dostavim račune popravka vozila. Kad sam vozilo popravio, poslao sam račune. Od tada je prošlo gotovo mjesec dana, a isplate nema. Konačno sam dobio prijedlog nagodbe (priznaju mi cijeli iznos popravka) u kojem se osiguratelj obvezuje da će isplatiti odštetu u roku od 30 dana od dana potpisa nagodbe. Postoji li neki rok u kojemu mi osiguratelj mora isplatiti izvršeni popravak?

Naknada štete nastale u lančanom sudaru
Naknada štete nastale u lančanom sudaru

Da bi oštećeni vozač dobio naknadu štete za štetu na prednjem dijelu vozila mora dokazati da je za tu štetu odgovoran, odnosno kriv, vozač vozila koje je naletjelo na njegovo vozilo i odbacilo ga na vozilo ispred njega

Smanjenje naknade iz osiguranja u slučaju podosiguranja zgrade
Smanjenje naknade iz osiguranja u slučaju podosiguranja zgrade

U potresu mi je stradala zgrada. Zgrada je bila za popravak, a ja sam imao i osiguranje kuće od potresa, pa sam se sam upustio u popravak i konačno završio. Kad sam konačno predao račune mom osiguratelju, vidio sam da mi je naknada umanjena za 20 posto uz obrazloženje da je zgrada bila podosigurana.