Osiguranje

Šteta kod obrtnika zbog nemogućnosti korištenja vozila
Šteta kod obrtnika zbog nemogućnosti korištenja vozila

Priznavanjem troška najma zamjenskog vozila zahtjev oštećenog obrtnika za naknadom gubitka zbog toga što nije koristio svoje vozilo (tzv. paušal o kojemu govori oštećenik) postaje pravno neutemeljen, jer je priznavanjem troška najma obrtnik stavljen u prvobitno stanje, stanje prije nezgode

Osiguratelj ne krši zakon ako traži dokumentaciju od obiteljskog liječnika
Osiguratelj ne krši zakon ako traži dokumentaciju od obiteljskog liječnika

Nije li osiguratelj dužan isplatiti mi odštetu u roku od 60 dana od dana kad je primio moj odštetni zahtjev, a temeljem bolničke dokumentacije o ozljedama i terapiji koju sam provodio u Thalassotherapiji ili bar nesporni dio štete?

Indicije kao dokaz odgovornosti za štetu
Indicije kao dokaz odgovornosti za štetu

Prijavio sam uredno štetu osiguratelju kod kojega je vozač kombija osiguran od odgovornosti i, na moje iznenađenje, dobio dopis slijedećeg sadržaja: "Suodgovornost 50%. Niste se držali desne strane“

Dodatno zdravstveno osiguranje: pravo na godišnji sistematski pregled
Dodatno zdravstveno osiguranje: pravo na godišnji sistematski pregled

Ova situacija oko korona krize poremetila je mnoge stvari, suprotno želji i volji i osiguratelja i osiguranika

Kasko osiguranje motornog vozila ne pokriva štete koje uzrokuje vozilo za pomoć na cesti
Kasko osiguranje motornog vozila ne pokriva štete koje uzrokuje vozilo za pomoć na cesti

Naš čitatelj može dokazati da mu je šteta nastala za vrijeme prijevoza kolima za pomoć na cesti izjave svjedoka, fotografije vozila prije ukrcaja

Odštetni zahtjev za kasko odbijen zbog štete koja je postojala ranije
Odštetni zahtjev za kasko odbijen zbog štete koja je postojala ranije

Ugovorila sam potpuno kasko osiguranje s rizikom od krađe. Nakon prijavljene štete na braniku koja je nastala prilikom parkiranja u garažu, odštetni zahtjev mi je odbijen uz obrazloženje kako je pravno neosnovan iz razloga što su na braniku postojala ranija oštećenja koja su već tada zahtijevala zamjenu branika. Smatram kako sam ispunila sve uvjete ugovora, platila potpuno kasko osiguranje te da u polici nigdje nije navedeno kako je branik dio koji nije osiguran s obzirom na njihovu procjenu kako je prije sklapanja police taj dio bio za zamjenu.

Raskid ugovora o osiguranju sklopljenog na neodređeno vrijeme
Raskid ugovora o osiguranju sklopljenog na neodređeno vrijeme

Nikakva najava da osiguratelj neće prihvatiti otkaz koji je dan u roku nema pravnog učinka, jer je odredba Zakona prinudne prirode

Osiguranje kuće od potresa
Osiguranje kuće od potresa

Gotovo svi naši osiguratelji nude takav proizvod osiguranja u kojemu je i rizik potresa i oštećenja ili uništenja zgrada od rizika potresa

Šteta na kućnim elektroinstalacijama zbog udara groma
Šteta na kućnim elektroinstalacijama zbog udara groma

Izričito uvjeti isključuju iz pokrića tzv. posredne štete, štete koje nastaju na električnim vodovima zbog nastalog prenapona ili zagrijavanja ili atmosferskih utjecaja

Suvozač bocom razbio staklo drugom vozilu. Je li šteta pokrivena osiguranjem?
Suvozač bocom razbio staklo drugom vozilu. Je li šteta pokrivena osiguranjem?

Bacanje stvari iz vozila ili sa vozila tijekom vožnje predstavlja štetu koja je nastala uporabom motornog vozila