Rizik štete od raznih grafita za sada se ne može samostalno osigurati, ali se može dodatno osigurati uz druge rizike

 

Čitatelj R.P. ima obiteljsku kuću u blizini nogometnog igrališta i muku muči s grafitima koje mu neodgovorne osobe svako toliko „poklone“, a sadržaj im ovisi o uspjehu njihovog kluba na utakmicama. Upitao nas je kako se može osigurati od štete na fasadi kuće uzrokovane raznim grafitima?

Takav rizik je moguće osigurati i više osiguratelja u Hrvatskoj osigurava taj rizik. U pravilu rizik se osigurava uz osiguranje građevinskog dijela kuće, dakle uz rizike požara, udara groma, eksplozije, udara motornog vozila u kuću, tuče, poplave, bujica, izljeva voda iz vodovodnih i  kanalizacijskih cijevi, manifestacija i demonstracija, potresa i sl.

Koji rizik je pokriven i u kojem obimu ovisi o varijanti osiguranja koju se želi uzeti, a o tome bi osiguratelj, odnosno njegov zastupnik, morao prije sklapanja ugovora o osiguranju izvijestiti zainteresiranu osobu. Dakle, rizik štete od raznih grafita za sada se ne može samostalno osigurati, ali se može dodatno osigurati uz gore navedene rizike.

Ako se ugovori i pokriće rizika štete od grafita, valja se upoznati i s eventualnim ograničenjem toga rizika. Grafitima se smatraju crteži, natpisi i naruženja na kući koja je nanijela treća osoba. Uvjet ostvarenja i pokrića rizika jeste da se grafiti ne mogu isprati običnom vodom. Osigurani su troškovi otklanjanja grafita koji su nezakonito naneseni na fasadama osigurane kuće. Uz taj rizik gotovo svi osiguratelji ugovaraju franšizu (učešće osiguranika u šteti; dio štete koji on sam plaća). Osiguranjem štete od grafita nisu pokrivene štete nanesene na fasadu kuće prije sklapanja ugovora o osiguranju, a vjerojatno će zastupnik osiguratelja prije sklapanja ugovora i pregledati rizik koji osigurava, dakle, pregledati zgradu i stanje fasade.

U cilju spriječavanja prijevara, neki osiguratelji imaju odredbu po kojoj se osiguranik obvezuje da odmah po prijavi nastanka grafita i štete slučaj prijavi policijskoj postaji. Preporuča se da osiguranik fotografira kuću (što danas u eri mobitela i nije poseban problem) prije sklapanja ugovora i nakon što se osigurani slučaj dogodi, jer tako osigurava dokaze i otklanja sumnju u nastanak štetnog događaja.