Piše: Nikola Pranjić, dipl. iur.29.05.2017.

Odšteta za prijetnje smrću i omalovažavanje

Mogu li tražiti odštetu za prijetnje smrću i omalovažavanje?

Piše: Nikola Pranjić, dipl. iur.29.05.2017.

Odšteta za prijetnje smrću i omalovažavanje

Mogu li tražiti odštetu za prijetnje smrću i omalovažavanje?

Nova prevara oko kolesterola

Korak do zdravlja

Trenutno se na terapiji srozavanja kolesterola nalazi stotine milijuna ljudi diljem svijeta. Danas je već teško naći stariju osobu koja je ne koristi.

Više

Zdravlje za sve?! Prvo riječ, pa onda lijek

Vaš liječnik

Bilo je veliko zadovoljstvo čuti eminentne predavače te studente medicine i medicinske sestre kako zajednički iznose stavove i prijedloge koji će pomoći ostvarenju bolje komunikacije na svim razinama

Više

Vrijeme za akciju počinje ubrzo

Dragi Vi

Vrijeme se neobično ubrzava oko izbora a usporava dok izbora nema. Kada se odlučuje, onda se otvaraju gradilišta i režu vrpce. Kada izbora nema, događa se vrlo malo

Više

Što kada padne vrijednost osigurane kuće?

Osiguranje

Ako je vrijednost zgrade u trenutku sklapanja ugovora o osiguranju bila stvarna, pa je kasnije tijekom vremena došlo do smanjenja te vrijednosti, svakako se radi o promjeni koja je značajna za ugovorne strane

Više