Lincura ili sirištara
Lincura ili sirištara

Zbog uskog pojasa na kojem raste i nekontroliranog prekomjernog sakupljanja za potrebe farmaceutske industrije koja je korijen ove trajnice otkupljivala, biljka je došla na kategoriju zaštićenih biljaka Republike Hrvatske

Pelin
Pelin

Pelin nije bezopasna biljka, čak ni u čaju, pa ju nije uputno piti tek tako u dužim turama. Pravi pelin uvijek se koristi samo na određeni kraći rok

Podliježe li prodaja poslovnih udjela oporezivanju PDV-om?
Podliježe li prodaja poslovnih udjela oporezivanju PDV-om?

Prodaju poslovnog udjela moguće je realizirati samo dvostranoobveznim pravnim poslom, tj. sklapanjem ugovora o prodaji i prijenosu između prenositelja i stjecatelja. Navedeni ugovor mora biti sklopljen u obliku javnobilježničkog akta ili privatne isprave koju potvrđuje javni bilježnik

Najbolje sredine za život i odgoj djece
Najbolje sredine za život i odgoj djece

Kod nas je toliko popularno buljenje u ekrane svih vrsta, ali to ne donosi ništa dobro. Nesputana igra je najvažniji posao malog djeteta, tako se uči

Šteta na kućnim elektroinstalacijama zbog udara groma
Šteta na kućnim elektroinstalacijama zbog udara groma

Izričito uvjeti isključuju iz pokrića tzv. posredne štete, štete koje nastaju na električnim vodovima zbog nastalog prenapona ili zagrijavanja ili atmosferskih utjecaja

Od sada izravno
Od sada izravno

Kada se u vladajućoj stranci prijeti izravnim govorenjem, znate da je stvar vrlo ozbiljna

Specifična zdravstvena zaštita radnika
Specifična zdravstvena zaštita radnika

Svrha i cilj zaštite zdravlja i sigurnosti na radu jest sprječavanje ozljeda na radu, profesionalnih bolesti, drugih bolesti u vezi s radom te zaštita radnog okoliša

Online programi za poduzetnike
Online programi za poduzetnike

Sredinom 2019-te godine došlo je do velike migracije malih poduzetnika prema online programima u trenutku kada je prema javno financiranim primateljima (kupcima poduzetnika) postalo obvezno slati elektronske račune

U dobru je lako dobar biti
U dobru je lako dobar biti

Veliki problemi koji su zahvatili Kinu imaju tendenciju da se prošire na cijeli svijet. A onda se u stvarnost mogu pretvoriti svi oni filmovi katastrofe koje smo navikli gledati kako bi nam prošlo vrijeme

Može li se koronavirus zaustaviti?
Može li se koronavirus zaustaviti?

Prve vijesti i nisu bile toliko uznemirujuće. Izgledalo je da je koronavirus slabiji od virusa gripe i da ne treba previše strahovati