Porezi

Plaćam li porez na promet nekretnina ako roditeljima prodam stan?

09.06.2018.

Ako mogu roditelju (ili roditeljima) darovati nekretninu i pri tome ne platiti porez na promet nekretnina, mogu li roditelju (ili roditeljima) prodati nekretninu za iznos višestruko manji od tržišnog, a da pri tome porez na promet nekretnina platim po prodajnoj cijeni, ili bi porezna uprava porez na promet nekretnina razrezala po vlastitoj procjeni tržišne vrijednosti iste nekretnine?

Krediti i dugovi

Kada se briše zabilježba spora iz zemljišnih knjiga?

05.06.2018.

Godine 2013. RH je pokrenula tužbu za pobijanje dužnikovih pravnih radnji, jer je suprug prepisao stan na mene. Došlo je do prekida postupka 2015. Do sada RH nije nastavila postupak. Zabilježba stoji u zemljišnim knjigama. Koji je rok za zabilježbu, nakon koliko vemena se briše?

Nasljedno pravo

Mogu li pobijati ugovor o doživotnom uzdržavanju koji je ujak sklopio s prijateljem?

04.06.2018.

Ujak je preminuo, jedini sam zakonski nasljednik. Ujak je sklopio s prijateljem ugovor o doživotnom uzdržavanju te mi je jasno da u trenutku smrti sve što je ugovorom određeno pripada njemu. Je li moguće pobijati ugovor o doživotnom uzdržavanju s moje strane budući da prijatelj o njemu uopće nije brinuo (za što imam svjedoke) niti ga posjećivao u bolnici te je pokojnik umro sam kao pas, a pogreb je obavljen od strane komunalnog poduzeća bez da je nama itko javio da je preminuo, pa tako niti njegov prijatelj

Krediti i dugovi

Dobila sam rješenje o obustavi ovrhe, je li sada sve gotovo?

02.06.2018.

Od suda sam dobila sljedeće: “Obustavlja se ovrha odrađena ovosudnim rješenjem o ovrsi na temelju vjerodostojne isprave gore navedenog poslovnog broja te se ukidaju sve ovršne radnje... Slijedom navedenog, budući da ovrhovoditelj u datom roku nije postupio po predmetnom zaključku niti je sudu dostavio podatke o tome gdje se nalaze pokretnine ovršenika, ovrhu je nemoguće provesti…” Kako sam se prije 10 godina udala i promijenila adresu i prezime nisam znala o ovome, nisam ni znala da sam bila dužna. Potpisala sam da se ne žalim na ovu odluku suda. Je li obustava sada gotova ili ne?

Krediti i dugovi

Vratila sam se u Hrvatsku, imam dug u Švicarskoj

30.04.2018.

Vratila sam se živjeti u Hrvatsku iz Švicarske gdje imam kredit u visini 40.000 franaka. Dobila sam pismo iz Švicarske da vratim dug ili će u Hrvatskoj potraživati naplatu preko partnera. Nemam tekući račun niti radim. Što će oni sada poduzeti?