Burza odgovara

Prekida li odsluženje vojnog roka radni staž?
Prekida li odsluženje vojnog roka radni staž?

Iz računovodstva mi javljaju da nemam pravo na jubilarnu nagradu za 40 godina. Razlog je odlazak u JNA pa mi se računa da sam imao prekid rada u katastru. S obzirom da se JNA ne računa u staž, jesam li onda imao prekid rada u katastru iako sam jednom primljen na neodređeno vrijeme i do danas nisam nigdje radio osim u katastru?

Kako da, nakon osnivanja d.o.o.-a, sebi kao direktoru ne isplaćujem plaću?
Kako da, nakon osnivanja d.o.o.-a, sebi kao direktoru ne isplaćujem plaću?

Kako mi je bitno da imam što više novaca na raspolaganju, načuo sam da je moguće da budem direktor u sustavu obveznog osiguranja (mirovinskog i zdravstvenog, s time da zdravstveno ne moram plaćati jer sam mlađi od 30 godina), ali da nemam obavezu sebi isplaćivati plaću već samo doprinose i poreze + prireze. Kako je to moguće te kako to funkcionira?

Koji dan se računa kao dan nabave ako je fizička osoba gradila nekretninu?
Koji dan se računa kao dan nabave ako je fizička osoba gradila nekretninu?

Danom nabave nekretnine smatra se datum kupoprodajnog ugovora ili drugog dokumenta o stjecanju vlasništva. Ali kada je riječ o nekretnini koju je fizička osoba gradila, danom nabave smatra se datum kad je nekretnina osposobljena za upotrebu. Znači li to od uporabne ili od građevinske dozvole? Od kojeg dana teče rok od tri ili dvije godine mjerodavan za oporezivanje?

Mogu li otvoriti d.o.o. u Hrvatskoj ako radim u Njemačkoj?
Mogu li otvoriti d.o.o. u Hrvatskoj ako radim u Njemačkoj?

Trenutno radim u Njemačkoj i planiram otvoriti d.o.o za online trgovinu za hrvatsko tržište u Hrvatskoj. Mogu li biti zaposlen u inozemstvu, a biti direktor d.o.o.-a u Hrvatskoj? Mora li d.o.o. za online trgovinu imati zaposlenike? Koje doprinose i poreze mogu očekivati ukoliko će mi godišnji prihod iznositi 100.000 kuna?

Kome podnijeti ostavku na mjesto direktora u tvrtki kojoj je vlasnik tvrtka brisana iz registra?
Kome podnijeti ostavku na mjesto direktora u tvrtki kojoj je vlasnik tvrtka brisana iz registra?

Direktor sam i odgovorna osoba u tvrtki koja nema zaposlenih i koja nikad nije poslovala, vlasnik tvrtke je druga tvrtka koja je otišla u stečaj i brisana je iz registra. Kako mogu dati ostavku na mjesto direktora i odgovorne osobe, kome podnijeti ostavku ako više nema vlasnika?

Ako prebacim kredit u drugu banku, hoće li to pokrenuti otplatu kredita prema APN-u?
Ako prebacim kredit u drugu banku, hoće li to pokrenuti otplatu kredita prema APN-u?

Imam kredit za stan izgrađen po POS programu. Prvi dio cijene stana plaćen je u gotovini, drugi kreditom u komercijalnoj banci, a treći kreditom kod APN-a odnosno države. Nisam zadovoljan s kamatom, ali i općenito uslugom banke u kojoj imam kredit. Mogu li prebaciti kredit u drugu banku radi povoljnijih uvjeta? Hoće li me stara banka zbog toga na neki način penalizirati? Hoće li se to smatrati otplatom kredita u prvoj banci i time pokrenuti drugi dio kredita prema državi?

Što se događa s nasljedstvom kod odricanja u svoje ime?
Što se događa s nasljedstvom kod odricanja u svoje ime?

Otac je dobio poziv na prvo ročište, uredno potpisao preuzimanje poziva od poštara. U pozivu je bilo naglašeno da ako ne dođe na ročište i ne potpiše nijednu nasljedničku izjavu, smatrat će se da se ne odriče svog dijela. Zašto nije ispoštovana njegova volja s prvog ročišta? Smijem li kontaktirati dotičnog bilježnika? Ako se moj tata nasljedničkom izjavom ovjerenom kod javnog bilježnika odrekne izričito samo u svoje ime, da li svakome od nas (troje potomaka) treba pripasti po 1/3 njegova dijela ili neki drugi omjer?

Može li vlasnik druge nekretnine legalizirati i moju bez mojeg odobrenja?
Može li vlasnik druge nekretnine legalizirati i moju bez mojeg odobrenja?

Može li vlasnik druge nekretnine legalizirati moju lođu bez da se mene obavijesti i traži potpis da sam suglasna s legalizacijom? Koja su moja prava po tom pitanju?

Sud je odredio da nasljednici moraju platiti cijeli dug, što dalje?
Sud je odredio da nasljednici moraju platiti cijeli dug, što dalje?

Nakon smrti oca, u nastavljenom sporu koji je pokrenuo ovrhovoditelj radi namirenja duga od nasljednika, prvostupanjski sud donio je rješenje da nasljednici moraju isplatit očev cjelokupni dug. Nakon žalbe, drugostupanjski sud je potvrdio odluku prvostupanjskog. Što dalje činiti ako po zakonu RH nasljednici nasljeđuju dug iza roditelja samo do visine vrijednosti nasljeđene imovine?

Susjed je postavio ogradu na mojem zemljištu, mogu li ga tužiti?
Susjed je postavio ogradu na mojem zemljištu, mogu li ga tužiti?

Susjed je napravio ogradu kojom je prešao među (stupići su postojali, ali ih više nema i sumnjamo da ih je on povadio). Upozoren je više puta, no svaki put obeća da će maknuti ogradu i kaže da je samo privremena - to traje neke dvije godine. Mogu li ga tužiti i s koje osnove?