Burza odgovara

Prodaja voća i sokova na plažama
Prodaja voća i sokova na plažama

Htjela bih pokrenuti prodaju voća i voćnih sokova na plažama. Koristio bi se mobilni štand koji bi se premještao ručno i biciklom. Koje je uvjete potrebno zadovoljiti da bi se to realiziralo? Je li potrebno biti određene struke? Treba li imati poseban prostor za skladištenje i čišćenje voća, ili se to može raditi u vlastitom domu?

Javni natječaj još nije završio, a dio radova je već obavljen, što učiniti?
Javni natječaj još nije završio, a dio radova je već obavljen, što učiniti?

Susjed je otvorio automehaničarsku radionicu koja proizvodi veliku buku, kome da se obratim?
Susjed je otvorio automehaničarsku radionicu koja proizvodi veliku buku, kome da se obratim?

U susjedstvu je otvorena automehaničarska radiona iako urbanističkim planom nije predviđena (stambena namjena). Bavimo se turizmom i od cjelodnevne buke više ne znamo što činiti. Što je moguće napraviti, kome se obratiti kada nitko nema nadležnost, tako kažu, od kada je ukinuta urbanistička inspekcija koja je to nekada kontrolirala, a obveza nikome nije prenesena?

Tko ima pravo na stan koji smo otkupili od grada, a ugovor je kasnije proglašen ništavnim?
Tko ima pravo na stan koji smo otkupili od grada, a ugovor je kasnije proglašen ništavnim?

Prije 22 godine pojavila se Talijanka koja je naslijedila dvije kuće od pokojnog muža koji za života nije od nas niti od grada ništa tražio. Talijanka je tužila, 2010. godine ugovor je proglašen ništavnim, godine 2017. prodala je stan s time da je naša majka bila upisana u gruntovnicu u trenutku kupnje. Može li nas novi vlasnik istjerati iz stana? Koja su moja prava i kako ih najefikasnije ostvariti?

Može li se tražiti revizija ostavinskog postupka iz 1988. godine?
Može li se tražiti revizija ostavinskog postupka iz 1988. godine?

Ostavinskom raspravom od 16.12.1988. iza smrti mog oca, bez oporuke, moja majka, sad i ona pokojna, je naslijedila 1/7 kao i mi djeca. Zar nije trebala naslijediti polovinu plus 1/7 u očevom dijelu jer su kuću i sva dobra stekli u zajedništvu? Može li se tražiti revizija ili je po našem običaju sve u zastari?

HEP polaže pravo služnosti na moje zemljište, moraju li plaćati naknadu?
HEP polaže pravo služnosti na moje zemljište, moraju li plaćati naknadu?

Vlasnik sam zemljišta od cca 14.000 m2 u cijelosti. Od te površine 1 ha je šuma dok je ostatak livada kako se navodi u zemljišnim knjigama. HEP polaže pravo služnost koje nije na taj način upisano, a što sam im nudio uz uvjet da plaćaju koncesiju, ali od toga ništa

Može li se na međi graditi kamin?
Može li se na međi graditi kamin?

Smije li susjed na samoj međi graditi kamin?

Mogu li od grada otkupiti zemljište na kojem sam legalizirao građevinu?
Mogu li od grada otkupiti zemljište na kojem sam legalizirao građevinu?

Na gradskom zemljištu ilegalno je izgrađena građevina. Podnesen je zahtjev za legalizaciju koji je prošao i građevina je sada legalizirana. Parcela na kojoj je izgrađena građevina iznosi 300 m2, a sama građevina iznosi 30 m2. Je li grad dužan omogućiti kupnju zemljišta ispod građevine ili je potrebno otkupiti cijelu parcelu?

Mogu li otići na bolovanje za vrijeme probnog roka?
Mogu li otići na bolovanje za vrijeme probnog roka?

Potpisala sam ugovor na neodređeno s probnim radom od 6 mjeseci i u međuvremenu sam ostala trudna. Može li mi poslodavac dati otkaz u slučaju da ja prije isteka probnog roka otiđem na bolovanje?

Kako otvoriti web trgovinu za odjeću i obuću?
Kako otvoriti web trgovinu za odjeću i obuću?

Diplomirana sam magistrica povijesti i bibliotekarstva, no željela bih otvoriti web trgovinu za odjeću i obuću. S obzirom da imam završenu gimnaziju kao srednju školu, moram li raditi prekvalifikaciju za trgovca? Mogu li biti jedina zaposlena i voditi poslovanje i obavljati ostale poslove? Koji sve uvjeti moraju biti ispunjeni kako bih mogla otvoriti internet trgovinu?