Nasljedno pravo

Tko nasljeđuje imovinu očuha koji nije bio prijavljen na istoj adresi kao moja majka?
Tko nasljeđuje imovinu očuha koji nije bio prijavljen na istoj adresi kao moja majka?

Umro mi je očuh koji je bio u izvanbračnoj zajednici s mojom mamom 35 godina. Nije bio prijavljen na adresi gdje je živio s mamom. Bio je prijavljen na drugoj adresi, gdje je imao svoj stan koji je stekao prije nego je upoznao mamu. Tko sada ima pravo na stan? Očuh je imao rođake i nećake, nije imao svoje djece i nije se nikada ženio. Moram li dokazivati vanbračnu zajednicu i, ako da, kako?

Prodam li kuću, dijele li se novci između mene i moje djece?
Prodam li kuću, dijele li se novci između mene i moje djece?

Razvela sam se 2006., a suprug je umro 2007. bez oporuke. U tom trenutku imala sam u vlasništvu kuću koju smo zajedno stekli u braku, najprije kao korisnici stanarskog prava, a kasnije smo je otkupili. Vlasnički list glasi na mene jer je moj otac platio. Naše dvoje punoljetne djece bili su na ostavinskoj raspravi jedini nasljednici, a kuća nije bila predmet ostavine jer je glasila na mene. U slučaju prodaje kuće, na koji način dijelimo novce moje dvoje djece i ja?

Tko nasljeđuje imovinu u slučaju da supružnici nemaju djece ni živih roditelja?
Tko nasljeđuje imovinu u slučaju da supružnici nemaju djece ni živih roditelja?

U braku bez djece, roditelji bračnih drugova su umrli, jedini brat supruga je umro. Imaju li sin pokojnog brata i njegova djeca pravo na podjelu nasljedstva s preživjelom suprugom?

Pravo na nužni dio u slučaju postojanja oporuke
Pravo na nužni dio u slučaju postojanja oporuke

U glavnoj oporuci nasljednici smo brat i ja. U dodatku je jedini nasljednik brat. Imam li pravo na nužni dio koji je naveden u tom dodatku? Nasljedstvo je u česticama zemlje.

Imam li pravo na nužni dio ako je pokrenut postupak pobijanja dužnikovih radnji?
Imam li pravo na nužni dio ako je pokrenut postupak pobijanja dužnikovih radnji?

Moj otac je 2012. prepisao stan na majku no RH je išla na pobijanje dužnikovih pravnih radnji. Otac mi je umro. RH je zatražila nastavak postupka pa smo tužbu dobili mama, brat i ja jer smo se prihvatili nasljedstva. Sada mi je i majka umrla pa smo se brat i ja prihvatili nasljedstva stana. Imam li u tom postupku pravo tražiti nužni dio?

Imam li pravo na mirovinu izvanbračnog partnera nakon njegove smrti?
Imam li pravo na mirovinu izvanbračnog partnera nakon njegove smrti?

Živim s mužem 30 godina, ali nismo vjenčani. Imam li poslije njegove smrti pravo na mirovinu?

Odrekla sam se svog dijela ostavine u korist brata, mogu li sad ipak dobiti dio imovine?
Odrekla sam se svog dijela ostavine u korist brata, mogu li sad ipak dobiti dio imovine?

Moj je otac umro 2008 godine. U obitelji smo ostali moja majka, brat i ja. Na ostavini smo se moja majka i ja odrekle očevog dijela u korist brata. Moja majka je naslijedila financijski dio (dugove), ja nisam dobila ništa. Dakle, brat je postao nasljednik svega osim dugova, koji su ostali mojoj majci. Moja majka ima sve račune koji dokazuju da je podmiren financijski dio. Postoji li način na koji bih ja kao pokojnikova kćer mogla vratiti dio imovine koje sam se odrekla?

Mogu li biti izuzeta od plaćanja troškova sudskog vještaka kod razvrgnuća vlasništva?
Mogu li biti izuzeta od plaćanja troškova sudskog vještaka kod razvrgnuća vlasništva?

Mogu li biti izuzeta od plaćanja sudskog vještaka s obzirom da imam bolesnu kćer od psihoze i čeka red za dom, a ja imam malu mirovinu? Svi ostali suvlasnici su imućniji od mene i k tome imaju djecu koja su sposobna za rad.

U braku smo, ali ne živimo zajedno, imam li pravo na muževu mirovinu nakon njegove smrti?
U braku smo, ali ne živimo zajedno, imam li pravo na muževu mirovinu nakon njegove smrti?

Bila sam u braku 30 godina. Zadnjih 12 godina ne živimo zajedno, ali nismo se sudski rastali. Imam li poslije smrti supruga pravo na njegovu mirovinu?

Na ostavinsku raspravu nisu pozvani svi unuci pokojnog djeda, što učiniti?
Na ostavinsku raspravu nisu pozvani svi unuci pokojnog djeda, što učiniti?

Moj pokojni djed imao je dva braka. Iz prvog braka ima mog oca, iz drugog tri kćerke, polusestre mog oca. U kratkom razmaku umrli su i otac i djed. Djeca iza umrlog oca su prema zakonu nasljednici, ali nismo upisani u ostavinsku raspravu. Koje su nam pravne osnove i što učiniti?