Nasljedno pravo

Mogu li djeca pokojnog supruga osporiti ugovor o doživotnom uzdržavanju?
Mogu li djeca pokojnog supruga osporiti ugovor o doživotnom uzdržavanju?

Suprug i ja smo napravili ugovor o doživotnom uzdržavanju. U tom trenutku je imao punoljetnu djecu koja godinama nisu s njim u kontaktu. Suprug je umro nakon tri i pol godine od sklapanja ugovora. Naravno da sam uz njega bila do kraja, pokraj mene doma je i umro. Djeca sada žele osporiti ugovor i proglasiti ga neuračunljivim u trenutku sklapanja ugovora iako je imao liječnicku potvrdu da je psihički stabilan. Tada nije imao nikakvih psihičkih smetnji, a bolesti koje je imao nisu utjecale na rasudivanje. Mogu li stvarno oni koji se za njega nisu brinuli, nisu ga godinama vidjeli i čuli, poništiti ugovor?

Mogu li poslati nasljedničku izjavu pa da ne trebam dolaziti na ročište? Mogu li se odreći prava na žalbu?
Mogu li poslati nasljedničku izjavu pa da ne trebam dolaziti na ročište? Mogu li se odreći prava na žalbu?

Pozvan sam na sudsko ročište za ostavinski predmet. Mogu li samo poslati nasljedničku izjavu sa z.k. izvatkom da se prihvaćam nasljedstva i odričem žalbe, da ne dolazim na ročište pa da ostavina postane pravomoćna? Također, invalid sam. Mogu li poslati sudu dokaz da me oslobodi plaćanja sudske pristojbe u ostavinskom postupku?

Imam li pravo na nužni dio nakon smrti supruge mog pokojnog brata?
Imam li pravo na nužni dio nakon smrti supruge mog pokojnog brata?

Ukoliko je brat umro bez potomaka te je svu imovinu naslijedila njegova supruga, može li bratova sestra sada nakon smrti njegove supruge tražiti svoj nužni dio bratove imovine ili će sve naslijediti samo suprugina braća i potomci? Zašto bi njegova sestra bila isključena iz nasljedstva imovine koju je njezin brat stekao za života, ali je zbog njegove ranije smrti sve preneseno na njegovu suprugu te nakon smrti supruge sve naslijeđuju samo njezini rođaci. Što bi se moglo poduzeti?

Mogu li nasljedničku izjavu dati u inozemstvu?
Mogu li nasljedničku izjavu dati u inozemstvu?

Umrla mi je majka. Sud je mene i brata pozvao na ostavinsku raspravu. Mama je ostavila stan i grobno mjesto te neke parnične predmete. S obzirom da sam u Irskoj, mogu li u nasljedničkoj izjavi napisati da sam se s bratom dogovorio da dijelimo stan na pola te da ja uzimam parnične predmete, a brat također u nasljedničkoj izjavi da dijelimo stan po pola? Kako onda da dođem do pravomoćnog rješenja o nasljeđivanju?

Što se događa ako se ne može izvršiti dostava poziva na ostavinsku raspravu svim nasljednicima?
Što se događa ako se ne može izvršiti dostava poziva na ostavinsku raspravu svim nasljednicima?

Umrla mi je majka. Brat i ja smo nasljednici. Sutkinja je brata i mene pozvala na ostavinu. Sud sam o obavijestio da ne znam gdje mi je brat jer je u inozemstvu, nisam ga vidio pet godina. Sad je sutkinja pozvala samo mene, što da radim?

Imaju li nasljednici koji nisu pozvani na ostavinsku raspravu pravo na žalbu?
Imaju li nasljednici koji nisu pozvani na ostavinsku raspravu pravo na žalbu?

Je li pravno moguće da se završi ostavinska rasprava iza umrloga roditelja, a da sud kontaktira samo jednog nasljednika i na osnovu njegove izjave izda rješenje. Ostala tri nasljednika saznala su za to poslije 5 godina. Nakon izuzimanja kopija predmeta jasno se vidi manipulacija s adresama, preuzimanja pošte, sudac u rješenju uopće ne spominje ostala tri nasljednika... Tko je nadležan za žalbu?

Imam li pravo na nužni dio nakon smrti ujaka?
Imam li pravo na nužni dio nakon smrti ujaka?

Nakon smrti moga ujaka, nađena je oporuka kojom cijelu imovinu ostavlja na jednake dijelove trojici braće i svojoj majci (koja je umrla nedugo nakon sastavljanja oporuke).Moja majka nije imenovana nasljednicom i u međuvremenu je umrla, a ja sam njezina nasljednica. Kako se ujak nikad nije oženio ni imao djece, zakonski nasljednici su (ako sam u pravu) braća i sestra i njihovi potomci (roditelji su umrli). Mogu li tražiti nužni dio i koliko on iznosi?

Kako se pokreće postupak za nadoknadu nužnog dijela?
Kako se pokreće postupak za nadoknadu nužnog dijela?

Pokreće li se na ostavinskoj raspravi i postupak za nadoknadu nužnog dijela ili je to zasebna tužba? Ide li to automatski (ako se tako izjasnim na ostavinskoj) ili moram pokrenuti posebni postupak? Kolika je cijena za pokretanje postupka i koga tužim, nasljednike iz oporuķe? Koliko se otprilike čeka na presudu?

Majka je naslijedila imovinu i dugove mog oca. Sad je i ona umrla, naslijeđujem li ja i očeve dugove?
Majka je naslijedila imovinu i dugove mog oca. Sad je i ona umrla, naslijeđujem li ja i očeve dugove?

Prije par godina umro mi je otac. Naslijedila ga je majka. Otac mi je imao dugove za režije i kredite. Majka mi je konstantno zbog toga bila ovršena. Vjerujem da nije vratila dugove od pokojnog oca. Sad je i ona umrla. Ako se prihvatim njezinog nasljedstva, odgovaram li i za očeve dugove?

Osam godina nakon smrti majke i ostavinske rasprave kontaktirali su nas u vezi kredita, što dalje?
Osam godina nakon smrti majke i ostavinske rasprave kontaktirali su nas u vezi kredita, što dalje?

Prije osam godina majka je umrla i ostavila kuću po pola meni i bratu. Prije par dana je bratu došao papir od B2 kapitala da je nasljedio kredit od majke, kako on, tako i ja.U vlasničkom listu jasno piše da nema tereta. Sve ove godine nas nitko nikada nije kontaktirao, na ostavinskoj nije bilo priče o nikakvom kreditu. Možete li mi pomoći kakvim savjetom?