Nasljedno pravo

Može li izvanbračni partner naslijediti stan od partnerice koja je isti naslijedila od bivšeg supruga?
Može li izvanbračni partner naslijediti stan od partnerice koja je isti naslijedila od bivšeg supruga?

Može li izvanbračni partner naslijediti stan pokojne partnerice koja je stan naslijedila od pokojnog supruga?

Može li oporuka pobiti ugovor o uzdržavanju?
Može li oporuka pobiti ugovor o uzdržavanju?

Može li oporuka stara 10 godina pobiti ugovor o uzdržavanju sklopljen 3-4 godine prije smrti?

Možemo li tražiti naknadu troškova sahrane od osobe koja oporučno naslijeđuje nekretnine ujaka?
Možemo li tražiti naknadu troškova sahrane od osobe koja oporučno naslijeđuje nekretnine ujaka?

Godine 2017. je umro naš ujak, trošak sahrane je platio moj brat. Zadnji dan ostavinske se pojavila neka gospođa s oporukom gdje piše da ona nasljeđuje zemlju mog ujaka. Konačna ostavinska rasprava će biti za mjesec dana. Naš odvjetnik nas nije obavijestio o mogućnosti parnice zbog čudne oporuke psihički bolesnog ujaka. Je li u ovoj fazi kasno za parnicu? Postoji li zakonska osnova da od oporučne nasljednice potražujemo dio troška sahrane? Nailazim na različite odgovore, a ne želim ići i u taj trošak ako nema smisla. Odvjetnik je rekao da možemo, a da će sud postupiti prema Zakonu - i dalje ne znam imamo li pravo na dio troška sahrane ili ne.

Naslijedio sam nekretninu, ali i dugove, može li se vjerovnik naplatiti i iz imovine koju nisam naslijedio?
Naslijedio sam nekretninu, ali i dugove, može li se vjerovnik naplatiti i iz imovine koju nisam naslijedio?

Vidim iz vaših odgovora da se odgovara za dugove u visini vrijednosti naslijeđenog. Ima li vjerovnik pravo naplatiti se s mog vlastitog računa za naslijeđene dugove bez obzira ako i ne uspijem prodati naslijeđenu nekretninu?

Mogu li tražiti odgodu ostavinske rasprave?
Mogu li tražiti odgodu ostavinske rasprave?

Imam li pravo tražiti odgodu ostavinske rasprave (jedini sam nasljednik) budući da bilježnik nema uvid u dugove, a iz neslužbenih izvora saznajem da je moguće da ih je pokojnik imao?

Može li me brat zastupati u postupku za naknadu štete koji sam naslijedio od majke?
Može li me brat zastupati u postupku za naknadu štete koji sam naslijedio od majke?

Naslijedio sam parnični postupak od majke za naknadu štete. Ne želim više raditi s njenim odvjetnikom. S obzirom da živim u Francuskoj, može li me brat zastupati u ovom predmetu?

Gdje se pokreće ostavinska rasprava – tamo gdje je pokojnik imao prebivalište ili tamo gdje mu je imovina?
Gdje se pokreće ostavinska rasprava – tamo gdje je pokojnik imao prebivalište ili tamo gdje mu je imovina?

Pokreće li se ostavinska rasprava po službenoj dužnosti nakon smrti osobe ili je pokreću zainteresirane osobe iz nasljednog reda? Koji sud ili bilježnik je nadležan, onaj iz mjesta gdje je osoba imala prebivalište, ali nema imovine (Zagreb) ili gdje se nekretnina nalazi (Rijeka)?

Mogu li nakon njene smrti nasljednici potraživati novac s majčinog računa za koji me opunomoćila?
Mogu li nakon njene smrti nasljednici potraživati novac s majčinog računa za koji me opunomoćila?

Imaju li ostali nasljednici pravo tražiti svoj nužni dio u naravi, točnije novac nakon majčine smrti? Majčin sam opunomoćenik na njen račun zadnjih 25 godina. Majčin novac prebacila sam na svoj račun s kojim plaćam sve njene troškove.

Smiju li majka i djeca ostati živjeti u svekrvinoj kući nakon njene smrti?
Smiju li majka i djeca ostati živjeti u svekrvinoj kući nakon njene smrti?

Kada je umro moj svekar, moj suprug i brat prihvatili su svoj dio nasljeđa i ustupili svojoj majci koja je prihvatila. Nakon toga je umro moj suprug i iza sebe je ostavio dugove koje sam ja uzela na sebe da sina i kćer ne opterećujem. Sada je umrla svekrva na koju sve glasi i mi živimo u toj kući. Imamo li djeca i ja pravo tu ostati? Njen drugi sin ne razgovara s nama i bojimo se da će nam uzeti naš dio.

Majka je imovinu prepisala jednom sinu, imaju li djeca drugog pokojnog sina pravo na dio imovine?
Majka je imovinu prepisala jednom sinu, imaju li djeca drugog pokojnog sina pravo na dio imovine?

Suprug je umro prije 2 godine. Godinu dana nakon njegove smrti njegova majka je njegovom bratu prepisala skoro svu imovinu bez da smo bili obaviješteni ja i djeca, jer smo iz te kuće izbačeni godinu nakon muževe smrti. Imam li pravo žalbe i koja je procedura? Mogu li djeca dobiti ono što bi njihovom ocu pripadalo u slučaju da je njegova majka umrla prije njega?