Poduzetnik

Direktori i vlasnici - porezni status

13.11.2018.

Spremaju se novi propisi vezani uz plaćanje doprinosa za članove uprave i omogućit će se rad umirovljenika s prijevremenim mirovinama

Poduzetnik

Kada i kome izdati račun?

30.10.2018.

Račun se u pravilu izdaje u trenutku isporuke, ali moguće je to učiniti i kasnije uz ispravno navođenje tog vremena isporuke

Poduzetnik

Kada i kako u VIES bazu?

23.10.2018.

Ako niste u sustavu PDV-a i isporučujete dobra u EU, ne morate se uključiti u VIES bazu

Poduzetnik

Ugovor o radu i ugovor o djelu

16.10.2018.

Ugovor o radu je oblik zapošljavanja, dok ugovor o djelu to nije. Ovaj potonji možemo smatrati oblikom angažiranja suradnika, ali ne i zapošljavanja

Poduzetnik

Je li moguće biti ‘samo’ poduzetnik?

09.10.2018.

Ne zanima ga zdravstveno osiguranje i ne zanima ga neka buduća mirovina; on namjeravam za sve to zaraditi iz svojeg poduzetništva i birat će za svoj novac tko će ga liječiti i sam će si osigurati starost pametnim ulaganjima

Poduzetnik

Što su primici u naravi?

02.10.2018.

Ako osoba koja je primila nešto u naravi nije zaposlenik poduzeća, primitak se obračunava kao drugi dohodak (kolokvijalno: honorar)

Poduzetnik

Troškovi i refundacije

25.09.2018.

Obrtnici moraju točno navesti svrhu podizanja gotovine radi naknade putnih troškova

Poduzetnik

Tko treba angažirati knjigovođu?

18.09.2018.

Čak i paušalno oporezovani obrtnik koji nije vičan voditi poslovne knjige i podnositi izvješća koja su mu propisana može angažirati knjigovođu

Poduzetnik

Imati istovremeno obrt i poduzeće ?

11.09.2018.

Ono što najčešće motivira poduzetnike da posluju kroz dva poslovna oblika je ostanak ispod limita za sustav PDV-a, koji je 300.000 kn i koji se, naravno, odnosi na svaki poslovni subjekt