Krediti i dugovi

Kada se briše zabilježba spora iz zemljišnih knjiga?

05.06.2018.

Godine 2013. RH je pokrenula tužbu za pobijanje dužnikovih pravnih radnji, jer je suprug prepisao stan na mene. Došlo je do prekida postupka 2015. Do sada RH nije nastavila postupak. Zabilježba stoji u zemljišnim knjigama. Koji je rok za zabilježbu, nakon koliko vemena se briše?

Krediti i dugovi

Dobila sam rješenje o obustavi ovrhe, je li sada sve gotovo?

02.06.2018.

Od suda sam dobila sljedeće: “Obustavlja se ovrha odrađena ovosudnim rješenjem o ovrsi na temelju vjerodostojne isprave gore navedenog poslovnog broja te se ukidaju sve ovršne radnje... Slijedom navedenog, budući da ovrhovoditelj u datom roku nije postupio po predmetnom zaključku niti je sudu dostavio podatke o tome gdje se nalaze pokretnine ovršenika, ovrhu je nemoguće provesti…” Kako sam se prije 10 godina udala i promijenila adresu i prezime nisam znala o ovome, nisam ni znala da sam bila dužna. Potpisala sam da se ne žalim na ovu odluku suda. Je li obustava sada gotova ili ne?

Krediti i dugovi

Vratila sam se u Hrvatsku, imam dug u Švicarskoj

30.04.2018.

Vratila sam se živjeti u Hrvatsku iz Švicarske gdje imam kredit u visini 40.000 franaka. Dobila sam pismo iz Švicarske da vratim dug ili će u Hrvatskoj potraživati naplatu preko partnera. Nemam tekući račun niti radim. Što će oni sada poduzeti?

Krediti i dugovi

Kako da se naplatim od supruge dužnika koji je preminuo?

03.04.2018.

Pokojnik mi je ostao dužan, za što imam i priznanicu. Uvidom u zemljišne knjige saznao sam da je njegova supruga vlasnik stana, ali ga nije prijavila u ostavinskom postupku. Ostavina se uopće nije provodila, jer je rekla da ne posjeduje ništa. Kako da se naplatim? Pokojnik ima još i jednu sestru.

Krediti i dugovi

Dužnik je otišao raditi u Njemačku, banka naplaćuje dug od solidarnog dužnika

05.03.2018.

Solidarni sam dužnik po kreditu. Dužnik je otišao na rad u Njemačku i prestao je plaćati rate. Banka uredno naplaćuje rate od moje plaće. Zbog čega se banka ne naplaćuje od dužnika koji je tamo uredno prijavljen i prima plaću? Na koji način mogu pokrenuti tužbu za dosadašnju naplatu dužnikova kredita?

Krediti i dugovi

Koji je zakonski rok za rješavanje prigovora na rješenje o ovrsi?

06.02.2018.

U prosincu 2013. godine sam uredno u roku osam dana podnijela prigovor javnom bilježniku za naplatu potraživanja po kreditnoj kartici, jer po mojim uplatama s evidentiranim uplatnicama ne postoji dugovanje. Međutim, tek sam sad, nakon pune četiri godine, dobila poziv sa suda na ročište, pa me zanima koji je zakonski rok za riješavanje po prigovoru i tko će te kamate plaćati. Odnosi li se rok od osam dana samo na nas obične građane, a drugo kako bude?

Krediti i dugovi

Kako odgoditi ili prekinuti provedbu ovrhe?

19.12.2017.

Preminuo mi je otac. Naslijedio sam samo 2.400 kuna mirovine. Prije par dana ostao sam u šoku jer blokirani su mi računi. Otišao sam na FINA-u i dobio rješenje od suda da je otac ostao dužan Croatia osiguranju nekih 3.000 kuna, a dug se popeo na 12.000 kuna. Mama i brat su mi ustupili svoj dio nasljedstva. Napisao sam u žalbi da sam platio troškove sprovoda koji iznose oko 12.000 kuna, a naslijedio sam samo 2.400 kuna i svaki mjesec mi uzimaju 1/3 plaće. Što da radim? Plaća mi iznosi oko 5.000 kuna, imam kredit i sada još blokada.

Krediti i dugovi

Vrijedi li zastara duga za porez za cestovna vozila ako postoji zabilježba na auto?

13.12.2017.

Porezna mi je stavila zabilježbu na auto, normalno sam ga registrirala do 2015. godine. Novim zakonom dug poreza za cestovna vozila zabilježen je na MUP-u te ga više ne mogu registrirati. Godine 2015. pozvala sam se na zastaru za sav porezni dug i dobila rješenje o zastari dugovanja. Međutim, odlaskom na MUP dugovanje nije izbrisano i šalju me u poreznu upravu, a tamo dobivam odgovor kako, s obzirom da imam zabilježbu, dug mi ne može biti izbrisan. Kako je onda porezna mogla izdati rješenje? Jer, morali su vidjeti zabilježbu koju su sami stavili. Mogli su se na isto i žaliti u roku od 30 dana, a nisu! Meni ne smeta zabilježba, vec samo dug, što sada?