Krediti i dugovi

S bivšim suprugom sam ugovorila prestanak mojeg sudužništva, no nije još ništa poduzeo. Što da učinim?

20.02.2017.

Bivši suprug je nositelj nenamjenskog kredita, a ja sam sudužnik. Novac je potrošen na obnovu kuće u kojoj je on ostao živjeti. Kod javnog bilježnika smo sklopili ugovor da će me u kratkom roku skinuti sa sudužničkog položaja. Od tada su prošle četiri godine. Razmišljam putem suda zatražiti da to učini. Imam li pravnu osnovu i može li mi banka praviti problem?

Krediti i dugovi

Je li božićnica izuzeta od ovrhe?

16.01.2017.

Božićnica nije izuzeta od ovrhe - tako kaže zakon RH. Znači li to da nije u cijelosti izuzeta od ovrhe ili se raspoređuje po postotku kao i plaća? Npr. ako je božićnica 200 kn, znači li to da se u cijelosti isplati na nezaštićeni dio računa ili se od tih 200 kn oduzmu dvije trećine, a samo jedna trećina uplati na nezaštićeni dio?

Krediti i dugovi

Je li u zastari ovrha za dug iz 2001. godine koju je pokrenula tvrtka u likvidaciji?

16.11.2016.

Dobila sam prijedlog za ovrhu od Općinskog suda u Rijeci, za kredit kojem sam bila jamac. Kredit je bio nenamjenski gotovinski podignut u Investicijsko komercijalnoj štedionici b.b. Zagreb. Kredit je podignut 29.06.1998. Postupak je pokrenut 19.09.2001., a rješenje sam dobila prije nekoliko dana (rujan 2016.). Je li u ovom slučaju nastupila zastara? Napominjem da je investicijsko kreditna štedionica u likvidaciji od 2000. godine, a tvrtka u kojoj smo radili više ne postoji. U rješenju nema naznaka vodi li slučaj koji javni bilježnik niti piše da imam pravo na žalbu.

Krediti i dugovi

Suprug je otišao u inozemstvo i ne plaća alimentaciju, kako to naplatiti?

06.10.2016.

Bivši suprug otišao je u Njemačku i ne plaća alimentaciju. Ne ostvaruje nikakav kontakt s djecom, ali znam grad u kojem se nalazi. Kako to naplatiti? Mislim da je zgodno napomenuti da se u sličnoj situaciji nalaze mnoga djeca i njihove majke jer je iseljavanje kod nas jako popularno, a pogotovo kao način bijega od obaveza.

Krediti i dugovi

Odlazak u inozemstvo i otplata kredita putem administrativne zabrane

03.10.2016.

Planiram dati otkaz kod trenutnog poslodavca, jer sam dobila priliku za posao u Njemačkoj. Trenutno imam kredit u OTP banci. Kredit se ne naplaćuje putem trajnog naloga, već putem administrativne zabrane. Uredno otplaćujem kredit i nastavit ću s uplatama iz Njemačke. Je li administrativna zabrana zapljena plaće u slučaju da se kredit ne plaća uredno, budući da mi taj pojam nije jasan, a naveden je u dokumentaciji u kreditu? Hoću li imati problema s odlaskom u inozemstvo i davanjem otkaza zbog navedene administrativne zabrane? Moram li obavijestiti banku o davanju otkaza ili to čini poslodavac? Od instrumenta osiguranja imam samo policu životnog osiguranja.

Krediti i dugovi

Tko se sve može pozivati na odredbe Općeg poreznog zakona o zastari?

12.09.2016.

Molim da mi objasnite ovaj članak o prekidu zastare: „Članak 95., ..., (2) Tijek zastare prava na povrat poreza, kamata i troškova ovrhe prekida se svakom radnjom poreznog obveznika dostavljenom na znanje poreznom tijelu radi ostvarenja prava na povrat poreza naplaćenog bez pravne osnove ili više plaćenog poreza, kamata i troškova ovrhe. (3) Nakon poduzetih radnji iz stavka 1. ili 2. ovoga članka zastarni rok počinje ponovno teći.“ Za koja službena tijela osim Porezne uprave on vrijedi? U našem slučaju, Hrvatske vode se pozivaju na taj članak i odbijaju zastaru prema Zakonu o obveznim odnosima. Tko ima pravo pozivati se na taj članak s obzirom da se zakon (što proizlazi i iz njegovog imena) odnosi na poreze? Što je definicija službene radnje? Zašto zakon to ne definira pravilno i time onemogući proizvoljno tumačenje od strane "jačih igrača"?