Porezi

Plaćam li porez na promet nekretnina ako roditeljima prodam stan?

09.06.2018.

Ako mogu roditelju (ili roditeljima) darovati nekretninu i pri tome ne platiti porez na promet nekretnina, mogu li roditelju (ili roditeljima) prodati nekretninu za iznos višestruko manji od tržišnog, a da pri tome porez na promet nekretnina platim po prodajnoj cijeni, ili bi porezna uprava porez na promet nekretnina razrezala po vlastitoj procjeni tržišne vrijednosti iste nekretnine?

Porezi

Plaćam li porez na dohodak ako sam prodao nekretninu koju sam dobio darovnim ugovorom?

28.02.2018.

Prije dvije godine sam darovnim ugovorom od majke dobio nekretninu. Prije godinu dana sam ju prodao, ali na način da je u kupoprodajnom ugovoru naglašeno da će se kupac uknjižiti kao vlasnik tek mojom tabularnom izjavom, budući da je istim ugovorom određena prodaja kuće na 27 rata, 2 godine i 3 mjeseca. Kupac je već platio porez na promet nekretnina. Jesam li dužan platiti porez na dohodak od imovine budući da će kupac biti uknjižen tek u veljači 2020., dakle, četiri godine od mojeg stjecanja vlasništva? I možda još jedna činjenica, prodao sam ju za 30 posto manju cijenu od one koja je stavljena u darovni ugovor.

Porezi

Želim darovati nekretninu koju sam stekla ugovorom o dosmrtnom uzdržavanju

25.10.2017.

Dana 07.09.2011. dobila sam rješenje o plaćanju poreza na promet za nekretninu koju sam dobila ugovorom o dosmrtnom uzdržavanju s ocem. U roku od 30 dana sam podnijela žalbu jer je Ugovor sačinjen u periodu kad su u poreznom smislu bili izjednačeni ugovori o doživotnom i dosmrtnom uzdržavanju. Do danas nisam dobila nikakvo povratno pismeno o tome, a prošlo je šest godina. Sada bih ja tu nekretninu darovala svom sinu. Je li tu nastupila zastara u slučaju da porezna uprava eventualno ipak zatraži plaćanje tog poreza? Hoće li moj sin biti obvezan platiti porez po tom darovnom ugovoru ili vrijedi oslobođenje po prvoj liniji srodnosti?

Porezi

Plaćanje poreza na imovinu stečenu ugovorom o dosmrtnom uzdržavanju

22.11.2016.

Moram li plaćati porez na auto ako mi ga je djed ostavio preko ugovora o dosmrtnom uzdržavanju? Ugovor je od prošle godine, nekretnine su prebačene odmah, a auto nije. U poreznoj su mi rekli da moram platiti porez na auto i da moram platiti kamate jer nisam ranije prijavio nasljedstvo