Porezi

Želim darovati nekretninu koju sam stekla ugovorom o dosmrtnom uzdržavanju

25.10.2017.

Dana 07.09.2011. dobila sam rješenje o plaćanju poreza na promet za nekretninu koju sam dobila ugovorom o dosmrtnom uzdržavanju s ocem. U roku od 30 dana sam podnijela žalbu jer je Ugovor sačinjen u periodu kad su u poreznom smislu bili izjednačeni ugovori o doživotnom i dosmrtnom uzdržavanju. Do danas nisam dobila nikakvo povratno pismeno o tome, a prošlo je šest godina. Sada bih ja tu nekretninu darovala svom sinu. Je li tu nastupila zastara u slučaju da porezna uprava eventualno ipak zatraži plaćanje tog poreza? Hoće li moj sin biti obvezan platiti porez po tom darovnom ugovoru ili vrijedi oslobođenje po prvoj liniji srodnosti?

Porezi

Plaćanje poreza na imovinu stečenu ugovorom o dosmrtnom uzdržavanju

22.11.2016.

Moram li plaćati porez na auto ako mi ga je djed ostavio preko ugovora o dosmrtnom uzdržavanju? Ugovor je od prošle godine, nekretnine su prebačene odmah, a auto nije. U poreznoj su mi rekli da moram platiti porez na auto i da moram platiti kamate jer nisam ranije prijavio nasljedstvo

Porezi

Može li mi porezna uprava zaračunati porez na režije koje ja plaćam za najmoprimce?

19.08.2016.

Do sada mi Porezna uprava nije naplaćivala porez za režijske troškove koje su potrošili drugi, a koje ja podmirujem. No, sada mi prijeti da ću čak i unatrag platiti porez na režijske troškove, dakle, na struju, vodu i plin koji su potrošili drugi. Dopušta li Zakon o najmu stana zaista službenicima Porezne uprave da mi režijske troškove iz Ugovora o najmu, koji su u ugovoru izraženi u posebnoj točci odvojeno od točke o visini stanarine, uračunaju u poreznu obvezu?

Porezi

Nakon odobrenja, nemogućnosti plaćanja i ukidanja reprograma duga, što s mojim dugom dalje?

16.03.2016.

Imam porezni dug, najviše za PDV za 2007. godinu. Prije 5 godina zatvorila sam obrt, a 2013. potpisala sam zahtjev za reprogram duga građana. U travnju 2014. odobren mi je reprogram, platila sam jednu ratu, dalje nisam mogla. U prosincu 2014. ukida se reprogram. U zakonu se kaže da za vrijeme reprogramirane naplate zastara ne teče. S obzirom na sve, je li nastupila apsolutna zastara? Što mi je činiti ako nije, kako se računa u mom slučaju?

Porezi

Plaćanje poreza kod stjecanja suvlasništva na nekretnini

06.07.2015.

Mladić i djevojka kupili su stan čime je riješeno njihovo stambeno pitanje. Suvlasnički odnos se prekida te djevojka prenosi svoje suvlasništvo na mladićevu majku. Majka time prvi puta postaje vlasnikom ikakve nekretnine. Je li majka obavezna platiti porez na svoj dio nekretnine ili je oslobođena plaćanja poreza prema Zakonu o porezu na promet nekretnina koji spominje osobu koja stječe određene posebne dijelove nekretnine razvrgnućem suvlasništva ili pri diobi zajedničkog vlasništva nekretnina pri čemu omjer stečenog posebnog dijela odgovara omjeru idealnog suvlasničkog dijela na toj cijeloj nekretnini prije razvrgnuća suvlasništva ili diobe zajedničkog vlasništva?

Porezi

Porezni tretman otuđene nekretnine člana uže obitelji kod kupovine prve nekretnine

13.04.2015.

Suprug je od roditelja darovnim ugovorom u ožujku 2012. dobio kuću te je bio oslobođen plaćanja poreza. Ukoliko bi on tu istu kuću u travnju 2015. darovao svojim roditeljima bi li on ili njegovi roditelji morali platiti neki od poreza (porez na nekretnine, porez na dohodak ili dr.)? Drugo pitanje odnosi se na kupnju prve nekretnine za rješavanje stambenog pitanja. Jesam li porezni obveznik ja kao stjecatelj nekretnine ili ja i članovi moje obitelji? Ukoliko je moj suprug otuđio nekretninu hoće li ta nekretnina biti uzeta u izračun vrijednosti nekretnina?