Porezi

Jesu li donacije školstvu porezno priznati trošak?
Jesu li donacije školstvu porezno priznati trošak?

Spadaju li donacije školstvu u donacije koje su odbijaju od poreza?

Kako riješiti porezni dug?
Kako riješiti porezni dug?

Imam dug za porez na stan, ovrhom su mi sjeli na tekući račun, no kako imam kredit za auto pod administrativnom zabranom, ne mogu se naplatiti jer rata za auto prelazi 1/3 plaće. Kako da počnem otplaćivati taj dug? Postoji li neki rok nakon kojeg se ovrha provodi na drugim sredstvima, npr. na polovici stana koje sam vlasnik?

Oporezivanje obiteljske mirovine iz Švedske
Oporezivanje obiteljske mirovine iz Švedske

Moja majka prima obiteljsku mirovinu iz Švedske. Je li Hrvatska sa Švedskom sklopila sporazum o izbjegavanju dvostrukog oporezivanja i kada? Treba li prijaviti tu mirovinu za porez?

Porezno oslobođenje kod darovnih, doživotnih i dosmrtnih ugovora
Porezno oslobođenje kod darovnih, doživotnih i dosmrtnih ugovora

Kako je reguliran porez na promet nekretnina kod darovnih, doživotnih i dosmrtnih ugovora za zakonske nasljednike prvog zakonskog reda? U ovom slučaju radi se o prvoj nekretnini za stjecatelja.

Darovao bi stan prijateljima
Darovao bi stan prijateljima

Svojim odanim prijateljima koji su mi spasili život darovat ću stan kojeg posjedujem 1/1 s time da u njemu živim do smrti, a nakon toga prelazi u njihovo vlasništvo. Po mojoj logici mislim da bi onda platili porez na procijenjenu vrijednost, međutim porezna uprava zahtjeva da se plati porez odmah. Što da radim?

Fiskalizacija za trgovine na otvorenom
Fiskalizacija za trgovine na otvorenom

Jesu li trgovine na otvorenom, prema novom Zakonu o fiskalizaciji u prometu gotovinom, obveznici fiskalizacije od 01.07.?

Zastara pretplate PDV-a
Zastara pretplate PDV-a

Kada nastupa apsolutna zastara pretplate PDV-a. Nakon 3 ili 5 godina?

Naknadno oslobađanje od poreza za prvu nekretninu zbog prenamjene iz poslovnog u stambeni prostor
Naknadno oslobađanje od poreza za prvu nekretninu zbog prenamjene iz poslovnog u stambeni prostor

Prije pet godina kupila sam etažu kuće koja nije imala uporabnu dozvolu i koja se vodila kao poslovni prostor. Prije kupnje sam zatražila od nadležnih u općini dozvolu za prenamjenu u stambeni prostor. Ako je to ozakonjeno i ako osoba ne plaća porez za prvu nekretninu, mogu li moji unuci sada biti oslobođeni plaćanja poreza?

Porez kod prodaje darovane nekretnine
Porez kod prodaje darovane nekretnine

Djed je za života darovao unuku stan, za što je bio oslobođen plaćanja poreza. Ukoliko bi unuk htio taj stan, sad u njegovom vlasništvu, prodati, a nisu protekle tri godine od dana stjecanja vlasništva, je li obvezan platiti porez?

Porezni tretman naknade za topli obrok i dnevnice
Porezni tretman naknade za topli obrok i dnevnice

Računa li se naknada za topli obrok za djelatnike u poreznu olakšicu? Također, zašto je dnevnica od 170 kuna određena za put dulji od 12 sati? Moji vozači voze otprilike 450 km u vremenu 9 do 10 sati, a ja im nemam pravo isplatiti punu dnevnicu nego samo polovinu dnevnice.