Imam li pravo, nakon što je otac djeteta 14 godina nakon rastave koristio pravo na poreznu olakšicu na dijete, to pravo sada zatražiti ja kao majka i koristiti ga do kraja djetetovog školovanja? Dijete je sada u 4. razredu gimnazije. Ako da, na koji način mogu ostvariti to pravo, ako se otac bude odupirao prijedlogu?


Ovo područje regulirano je odredbama Zakona o porezu na dohodak i Pravilnika o porezu na dohodak. Članak 55. Pravilnika propisuje da, ukoliko više osoba uzdržava djecu, osobni odbitak za uzdržavanu djecu se ravnomjerno raspoređuje između obveznika uzdržavanja, osim u slučaju da se obveznici uzdržavanja drugačije dogovore.

Ako ne postoji dogovor između Vas i bivšega supruga, dopisom se obratite nadležnoj Poreznoj upravi s pozivom na članak 55. Pravilnika i zatražite da se olakšica ravnomjerno rasporedi na Vas i oca djeteta. Uz dopis dostavite Presudu o razvodu braka i Porezna uprava će u tom slučaju izvršiti izmjene poreznih kartica oba roditelja, neovisno o pristanku oca djeteta te ih dostaviti poreznim obveznicima odnosno njihovim poslodavcima.

Cijela olakšica može biti prenesena na Vas samo ako se o tome sporazumijete s bivšim suprugom, ako i on uzdržava dijete, barem u vidu mjesečnih iznosa uzdržavanja (alimentacija).