Nikola Pranjić, dipl. iur.


Članci autora
Imam li pravo na naknadu za odvojeni život ako živim s roditeljima?
Imam li pravo na naknadu za odvojeni život ako živim s roditeljima?

Dobila sam posao na otoku Hvaru u osnovnoj školi. S obzirom da inače živim s roditeljima i prijavljeni smo u Splitu na zajedničkoj adresi, ,postoje li uvjeti za ostvarivanje naknade za odvojeni život?

Tko plaća zamjenu bojlera u stanu, najmodavac ili najmoprimac?
Tko plaća zamjenu bojlera u stanu, najmodavac ili najmoprimac?

Najmoprimac sam tri godine i nedavno mi se pokvario bojler u kupatilu. Kupila sam novi i sad me zanimatreba li mi vlasnik stana podmiriti taj trošak, s obzirom da u ugovoru nismo ništa naveli o bilo kakvim oštećenjima, popravcima, kvarovima?

Nasljedstvo i dugovi ostavitelja iz inozemstva
Nasljedstvo i dugovi ostavitelja iz inozemstva

Svekrvina majka je živjela u Švicarskoj (nisu bile u kontaktu). Jednog dana je samo osvanuo dopis iz porezne uprave jednog švicarskog kantona da je dotična umrla i ostavila dug od 20.000 franaka i da to svekrva namiri, napominjem da svekrva nije ni znala da joj je umrla mama. Mi smo dogovorili da ništa ne želimo ni potražujemo, no oni uporno šalju dopise o namirenju duga. Trebamo li se bojati ovrhe?

Tko će naslijediti imovinu supruga koji ima djecu iz prošlih brakova?
Tko će naslijediti imovinu supruga koji ima djecu iz prošlih brakova?

Muž ima vanbračno dijete, ima sina iz prvog braka, ima sina iz drugog braka i iz tog drugog braka ima i kćer od pokojne žene, dakle, nije njegova. U braku smo 27 godina, zajedničke djece nemamo, ja imam kćer iz prvog braka. Možete li mi pojasniti kakva tko nasljedna prava ima nakon njegove smrti?

Hoće li pokretanje tužbe odgoditi prijenos vlasništva kod ugovora o doživotnom uzdržavanju?
Hoće li pokretanje tužbe odgoditi prijenos vlasništva kod ugovora o doživotnom uzdržavanju?

Ako postoji ugovor o doživotnom uzdržavanju, odgađa li pokretanje tužbe njegovo izvršenje u slučaju da primatelj uzdržavanje premine? Osobe koje bi trebale naslijediti imovinu ne poštuju obveze ugovora.

Što će biti s dugom po tekućem računu iz 2014. godine?
Što će biti s dugom po tekućem računu iz 2014. godine?

Imam dug iz 2014. godine po tekućem računu od nekih tisuću kuna koje je Raiffeisen banka prodala još 2015. godine Primo solventu, a oni odvjetničkom društvu Mađarić da bi dug sad uzela firma B2. Od sudskih postupaka nije ništa stizalo na adresu, samo su navedene firme zvale. Dug je sad 4 tisuće kuna. Je li moguće pozvati se na zastaru i po kojem članku?

Nastupa li zastara automatizmom ili trebam podnijeti zahtjev?
Nastupa li zastara automatizmom ili trebam podnijeti zahtjev?

Kao bivši obrtnik bio sam dužan najam za poslovni prostor, međutim od tad je prošlo već više od 3 godine. Nastupa li zastara automatizmom ili moram podnijeti kakav zahtjev za podnošenje zastare? Napominjem da nikada nisam dobio nikakvu opomenu ili obavijest od grada.

Javni natječaj još nije završio, a dio radova je već obavljen, što učiniti?
Javni natječaj još nije završio, a dio radova je već obavljen, što učiniti?

Susjed je otvorio automehaničarsku radionicu koja proizvodi veliku buku, kome da se obratim?
Susjed je otvorio automehaničarsku radionicu koja proizvodi veliku buku, kome da se obratim?

U susjedstvu je otvorena automehaničarska radiona iako urbanističkim planom nije predviđena (stambena namjena). Bavimo se turizmom i od cjelodnevne buke više ne znamo što činiti. Što je moguće napraviti, kome se obratiti kada nitko nema nadležnost, tako kažu, od kada je ukinuta urbanistička inspekcija koja je to nekada kontrolirala, a obveza nikome nije prenesena?

Tko ima pravo na stan koji smo otkupili od grada, a ugovor je kasnije proglašen ništavnim?
Tko ima pravo na stan koji smo otkupili od grada, a ugovor je kasnije proglašen ništavnim?

Prije 22 godine pojavila se Talijanka koja je naslijedila dvije kuće od pokojnog muža koji za života nije od nas niti od grada ništa tražio. Talijanka je tužila, 2010. godine ugovor je proglašen ništavnim, godine 2017. prodala je stan s time da je naša majka bila upisana u gruntovnicu u trenutku kupnje. Može li nas novi vlasnik istjerati iz stana? Koja su moja prava i kako ih najefikasnije ostvariti?