Nikola Pranjić, dipl. iur.


Članci autora
Sklopila sam darovni ugovor s bratom, još se nije upisao kao vlasnik, postoji li zastara za ugovor?
Sklopila sam darovni ugovor s bratom, još se nije upisao kao vlasnik, postoji li zastara za ugovor?

Brat i ja smo sklopili darovni ugovor 2002. godine. On to još uvijek nije proveo u zemljišne knjige i još uvijek sam ja vlasnica zemljišta. Postoji li mogućnost zastare darovnog ugovora?

Može li stranac treće zemlje biti zaposlen u vlastitom poduzeću?
Može li stranac treće zemlje biti zaposlen u vlastitom poduzeću?

Stranac (izvan EU) je osnovao poduzeće u Hrvatskoj. Može li on biti zaposlen u vlastitom poduzeću, budući da u tom poduzeću nije zaposlen niti jedan Hrvat (nije zaposlen još nitko)?

Smijem li na vlastitoj zemlji boraviti s kamperom?
Smijem li na vlastitoj zemlji boraviti s kamperom?

Smijem li na vlastitoj zemlji boraviti s kamperom, a možda i iznajmiti dio za boravak prijatelja s kamperom? Nikakvog objekta nema na zemlji te se ne radi o pružanju usluga ugostiteljstva u domaćinstvu, otvaranju kampa i slično.Gdje se smije "parkirati" kamper kada u njemu nitko ne boravi?

Može li oporuka pobiti ugovor o uzdržavanju?
Može li oporuka pobiti ugovor o uzdržavanju?

Može li oporuka stara 10 godina pobiti ugovor o uzdržavanju sklopljen 3-4 godine prije smrti?

Mogu li se žaliti na nezakonito postupanje Centra za socijalnu skrb i ako da, koji je postupak?
Mogu li se žaliti na nezakonito postupanje Centra za socijalnu skrb i ako da, koji je postupak?

Mojem sada pokojnom ocu je uvidom u CT bilo očitano da ima proširenu malignu bolest, bio je proglašen palijativnim pacijentom. Nakon razgovora s liječnicom, rečeno nam je da otac ima pravo na osobnu invalidninu i naknadu za pomoć jer nije mogao obavljati osnovne životne potrebe (po dolasku iz bolnice je bio svjestan, ali nepokretan te sam brinuo o njemu 24/7). U Centru za socijalnu skrb predao sam zahtjev za osobnu invalidninu s potrebnom dokumentacijom. Rečeno mi je da će zahtjev biti obrađen po bržem postupku. Nakon 4 mjeseca odlazim u Centar za socijalnu skrb po informacije što učiniti jer je otac preminuo 15.01.2024. Zahvalili su na obavijesti i rekli da se postupak obustavlja jer komisija nije izašla na uviđaj. S obzirom na predanu dokumentaciju i dokumentaciju nakon predaje zahtjeva (4 puta sam zvao Hitnu pomoć, 3 puta je završio na medicinskoj obradi), mogu li uložiti žalbu zbog nepravovremenog izlaska komisije na uviđaj?

Smijemo li postaviti dva metalna stupa na zajednički zid bez suglasnosti susjeda?
Smijemo li postaviti dva metalna stupa na zajednički zid bez suglasnosti susjeda?

Možemo li na zajedničkom zidu koji dijeli naš i susjedov posjed postaviti dva metalna stupa visine 1,5 m (promjera 2 cm) na našoj polovici zida bez suglasnosti susjeda?

Mogu li se vjerovnici naplatiti iz nekretnina koje sam darovao supruzi prije 4 godine?
Mogu li se vjerovnici naplatiti iz nekretnina koje sam darovao supruzi prije 4 godine?

Imam 3 nenamjenska kredita koje sam dignuo bez hipoteke i jamaca. Dvadeset godina sam u braku te sam dva stana i poslovni prostor darovao supruzi prije 4 i 5 godina. Mogu li vjerovnici u svome potraživanju oduzeti nekretnine supruzi?

Možemo li tražiti naknadu troškova sahrane od osobe koja oporučno naslijeđuje nekretnine ujaka?
Možemo li tražiti naknadu troškova sahrane od osobe koja oporučno naslijeđuje nekretnine ujaka?

Godine 2017. je umro naš ujak, trošak sahrane je platio moj brat. Zadnji dan ostavinske se pojavila neka gospođa s oporukom gdje piše da ona nasljeđuje zemlju mog ujaka. Konačna ostavinska rasprava će biti za mjesec dana. Naš odvjetnik nas nije obavijestio o mogućnosti parnice zbog čudne oporuke psihički bolesnog ujaka. Je li u ovoj fazi kasno za parnicu? Postoji li zakonska osnova da od oporučne nasljednice potražujemo dio troška sahrane? Nailazim na različite odgovore, a ne želim ići i u taj trošak ako nema smisla. Odvjetnik je rekao da možemo, a da će sud postupiti prema Zakonu - i dalje ne znam imamo li pravo na dio troška sahrane ili ne.

Kako da odvojim praonicu od stana kao samostalnu cjelinu za prodaju?
Kako da odvojim praonicu od stana kao samostalnu cjelinu za prodaju?

U kući se nalaze etažirana tri stana i ima uporabnu dozvolu. Stan na prvom katu ima pripadajuću praonicu u prizemlju. Kako mogu odvojiti praonicu od stana kao samostalnu cjelinu kako bih ju mogao prodati? Koji su početni koraci u ovom procesu, a da ne uključuju susjede?

Mogu li u sudskom postupku angažirati privatnog vještaka?
Mogu li u sudskom postupku angažirati privatnog vještaka?

Mogu li u parničnom predmetu angažirati privatnog vještaka psihijatra? Je taj nalaz valjan?