Porezi

Plaća li se porez na grobno mjesto?
Plaća li se porez na grobno mjesto?

Postoji li porez na grobna mjesta, jesam li ga dužan plaćati?

Plaćam li porez na promet nekretnina ako prodajem manji i kupujem veći stan?
Plaćam li porez na promet nekretnina ako prodajem manji i kupujem veći stan?

Vlasnica sam stana od 83 m2, taj bih stan prodala i kupila novi stan od 85 m2. Plaća li se na taj novi stan porez od 5% ili samo na razliku u dodatnim kvadratima? Novi stan bi bio kupljen od tvrtke koja je u sustavu PDV-a.

Može li mi porezna uprava zaračunati porez na režije koje ja plaćam za najmoprimce?
Može li mi porezna uprava zaračunati porez na režije koje ja plaćam za najmoprimce?

Do sada mi Porezna uprava nije naplaćivala porez za režijske troškove koje su potrošili drugi, a koje ja podmirujem. No, sada mi prijeti da ću čak i unatrag platiti porez na režijske troškove, dakle, na struju, vodu i plin koji su potrošili drugi. Dopušta li Zakon o najmu stana zaista službenicima Porezne uprave da mi režijske troškove iz Ugovora o najmu, koji su u ugovoru izraženi u posebnoj točci odvojeno od točke o visini stanarine, uračunaju u poreznu obvezu?

Nakon odobrenja, nemogućnosti plaćanja i ukidanja reprograma duga, što s mojim dugom dalje?
Nakon odobrenja, nemogućnosti plaćanja i ukidanja reprograma duga, što s mojim dugom dalje?

Imam porezni dug, najviše za PDV za 2007. godinu. Prije 5 godina zatvorila sam obrt, a 2013. potpisala sam zahtjev za reprogram duga građana. U travnju 2014. odobren mi je reprogram, platila sam jednu ratu, dalje nisam mogla. U prosincu 2014. ukida se reprogram. U zakonu se kaže da za vrijeme reprogramirane naplate zastara ne teče. S obzirom na sve, je li nastupila apsolutna zastara? Što mi je činiti ako nije, kako se računa u mom slučaju?

Plaćanje poreza kod stjecanja suvlasništva na nekretnini
Plaćanje poreza kod stjecanja suvlasništva na nekretnini

Mladić i djevojka kupili su stan čime je riješeno njihovo stambeno pitanje. Suvlasnički odnos se prekida te djevojka prenosi svoje suvlasništvo na mladićevu majku. Majka time prvi puta postaje vlasnikom ikakve nekretnine. Je li majka obavezna platiti porez na svoj dio nekretnine ili je oslobođena plaćanja poreza prema Zakonu o porezu na promet nekretnina koji spominje osobu koja stječe određene posebne dijelove nekretnine razvrgnućem suvlasništva ili pri diobi zajedničkog vlasništva nekretnina pri čemu omjer stečenog posebnog dijela odgovara omjeru idealnog suvlasničkog dijela na toj cijeloj nekretnini prije razvrgnuća suvlasništva ili diobe zajedničkog vlasništva?

Porezni tretman otuđene nekretnine člana uže obitelji kod kupovine prve nekretnine
Porezni tretman otuđene nekretnine člana uže obitelji kod kupovine prve nekretnine

Suprug je od roditelja darovnim ugovorom u ožujku 2012. dobio kuću te je bio oslobođen plaćanja poreza. Ukoliko bi on tu istu kuću u travnju 2015. darovao svojim roditeljima bi li on ili njegovi roditelji morali platiti neki od poreza (porez na nekretnine, porez na dohodak ili dr.)? Drugo pitanje odnosi se na kupnju prve nekretnine za rješavanje stambenog pitanja. Jesam li porezni obveznik ja kao stjecatelj nekretnine ili ja i članovi moje obitelji? Ukoliko je moj suprug otuđio nekretninu hoće li ta nekretnina biti uzeta u izračun vrijednosti nekretnina?

Može li prokurist zastupati tvrtku u poreznom nadzoru?
Može li prokurist zastupati tvrtku u poreznom nadzoru?

Može li prokurist obavljati poslove zastupanja tvrtke u poreznom nadzoru od strane porezne uprave, to jest biti sudionik porezno-pravnog odnosa kao zakonski zastupnik poreznog obveznika s jedne i poreznih inspektora s druge strane u utvrđivanju poreznih obveza poreznog obveznika (d.o.o.)?

Tko ima pravo na poreznu olaškicu na dijete nakon razvoda braka?
Tko ima pravo na poreznu olaškicu na dijete nakon razvoda braka?

Imam li pravo, nakon što je otac djeteta 14 godina nakon rastave koristio pravo na poreznu olakšicu na dijete, to pravo sada zatražiti ja kao majka i koristiti ga do kraja djetetovog školovanja? Dijete je sada u 4. razredu gimnazije. Ako da, na koji način mogu ostvariti to pravo, ako se otac bude odupirao prijedlogu?

Rok za plaćanje poreza za iznajmljivanje stana
Rok za plaćanje poreza za iznajmljivanje stana

Koji je rok za plaćanje poreza za iznajmljivanje stana od trenutka stupanja najmoprimca u stan?

Oporezivanje slovenske mirovine u Hrvatskoj
Oporezivanje slovenske mirovine u Hrvatskoj

Podliježe li plaćanju poreza u Hrvatskoj mirovina koju korisnik prima iz Slovenije? Riječ je o hrvatskoj državljanki koja živi u Hrvatskoj