Može li prokurist obavljati poslove zastupanja tvrtke u poreznom nadzoru od strane porezne uprave, to jest biti sudionik porezno-pravnog odnosa kao zakonski zastupnik poreznog obveznika s jedne i poreznih inspektora s druge strane u utvrđivanju poreznih obveza poreznog obveznika (d.o.o.)?


U skladu s čl. 44. st. 1. Zakona o trgovačkim društvima, prokura je trgovačka punomoć. Punomoć se daje u granicama ovlasti zastupnika društva, koje su upisane u sudskom registru. U skladu s čl. 47. st. 1. Zakona o trgovačkim društvima, prokurist može sklapati sve ugovore i poduzimati sve pravne radnje u ime i za račun trgovačkog društva i zastupati ga u postupcima pred upravnim i drugim državnim organima, ustanovama s javnopravnim ovlastima te državnim i izabranim sudovima. Stoga, ako je od strane zastupnika (uprave) trgovačkog društva ovlašten za zastupanje u postupcima pred upravnim i drugim državnim organima, a te su ovlasti upisane u sudskom registru, prokurist može obavljati poslove zastupanja tvrtke u poreznom nadzoru, kako ste naveli u Vašem pitanju.