Imam motor Hondu, 2002. godište i plaćam porez od oko 600 kn. Do koje starosti motora se plaća godišnji porez?

 

Sukladno odredbama Zakona o financiranju jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave, članak 17., porez na cestovna motorna vozila za motocikle plaća se bez obzira na njihovu starost. Iznimka su tek motocikli koji imaju snagu motora do 20 kW za koje se ne plaća porez na cestovna motorna vozila nakon 10 godina starosti. Za osobne automobile ovaj porez se ne plaća nakon 10 godina starosti vozila.