Mladić i djevojka kupili su stan čime je riješeno njihovo stambeno pitanje. Suvlasnički odnos se prekida te djevojka prenosi svoje suvlasništvo na mladićevu majku. Majka time prvi puta postaje vlasnikom ikakve nekretnine. Je li majka obavezna platiti porez na svoj dio nekretnine ili je oslobođena plaćanja poreza prema Zakonu o porezu na promet nekretnina koji spominje osobu koja stječe određene posebne dijelove nekretnine razvrgnućem suvlasništva ili pri diobi zajedničkog vlasništva nekretnina pri čemu omjer stečenog posebnog dijela odgovara omjeru idealnog suvlasničkog dijela na toj cijeloj nekretnini prije razvrgnuća suvlasništva ili diobe zajedničkog vlasništva?


U opisanom slučaju iz Vašega pitanja nije došlo do razvrgnuća suvlasničke zajednice u smislu članka 11. stavak 1. točka 8. Zakona o porezu na promet nekretnina. Naime, predmetna odredba regulira situaciju u kojoj osoba stječe posebne dijelove nekretnine razvrgnućem suvlasništva ili dolazi do diobe zajedničkog vlasništva. Značajno je da u tom stjecanju ili diobi omjer stečenoga dijela odgovara omjeru ranijeg idealnog suvlasničkog dijela.

Na konkretnom primjeru do stjecanja posebnih dijelova nekretnine razvrgnućem suvlasništva došlo bi da su djevojka i mladić iz Vašeg pitanja bili suvlasnici dva stana, pa sporazumom djevojka postaje vlasnik jednoga u cijelosti, a mladić drugoga. Ukoliko bi se radilo o stanovima istih/sličnih površina i vrijednosti, djevojka i mladić bili bi oslobođeni poreza na promet nekretnina.

U Vašem slučaju, mladićeva majka je stekla kupoprodajom, darovanjem ili drugim pravnim poslom, idealni suvlasnički udjel djevojke na predmetnom stanu te ne dolazi u obzir oslobođenje od obveze poreza na promet nekretnina s osnova koji Vi ističete. Eventualno bi došao u obzir institut oslobođenja od obveze poreza na promet nekretnina radi kupnje prve nekretnine majke, članak 11.a Zakona o porezu na promet nekretnina, no potrebno je utvrditi ispunjava li ista predviđene uvjete. Također je važno napomenuti da, ukoliko je djevojka koristila oslobođenje od poreza na promet nekretnina radi stjecanja prve nekretnine kojom riješava vlastito stambeno pitanje, a potom otuđila istu nekretninu majci mladića u roku od tri godine od stjecanja iste, Porezna uprava pozvat će ju na plaćanje poreza na promet nekretnina kojega je bila oslobođena.