Imam stanove u kući u kojoj se režije plaćaju zajedno. Po kvadraturi stanova i broju osoba izračunati su troškovi režija. U ugovor o najmu stana pod jednu sam točku stavila visinu stanarine koju stanari plaćaju na žiro-račun, a pod drugu točku, ovisno o veličini stana i o broju osoba, visinu režija koju mi stanari uplaćuju na tekući račun. Do sada mi Porezna uprava nije naplaćivala porez za režijske troškove koje su potrošili drugi, a koje ja podmirujem. No, sada mi prijeti da ću čak i unatrag platiti porez na režijske troškove, dakle, na struju, vodu i plin koji su potrošili drugi. Dopušta li Zakon o najmu stana zaista službenicima Porezne uprave da mi režijske troškove iz Ugovora o najmu, koji su u ugovoru izraženi u posebnoj točci odvojeno od točke o visini stanarine, uračunaju u poreznu obvezu?

 

Oporezivanje najma nekretnina ne uređuje Zakon o najmu stanova već je to područje uređeno Zakonom o porezu na dohodak, budući da korist koju ostvarujete najmom stana predstavlja dohodak od imovine. Porezni obveznik je vlasnik stana koji se iznajmljuje, a porezno razdoblje je kalendarska godina ili samo dio iste ako porezni obveznik nije čitavo vrijeme iznajmljivao svoj stan. Dohodak zakon definira kao razliku između primitaka od najma stana i izdataka, koji se izdaci sukladno članku 27. stavak 2. Zakona o porezu na dohodak priznaju u paušalnoj svoti, 30% od ostvarene najamnine ili zakupnine. U praksi to znači da ako se neki prostor mjesečno iznajmljuje za 4.000,00 kn (godišnje 48.000,00 kn), mjesečno se priznaje izdatak od 1.200,00 kn (godišnje 14.400,00 kn), odnosno mjesečni dohodak je 2.800,00 kuna (godišnji dohodak je 33.600,00 kn).

U vašem slučaju pitanje je tumačenja stajališta koje je zauzela nadležna porezna uprava glede tretmana režijskih troškova koji se također uplaćuju vama, a vi ih onda izmirujete.

Ukoliko iz obračuna koji koristite za režije privređujete više nego što režije mjesečno platite, tada očigledno na taj način ostvarujete dodatnu zaradu s naslova najma, pa bi opisani stav Porezne uprave bio opravdan, u onom dijelu u kojem uplaćena naknada premašuje plaćene režijske troškove. Ukoliko uplaćena naknada na ime režija ne premašuje iznos koji vi za režije mjesečno uplaćujete, tada držim kako ne bi bio opravdan stav koji iznosite, jer biste vi bili stavljeni u nepovoljniji položaj u odnosu na ostale najmodavce samo iz razloga jer vi, kao najmodavac, a ne oni kao najmoprimci, podmirujete režijske troškove.

Naravno, naprijed navedeno predstavlja tumačenje odredbi Zakona o porezu na dohodak iz perspektive autora ovog odgovora, Porezna uprava očigledno u vašem slučaju ima drugačije tumačenje i stajalište, pa ukoliko bude doneseno Rješenje kojim smatrate da su povrijeđena vaša prava, svakako se možete žaliti Ministarstvu financija u Zagrebu, a ukoliko bi i Rješenje Ministarstva bilo protivno vašem stajalištu, može se pokrenuti i upravni spor pred nadležnim Upravnim sudom.