Obavijesti

Oglas za prodaju poslovnog udjela u vlasništvu stečajnog dužnika

Prodaju se dva poslovna udjela u društvu AIDA d.o.o. u stečaju