Radni odnosi

Jesam li kao državni službenik u upravnom postupku ili ne?
Jesam li kao državni službenik u upravnom postupku ili ne?

Je li takav službenik stranka u upravnom postupku pred javnopravnim tijelom ili je samo državni službenik koji ima obvezu pružati javne usluge građanima RH koji mora ispunjavati sve propisane uvjete za obavljanje poslova određenog radnog mjesta i nema pravo na tumačenje retroaktivne primjene spomenutog Zakona, odnosno ne može konzumirati prava koja proizlaze iz statusa stranke u upravnom postupku?

Rad preko ugovora o djelu za vrijeme stalnog zaposlenja
Rad preko ugovora o djelu za vrijeme stalnog zaposlenja

Ako je osoba zaposlena na ugovor o radu za stalno, a potpisala je ugovor o djelu (mali posao u slobodno vrijeme), koliki je limit zarade na ugovor o djelu, a da se ne prijeđe cifra za plaćanje veće stope poreza? Ide 25 % na normalnu plaću, a ako se prijeđe limit, onda se mora plaćati 33%? Ispravite me ako sam u krivu. Koja je razlika ako se iznos ugovora o djelu isplaćuje na tekući ili žiro račun?

Djelatnik je otišao na bolovanje i više se ne javlja, mogu li mu dati otkaz?
Djelatnik je otišao na bolovanje i više se ne javlja, mogu li mu dati otkaz?

Djelatnik koji ima ugovor o radu na neodređeno vrijeme koristi bolovanje od 22.8.2019. Donio je potvrdu od liječnika da će liječenje trajati 21 dan, no ne javlja se, mobitel je isključen, pretpostavljam da je i dalje na bolovanju, ali nije dostavio nikakvu potvrdu niti doznake za bolovanje. Mgu li mu ja kao poslodavac dati otkaz ugovora o radu?

Ulazi li otpremnina u izračun visine mirovine?
Ulazi li otpremnina u izračun visine mirovine?

Ulazi li neoporeziva otpremnina isplaćena nakon prestanka radnog odnosa zbog odlaska u mirovinu u izračun visine mirovine?

Od koga trebam tražiti odštetu za ozljedu na radu u inozemstvu?
Od koga trebam tražiti odštetu za ozljedu na radu u inozemstvu?

Radim za hrvatsku firmu, ali pretežito u inozemstvu. Dana 31.07.2018. godine imao sam nezgodu na poslu od strujnog udara, imam ožiljke po tijelu gdje me je spržilo i pukao mi je meniskus u koljenu od grčeva od strujnog udara kojeg su mi izvadili operacijskim zahvatom u Hrvatskoj. Mogu li tražiti odštetu od austrijske firme za koju smo radili u tom periodu na temelju svjedoka i na temelju toga što je izašla hitna da me pregleda?

Što se događa s radnom dozvolom kad stranac u RH mijenja radno mjesto?
Što se događa s radnom dozvolom kad stranac u RH mijenja radno mjesto?

Ukoliko dam otkaz, a imam radnu dozvolu te nađem posao u drugom gradu, hoću li dobiti drugu radnu dozvolu i boravišnu vizu u gradu u kome bih trebao početi raditi?

Kako da dođem do podataka o kolektivnoj polici osiguranja?
Kako da dođem do podataka o kolektivnoj polici osiguranja?

Suprug mi je umro 2016. godine. Njegov poslodavac po kolektivnom ugovoru je ugovorio kolektivnu policu osiguranja radnika od nezgode. Kolektivni ugovor imam, ali mi njegov poslodavac ne želi dati broj police niti naziv osiguravajuće kuće gdje je i ista ugovorena. Na koji način doći do tih podataka? Kada nastupa zastara?

Što ako radnik ne dostavi potvrdu o bolovanju u roku?
Što ako radnik ne dostavi potvrdu o bolovanju u roku?

Kakve su moguće posljedice za radnika ukoliko ne dostavi potvrdu o bolovanju u roku od 3 radna dana?

Što se događa s dozvolom za boravak kada strani državljanin mijenja poslodavca?
Što se događa s dozvolom za boravak kada strani državljanin mijenja poslodavca?

Imam dozvolu za rad u Hrvatskoj već 3 godine, a iz BiH sam. Promijenio bih poslodavca. Gubim li dosadašnju dozvolu za boravak i rad ili se samo nastavlja dalje?

Poslodavac traži doznake za dva dana iako je radnik bio bolestan jedan dan
Poslodavac traži doznake za dva dana iako je radnik bio bolestan jedan dan

Radim na poslu gdje se rad odvija u smjenama od po 12 sati svaki drugi dan. U slučaju kada se bude jedan dan na bolovanju baš u radni dan od 12 sati, nadređeni zahtijeva doznaku za dva dana, i za onaj slijedeći koji je radniku neradni prema rasporedu. Ukoliko se ne donese doznaka koja pokriva radni i neradni dan, rukovoditej traži da odradimo razliku od 4 sata (budući da doznaka pokriva 8 sati). Je li obavezna doznaka i za slijedeći slobodan dan ako nije postojalo stvarno bolovanje i je li poslodavac u pravu kada bilježi minus sate?