Radim na mjestu pomoćni konobar kod istog poslodavcu 11 godina. Ukupno imam 24 godine  radnog staža. Poslodavac mi ne želi dati dodatak na minuli rad niti na toj osnovi produžiti godišnji odmor. Kaže da on to ne mora jer nije potpisnik Kolektivnog ugovora ugostitelja. Je li to istina?


Dana 12. ožujka 2024. godine je sklopljen novi Kolektivni ugovor ugostiteljstva, s primjenom od 1. travnja 2024. godine na određeno vrijeme do 31. prosinca 2025. godine. Takav ugovor obvezivao je njegove potpisnike do trenutka donošenja Odluke o proširenju primjene Kolektivnog ugovora ugostiteljstva (Nar. nov., br. 49/24.), a koja se primjenjuje od 01. svibnja 2024. godine.

Navedenom Odlukom primjena Kolektivnog ugovora ugostiteljstva proširuje se na sve poslodavce i radnike u Republici Hrvatskoj u djelatnostima pružanja smještaja te pripreme i usluživanja hrane, područje I, odjeljci 55 i 56 Nacionalne klasifikacije djelatnosti 2007. – NKD 2007. (Nar. nov., , broj 58/2007 i 72/2007).

Ukoliko je vaš poslodavac registriran za obavljanje neke od djelatnosti koja je obuhvaćena ovim odjeljcima i ako tu djelatnost zaista obavlja, tada se na njega primjenjuje Kolektivni ugovor.