Stranac (izvan EU) je osnovao poduzeće u Hrvatskoj. Može li on biti zaposlen u  vlastitom poduzeću, budući da u tom poduzeću nije zaposlen niti jedan Hrvat (nije zaposlen još nitko)?

U konkretnom slučaju u primjenu dolaze odredbe Zakona o strancima, članci 110. i 113. navedenog zakona.

Prema članku 110. Zakona, dozvola za boravak i rad bez mišljenja područne službe odnosno ureda Hrvatskog zavoda za zapošljavanje, a na zahtjev državljanina treće zemlje može se  izdati za boravak i rad državljaninu treće zemlje radi samozapošljavanja u trgovačkom društvu u kojem ima vlasnički udio najmanje 51 % ili u obrtu u kojem ima vlasnički udio najmanje 51 %.

Sukladno članku 111. Zakona, dozvola za boravak i rad, uz uvjet iz članka 110., može se izdati državljaninu treće zemlje koji dostavi dokaze o zaključenom ugovoru o radu, o stečenoj obrazovnoj kvalifikaciji te o registraciji trgovačkog društva.

Završno, članak 113. Zakona regulira da se državljaninu treće zemlje koji se samozapošljava u trgovačkom društvu ili obrtu u kojem je jedini vlasnik iz članka 110. zakona, dozvola za boravak i rad može se izdati ako ispunjava uvjete iz članka 111. ovoga Zakona i ako:

  1. je u osnivanje trgovačkog društva ili obrta uložio najmanje 26.544,56 eura
  2. su na neodređeno i puno radno vrijeme zaposlena najmanje tri hrvatska državljana, a čija bruto plaća iznosi najmanje visinu prosječne bruto isplaćene plaće u Republici Hrvatskoj u protekloj godini prema službeno objavljenom podatku tijela državne uprave nadležnog za statistiku i
  3. njegova mjesečna bruto plaća iznosi najmanje 1,5 prosječne mjesečne bruto isplaćene plaće u Republici Hrvatskoj prema posljednjem službeno objavljenom podatku tijela državne uprave nadležnog za statistiku, dok državljanin treće zemlje koji se samozapošljava u vlastitom obrtu mora dokazati da iznos ostvaren dohotkom od samostalne djelatnosti iznosi najmanje 1,5 prosječne mjesečne neto isplaćene plaće u Republici Hrvatskoj prema posljednjem službeno objavljenom podatku tijela državne uprave nadležnog za statistiku.

Dakle, zakonom je propisano da u slučaju iz vašeg pitanja trgovačko društvo mora imati zaposlena najmanje tri hrvatska državljana, a čija bruto plaća iznosi najmanje visinu prosječne bruto isplaćene plaće u RH u protekloj godini.