Nekretnine i pravo

Što kada izmjena građevinske dozvole prestane važiti?
Što kada izmjena građevinske dozvole prestane važiti?

Početak gradnje nije prijavljen po novom rješenju. Je li rješenje važeće? Ako nije, znači li to da je važeća stara građevinska dozvola iz 1999. g. i da se može ponovno zatražiti izmjena dozvole?

Susjed želi koristiti moj put bez naknade, kako riješiti spor?
Susjed želi koristiti moj put bez naknade, kako riješiti spor?

Susjed je dobio građevinsku dozvolu 2012. godine. U zapisniku kod izdavanja dozvole izjavila sam da nemam primjedbi na zahvat u prostoru (tad nisam znala da je taj put moj). Sad susjed hoće graditi. Ne dam mu to bez razumne naknade. On smatra da može i prijeti tužbom da mu činim štetu, a ja smatram da on meni čini štetu. Smatram da mu građevinska dozvola nema pravni učinak na vlasništvo

Imam li pravo na odštetu u slučaju pada susjedovog stabla na moju kuću?
Imam li pravo na odštetu u slučaju pada susjedovog stabla na moju kuću?

Moji susjedi imaju velike borove na samoj međi, to mi jako smeta jer prolazi na moju stranu i kad vjetar puše bojim se da mi ne padne na kuću. Je li to dozvoljeno? Imam li pravo na odštetu ako se stabla sruše za vrijeme nevremena?

Koji dan se računa kao dan nabave ako je fizička osoba gradila nekretninu?
Koji dan se računa kao dan nabave ako je fizička osoba gradila nekretninu?

Danom nabave nekretnine smatra se datum kupoprodajnog ugovora ili drugog dokumenta o stjecanju vlasništva. Ali kada je riječ o nekretnini koju je fizička osoba gradila, danom nabave smatra se datum kad je nekretnina osposobljena za upotrebu. Znači li to od uporabne ili od građevinske dozvole? Od kojeg dana teče rok od tri ili dvije godine mjerodavan za oporezivanje?

Ako prebacim kredit u drugu banku, hoće li to pokrenuti otplatu kredita prema APN-u?
Ako prebacim kredit u drugu banku, hoće li to pokrenuti otplatu kredita prema APN-u?

Imam kredit za stan izgrađen po POS programu. Prvi dio cijene stana plaćen je u gotovini, drugi kreditom u komercijalnoj banci, a treći kreditom kod APN-a odnosno države. Nisam zadovoljan s kamatom, ali i općenito uslugom banke u kojoj imam kredit. Mogu li prebaciti kredit u drugu banku radi povoljnijih uvjeta? Hoće li me stara banka zbog toga na neki način penalizirati? Hoće li se to smatrati otplatom kredita u prvoj banci i time pokrenuti drugi dio kredita prema državi?

Može li vlasnik druge nekretnine legalizirati i moju bez mojeg odobrenja?
Može li vlasnik druge nekretnine legalizirati i moju bez mojeg odobrenja?

Može li vlasnik druge nekretnine legalizirati moju lođu bez da se mene obavijesti i traži potpis da sam suglasna s legalizacijom? Koja su moja prava po tom pitanju?

Susjed je postavio ogradu na mojem zemljištu, mogu li ga tužiti?
Susjed je postavio ogradu na mojem zemljištu, mogu li ga tužiti?

Susjed je napravio ogradu kojom je prešao među (stupići su postojali, ali ih više nema i sumnjamo da ih je on povadio). Upozoren je više puta, no svaki put obeća da će maknuti ogradu i kaže da je samo privremena - to traje neke dvije godine. Mogu li ga tužiti i s koje osnove?

Kako da prijavim prebivalište u stanu gdje postoji više suvlasnika?
Kako da prijavim prebivalište u stanu gdje postoji više suvlasnika?

Naslijedila sam stan u udjelu od 5/6 od pokojnih roditelja, a moja polusestra 1/6 istog stana. Ona je svoju 1/6 darovala kćerci našeg ujaka. S obzirom da želim preseliti u taj stan trajno, tražila sam promjenu adrese, odnosno trajno prebivalište, ali su mi u MUP-u rekli da mi to ne mogu izdati bez suglasnosti svih vlasnika iako se rado o udjelu od 1/6. Kako mi vlasnica te šestine ne želi dati suglasnost, što mogu učiniti?

Tko plaća zamjenu bojlera u stanu, najmodavac ili najmoprimac?
Tko plaća zamjenu bojlera u stanu, najmodavac ili najmoprimac?

Najmoprimac sam tri godine i nedavno mi se pokvario bojler u kupatilu. Kupila sam novi i sad me zanimatreba li mi vlasnik stana podmiriti taj trošak, s obzirom da u ugovoru nismo ništa naveli o bilo kakvim oštećenjima, popravcima, kvarovima?

Susjed je otvorio automehaničarsku radionicu koja proizvodi veliku buku, kome da se obratim?
Susjed je otvorio automehaničarsku radionicu koja proizvodi veliku buku, kome da se obratim?

U susjedstvu je otvorena automehaničarska radiona iako urbanističkim planom nije predviđena (stambena namjena). Bavimo se turizmom i od cjelodnevne buke više ne znamo što činiti. Što je moguće napraviti, kome se obratiti kada nitko nema nadležnost, tako kažu, od kada je ukinuta urbanistička inspekcija koja je to nekada kontrolirala, a obveza nikome nije prenesena?