Nekretnine i pravo

Tko plaća zamjenu bojlera u stanu, najmodavac ili najmoprimac?
Tko plaća zamjenu bojlera u stanu, najmodavac ili najmoprimac?

Najmoprimac sam tri godine i nedavno mi se pokvario bojler u kupatilu. Kupila sam novi i sad me zanimatreba li mi vlasnik stana podmiriti taj trošak, s obzirom da u ugovoru nismo ništa naveli o bilo kakvim oštećenjima, popravcima, kvarovima?

Susjed je otvorio automehaničarsku radionicu koja proizvodi veliku buku, kome da se obratim?
Susjed je otvorio automehaničarsku radionicu koja proizvodi veliku buku, kome da se obratim?

U susjedstvu je otvorena automehaničarska radiona iako urbanističkim planom nije predviđena (stambena namjena). Bavimo se turizmom i od cjelodnevne buke više ne znamo što činiti. Što je moguće napraviti, kome se obratiti kada nitko nema nadležnost, tako kažu, od kada je ukinuta urbanistička inspekcija koja je to nekada kontrolirala, a obveza nikome nije prenesena?

Tko ima pravo na stan koji smo otkupili od grada, a ugovor je kasnije proglašen ništavnim?
Tko ima pravo na stan koji smo otkupili od grada, a ugovor je kasnije proglašen ništavnim?

Prije 22 godine pojavila se Talijanka koja je naslijedila dvije kuće od pokojnog muža koji za života nije od nas niti od grada ništa tražio. Talijanka je tužila, 2010. godine ugovor je proglašen ništavnim, godine 2017. prodala je stan s time da je naša majka bila upisana u gruntovnicu u trenutku kupnje. Može li nas novi vlasnik istjerati iz stana? Koja su moja prava i kako ih najefikasnije ostvariti?

HEP polaže pravo služnosti na moje zemljište, moraju li plaćati naknadu?
HEP polaže pravo služnosti na moje zemljište, moraju li plaćati naknadu?

Vlasnik sam zemljišta od cca 14.000 m2 u cijelosti. Od te površine 1 ha je šuma dok je ostatak livada kako se navodi u zemljišnim knjigama. HEP polaže pravo služnost koje nije na taj način upisano, a što sam im nudio uz uvjet da plaćaju koncesiju, ali od toga ništa

Može li se na međi graditi kamin?
Može li se na međi graditi kamin?

Smije li susjed na samoj međi graditi kamin?

Mogu li od grada otkupiti zemljište na kojem sam legalizirao građevinu?
Mogu li od grada otkupiti zemljište na kojem sam legalizirao građevinu?

Na gradskom zemljištu ilegalno je izgrađena građevina. Podnesen je zahtjev za legalizaciju koji je prošao i građevina je sada legalizirana. Parcela na kojoj je izgrađena građevina iznosi 300 m2, a sama građevina iznosi 30 m2. Je li grad dužan omogućiti kupnju zemljišta ispod građevine ili je potrebno otkupiti cijelu parcelu?

Prodaja imovine s puno suvlasnika
Prodaja imovine s puno suvlasnika

Suvlasnik sam imovine u RH. Ostali suvlasnici su suglasni da se imovina proda. Može li se prodati uz potpise svih suvlasnika, a da ide na kupca 1/1?

Upravitelj zgrade šalje nam reklame uz uplatnice, kako da to zaustavimo?
Upravitelj zgrade šalje nam reklame uz uplatnice, kako da to zaustavimo?

Upravitelj zgrade ne želi slati uplatnice bez reklama. Prema Zakonu o zaštiti potrošača imamo pravo to odbiti. Što učiniti ukoliko on odbija slati uplatnice bez reklama i uopće ih ne šalje?

S općinom sam dogovorio proširenje ceste, sada mi prijete policijom
S općinom sam dogovorio proširenje ceste, sada mi prijete policijom

Prošle godine sam počeo s postavljanjem ograde, ali su me iz općine zaustavili s prijetnjom policije da je to sad nerazvrstana cesta i da nemam pravo postavljat ogradu na svoju zemlju i ostavit nešto više od 2,5 m ceste. Dakle, prisvajaju sva 3 metra, a ne koliko sam prvotno ustupio po dogovoru. Smijem li jednostrano postaviti ogradu na 2,5 m i što mi je činiti dalje?

Na kojoj udaljenosti od međe možemo postaviti ogradu?
Na kojoj udaljenosti od međe možemo postaviti ogradu?

Budući da planiramo sadnju voćnjaka te bi ga htjeli ograditi, pozvali smo geodete kako bi se utvrdile točne međe. Koliko se trebamo odmaknuti od međe kod postavljanja ograde kako ograda ne bi sputavala susjeda u obrađivanju njegove oranice?